Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Reveal Template

Περιγραφή

Designers and developers know that it can sometimes be confusing and frustrating to determine the exact template being utilized to render the currently displayed page in WordPress. Sometimes page or category specific templates exist, or a page/post has been set by the post author to use a particular template, or the current theme doesn’t employ certain templates causing WordPress to fall back to others.

This plugin relieves that aggravation by assisting designers and developers by displaying the template being used to render the currently displayed page in WordPress. This can be shown in one or more of the following methods:

Admin bar

By default, the theme-relative path to the theme template file used to render the page is shown in the admin bar. The settings page for the plugin, at ‘Design’ -> ‘Reveal Template’, allows you to control and configure this particular method. Note: even if enabled by the setting, the admin bar entry also only appears if the admin bar is showing and if the user has the ability to see the revealed template.

Site footer

By default, the theme-relative path to the theme template file used to render the page is shown in the site’s footer. The settings page for the plugin, at ‘Design’ -> ‘Reveal Template’, allows you to control and configure this particular method. Note: even if enabled by the setting, the footer output only appears if the theme follows the recommended practice of calling the wp_footer() template tag at some point and the user has the ability to see the revealed template.

Widget

A widget named “Reveal Template” is made available which can be used to display the theme template file used to render the page in any widget location.

Shortcode

A shortcode called ‘revealtemplate’ is made available which can be used in post/page content to display the theme template file used to render the page. Currently it supports two possible attributes:

 • ‘admin’ : Can either be 1 or 0 to indicate if the template name should be revealed to admins only. 1 means to admins only, 0 to all visitors. The default is 1.
 • ‘type’ : The template path types. Must be one of ‘absolute’, ‘filename’, ‘relative’, or ‘theme-relative’. Read the documentation for more information on what each of these mean.

Examples: [revealtemplate type="absolute"], [revealtemplate type="filename" admin="0"]

Template Tag

A template tag is also provided which can be used to display the theme template file used to render the page.

<?php c2c_reveal_template(); ?>

By default, c2c_reveal_template() will echo the template name. To simply retrieve the template filename rather than displaying it:

<?php $template = c2c_reveal_template( false ); ?>

The template tag also takes a second argument which be can be one of the following: absolute, relative, theme-relative, filename. This determines the path style you’d like reported. If not specified, it uses the default defined in the plugin’s settings page.

Examples of path types:

 • “absolute” : /usr/local/www/yoursite/wp-content/themes/yourtheme/single.php
 • “relative” : wp-content/themes/yourtheme/single.php
 • “theme-relative” : yourtheme/single.php
 • “filename” : single.php

This plugin is primarily intended to be activated on an as-needed basis.

Links: Plugin Homepage | Plugin Directory Page | GitHub | Author Homepage

Template Tags

The plugin provides one template tag for use in your theme templates, functions.php, or plugins.

Functions

 • <?php function c2c_reveal_template( $echo = true, $template_path_type = '' ) ?>
  Formats for output the template path info for the currently rendered template.

Arguments

 • $echo (bool)
  Optional. Echo the template info? Default is true.

 • $template_path_type (string)
  Optional. The style of the template’s path for return. Accepts: ‘absolute’, ‘relative’, ‘theme-relative’, ‘filename’. Default is ”, which causes the function to use the template path type configured via the plugin’s settings page.

Examples

 • <?php //Output the current template
  c2c_reveal_template( true, 'theme-relative' );
  ?>

 • <?php // Retrieve the value for use in code, so don't display/echo it.
  $current_template = c2c_reveal_template( false, 'filename' );
  if ( $current_template == 'category-12.php' ) {
  // Do something here
  }
  ?>

Στιγμιότυπα

 • The plugin’s settings page.
 • The ‘Reveal Template’ widget.
 • The admin bar entry.

Εγκατάσταση

 1. Whether installing or updating, whether this plugin or any other, it is always advisable to back-up your data before starting
 2. Install via the built-in WordPress plugin installer. Or install the plugin code inside the plugins directory for your site (typically /wp-content/plugins/).
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ admin menu in WordPress
 4. Optionally customize the plugin’s settings by clicking the plugin’s ‘Settings’ link next to its ‘Deactivate’ link (still on the Plugins page), or click on the ‘Design’ -> ‘Reveal Template’ link, to go to the plugin’s admin settings page. Or use the ‘Reveal Template’ widget. Or use the shortcode.

Κριτικές

22 Νοεμβρίου 2016
Works as advertised, very clean interface, great documentation.
17 Οκτωβρίου 2016
Does what its says on the box. Handy while developing or working on a site.
3 Σεπτεμβρίου 2016
This is a right plug-in for plug-in developers. I was investigating a third party theme for some changes and this plug-in made my life easier by telling me exactly where to look for code.
Ανάγνωση όλων των 16 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Reveal Template” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Reveal Template” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Reveal Template” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.7 (2021-11-14)

Highlights:

This minor release updates the plugin framework, notes compatibility through WP 5.8+, and reorganizes unit tests.

Details:

 • Change: Note compatibility through WP 5.8+
 • Change: Update plugin framework to 064
  • 064:
  • New: For checkbox settings, support a ‘more_help’ config option for defining help text to appear below checkbox and its label
  • Fix: Fix URL for plugin listing donate link
  • Change: Store donation URL as object variable
  • Change: Update strings used for settings page donation link
  • 063:
  • Fix: Simplify settings initialization to prevent conflicts with other plugins
  • Change: Remove ability to detect plugin settings page before current screen is set, as it is no longer needed
  • Change: Enqueue thickbox during 'admin_enqueue_scripts' action instead of during 'init'
  • Change: Use is_plugin_admin_page() in help_tabs() instead of reproducing its functionality
  • Change: Trigger a debugging warning if is_plugin_admin_page() is used before 'admin_init' action is fired
  • 062:
  • Change: Update is_plugin_admin_page() to use get_current_screen() when available
  • Change: Actually prevent object cloning and unserialization by throwing an error
  • Change: Check that there is a current screen before attempting to access its property
  • Change: Remove ‘type’ attribute from style tag
  • Change: Incorporate commonly defined styling for inline_textarea
 • Change: Tweak installation instruction
 • Unit tests:
  • Change: Restructure unit test file structure
   • Change: Move tests/ into tests/phpunit/tests/
   • Change: Move tests/bootstrap.php to tests/phpunit/
   • Change: Move bin/ into phpunit/
   • Change: In bootstrap, store path to plugin file constant so its value can be used within that file and in test file
   • Change: In bootstrap, check for test installation in more places and exit with error message if not found
   • Change: Remove ‘test-‘ prefix from unit test files
  • Change: Rename phpunit.xml to phpunit.xml.dist per best practices
 • Change: Tweak some formatting in TODO.md
 • New: Add a few more possible TODO items

3.6.1 (2021-04-14)

 • Fix: Update plugin framework to 061 to fix a bug preventing settings from getting saved.

3.6 (2021-04-01)

Highlights:

 • This minor release adds support for the ‘privacypolicy’ template, updates the plugin framework, improves some inline and UI help text, and notes compatibility through WP 5.7+.

Details:

 • New: Add support for ‘privacypolicy’ template
 • Change: Update plugin framework to 060
  • 060:
  • Rename class from c2c_{PluginName}_Plugin_051 to c2c_Plugin_060
  • Move string translation handling into inheriting class making the plugin framework code plugin-agnostic
   • Add abstract function get_c2c_string() as a getter for translated strings
   • Replace all existing string usage with calls to get_c2c_string()
  • Handle WordPress’s deprecation of the use of the term “whitelist”
   • Change: Rename whitelist_options() to allowed_options()
   • Change: Use add_allowed_options() instead of deprecated add_option_whitelist() for WP 5.5+
   • Change: Hook allowed_options filter instead of deprecated whitelist_options for WP 5.5+
  • New: Add initial unit tests (currently just covering is_wp_version_cmp() and get_c2c_string())
  • Add is_wp_version_cmp() as a utility to compare current WP version against a given WP version
  • Refactor contextual_help() to be easier to read, and correct function docblocks
  • Don’t translate urlencoded donation email body text
  • Add inline comments for translators to clarify purpose of placeholders
  • Change PHP package name (make it singular)
  • Tweak inline function description
  • Note compatibility through WP 5.7+
  • Update copyright date (2021)
  • 051:
  • Allow setting integer input value to include commas
  • Use number_format_i18n() to format integer value within input field
  • Update link to coffee2code.com to be HTTPS
  • Update readme_url() to refer to plugin’s readme.txt on plugins.svn.wordpress.org
  • Remove defunct line of code
 • Change: Move translation of all parent class strings into main plugin file
 • Hardening: Escape URLs before being displayed
 • Change: Include mention of the template also being revealed in the admin bar by default
 • Change: Refactor how setting page explanatory text is output
 • Change: Tweak help text for display_in_footer setting to reflect additional display methods
 • Change: Fix typos in readme
 • Change: Note compatibility through WP 5.7+
 • Change: Update copyright date (2021)

Full changelog is available in CHANGELOG.md.