Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Reusable Text Blocks

Περιγραφή

This plugin creates a new ‘text-blocks’ custom post type with it’s own section in the WordPress admin sidebar. It uses the standard WordPress user interface so you and your clients will know how to use it instantly.

New in Version 1.5: Variables! You can add {{player}} to your text block content and then pass in ‘player’ to the shortcode: [text-blocks id=”1″ player=”Hal Gatewood”]

You can add it to your site in three ways:

1. Widget

The included widget allows you to specify which block you want to insert. You can also include a title if needed.

2. Widget

[text-blocks id="1"] or [text-blocks id="text_block_slug"]

3. PHP Function

A PHP function has been setup so you do not have to use the do_shortcode function.

<?php if(function_exists('show_text_block')) { echo show_text_block(421); } ?>
<?php if(function_exists('show_text_block')) { echo show_text_block('slug'); } ?>

Στιγμιότυπα

 • Text Blocks list view, with quick view of content and shortcode.
 • Uses standard WordPress functionality. No surprises, you already know how to use it.
 • Widget included
 • New in 1.4.6: Media Button
 • Create custom templates

Εγκατάσταση

 1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Create text blocks and include them in your site using one of the 3 methods below

You can add it to your site in three ways:

1. Widget

The included widget allows you to specify which block you want to insert. You can also include a title if needed.

2. Widget

[text-blocks id="1"] or [text-blocks id="text_block_slug"]

3. PHP Function

A PHP function has been setup so you do not have to use the do_shortcode function.

<?php if(function_exists('show_text_block')) { echo show_text_block(421); } ?>
<?php if(function_exists('show_text_block')) { echo show_text_block('slug'); } ?>

Κριτικές

4 Αυγούστου 2020
This is an invaluable plugin and Hal deserves accolades for building it. It appears to work fine despite its lack of recent maintenance and lack of approval for use with recent versions of WordPress. The lack of attention by the plugin author for such a long period of time makes me quite nervous about depending on this one-of-a-kind plugin. This may not be a problem, but still...
8 Νοεμβρίου 2019
I like the fact that I can import/export them on the fly just like any post type.
17 Ιουλίου 2019
This is one of those plugins that is absolutely essential to Wordpress. Other CMS systems have this functionality by default, however wordpress is sadly missing it from the core. THANK YOU Hal Gatewood for providing this much needed plugin.
8 Νοεμβρίου 2018
This is exactly what I need. No div or span classes added. Awesome! Thank you.
16 Δεκεμβρίου 2017
It works exactly the way I want it to. It's prominent on the menu so it's quick and easy to find. A very simple implementation that makes my life easy. The only thing I wish it had was support for WP Bakery's Visual Composer.
Ανάγνωση όλων των 35 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Reusable Text Blocks” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.5.2

 • New: checks for customs templates in a folder called ‘text-blocks’ first
 • New: filter to check where templates are checked – text_blocks_template_location

1.5.1

 • Fixed no attribute error

1.5

 • Fixed PHP 7 Warnings
 • Added slug=”” parameter when added from Add Block button (helps you know which shortcode block is which)
 • Text Blocks will only show if Published
 • Variables. You can add {{player}} to your text block and then pass in ‘player’ to the shortcode: [text-blocks id=”1″ player=”Hal Gatewood”]

1.4.10

 • Added filter wpml_object_id

1.4.9

 • WP_Widget construct changed

1.4.8

 • Fixed plugin not adhering to the language needed. Thanks @elvi992

1.4.7

 • Added ‘id’ to text_blocks_shortcode_html filter
 • Fixed widget checkboxes with on
 • Added quotes around plain=1

1.4.6

 • Added .pot file, translation ready
 • Removed custom post messages
 • Added filter: ‘text_blocks_post_type_args’
 • Added Media Button to quickly add shortcode to WP Text Editor
 • ‘show_text_block’ now has third parameter that passes all shortcode parameters to the text block, for example: [text-blocks id=”198″ location=”okc”]
 • Create custom templates: text-blocks-{$id}.php, or pass template=”homepage” in your shortcode for text-blocks-homepage.php
 • New checkbox in widget to hide the title

1.4.5

 • Enabled revisions
 • Added filter: ‘text_blocks_show_text_block_id’
 • Tested on WordPress 4.1

1.4.4

 • Fix for error if no content found

1.4.3

 • Moved init into plugins_loaded
 • WordPresss 3.8 testing and icon

1.4.2

 • Post thumbnail support added.

1.4.1

 • Added second parameter to keep out the_content filter and display exactly what is in the content.

1.4

 • Display by slug (post_name) or id
 • Slug class added to widget so you can target text-blocks easier with CSS

1.3

 • Added ability to set wpautop in widget
 • Also added filter to target widget code: ‘text_blocks_widget_html’

1.2

 • Bug in widget select box (Thanks Shaun Forsyth)

1.1

 • Small bug fixes

1.0

 • Initial load of the plugin.