Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Rock Content

Περιγραφή

O Rock Studio e a Plataforma Rock Content são perfeitos para uma gestão completa de Marketing de Conteúdo. Eles transformam a administração do
seu conteúdo em uma tarefa trivial e objetiva, poupando seu tempo e aumentando a eficiência do processo.

Conheça nossa Política de Privacidade.

Este plugin vai permitir Salvar como rascunho, Agendar ou Publicar diretamente pela plataforma os seus conteúdos aprovados.

Principais funções:
– Publicar conteúdos
– Agendar publicação de conteúdos
– Salvar conteúdos como rascunho
– Receber notificações do Stage.

Εγκατάσταση

Veja só como é simples:

 1. Baixe e instale o plugin diretamente através do diretório de plugins do seu WordPress
 2. Ative o plugin na página de plugins do seu WordPress
 3. Após ativado clique no item Rock Content na barra lateral do menu do seu WordPress
 4. Na página do plugin clique no botão Integrar com a plataforma Rock Content
 5. Você será direcionado para confirmar a integração dentro da plataforma Rock Content

O que preciso para usar o plugin?

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Rock Content” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • Início. Let’s Rock!

1.2.1

 • Pequenas correções e melhorias

1.2.2

 • Melhorias no upload de imagem

2.0.0

 • Adiciona suporte a Plataforma RC2

2.1.0

 • Adiciona suporte a publicações com tags

2.3.0

 • Adiciona botão de desconectar

2.4.0

 • Adiciona suporte ao Rock Stage

2.4.3

 • Correção no upload de imagem destaque quando a imagem é redimensionada automaticamente pelo WordPress

2.5.0

 • Adiciona suporte ao Rock Analytics

2.6.0

 • Plugin em reestruturação, em breve novidades

2.6.1

 • Retorno do ícone do menu

3.0.0

 • Inserção da aba de notificações que será utilizada para comunicação com clientes do Stage.

3.0.1

 • Correção do endpoint do Rock Analytics.

3.0.2

 • Correção de chamada de função.

3.0.3

 • Correção de escopo de função.