Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

RSSImport

Περιγραφή

Display feeds in your blog, using PHP, a Widget or Shortcode. The plugin uses only standard WordPress functionality, so no external libraries are required. For older versions of WordPress, the built-in MagpieRSS library is used. For WordPress 2.8 and newer, there is a setting available to enable the built-in SimplePie library for parsing feeds.

As with all other content you publish, make sure you are allowed to (re-)publish the content of the feeds you are about to import!

You can insert the following code into a PHP plugin or in a template, for example sidebar.php or single.php:

Example:
<?php RSSImport(10, ‘https://bueltge.de/feed/’); ?>

This is the minimal code needed for using the plugin. The plugin accepts a number of parameters for customizing the feed content import. See below for the full list of available parameters. You can also use any of the parameters with Shortcode in posts and pages.

Example Shortcode:
[RSSImport display=”5″ feedurl=”https://bueltge.de/feed/” use_simplepie=”true”]

For all (bool) parameters you can either use the strings true and false or the integer values 1 and 0.

 1. display – The number of items to display. Default is 5.
 2. feedurl – The feed address. Default is https://bueltge.de/feed/.
 3. before_desc – The HTML or string to insert before the description. Default is empty. You can use some variables which will be replaced, see below.
 4. displaydescriptions – (bool) When set to true, the description for each entry will be displayed. Default is false.
 5. after_desc – The HTML or string to insert after the description. Default is empty. You can use some variables which will be replaced, see below.
 6. html – (bool) When set to true, the description can include HTML tags. Default is false.
 7. truncatedescchar – The maximum number of characters allowed in descriptions. If the description is longer than this length, it will be truncated to the given length. Default is 200, set the value to empty quotes '' to never truncate descriptions.
 8. truncatedescstring – The HTML or string to insert at the end of a description after it has been truncated. Default is ...
 9. truncatetitlechar – The maximum number of characters allowed in titles. If the title is longer than this value, it will be truncated to the given length. Default is '', which means never truncate titles.
 10. truncatetitlestring – The HTML or string to insert at the end of a title after it has been truncated. Default is ' ... '.
 11. before_date – The HTML or string to insert before the date. Default is <small>.
 12. date – (bool) If true, display the date of the item. Default is false.
 13. after_date – The HTML or string to insert after the date. Default is </small>.
 14. date_format– The date format string. Leave empty to use the format of your WordPress installation. If a different date format is desired, specify a PHP date string, for example: F j, Y. See also the date and time formatting page in the WordPress Codex.
 15. before_creator – The HTML or string to insert before the creator of the item. Default is <small>.
 16. creator – (bool) If true, display the creator of the item. Default is false.
 17. after_creator – The HTML or string to insert after creator of the item. Default is </small>.
 18. start_items – The HTML or string to insert before the list of items. Default is <ul>.
 19. end_items – The HTML or string to insert after the list of items. Default is </ul>.
 20. start_item – The HTML or string to insert before each item. Default is <li>. You can use some variables which will be replaced, see below.
 21. end_item – The HTML or string to insert after each item. Default is </li>. You can use some variables which will be replaced, see below.
 22. target – The string to use for the target attribute on links. Default is empty. Valid options are blank, self, parent, top.
 23. rel – The string to use for the rel attribute on links. Default is empty. Valid options are nofollow and follow.
 24. desc4title – The description to use in the title attribute on item title links. Default is false.
 25. charsetscan – (bool) If true, scan the feed content for the correct character set. This may cause the content to load more slowly. Use this option if you’re having problems with feed content being displayed with stranged characters. Default is false.
 26. debug – (bool) If true, activate debug-mode, which will echo the Magpie object as an array. Default is false. Only use this option for debugging.
 27. before_noitems – The HTML or string to insert before the no items message. Default is <p>.
 28. noitems– The message to display when the feed is empty. Default is No items, feed is empty..
 29. after_noitems – The HTML or string to insert before the no items message. Default is </p>.
 30. before_error – The HTML or string to insert before the error message. Default is <p>.
 31. error – Error message displayed when there is an error loading or displaying the feed. Default is Error: Feed has an error or is not valid.
 32. after_error – The HTML or string to insert before the error message. Default is </p>.
 33. paging – (bool) If true, enable pagination. Default is false.
 34. prev_paging_link – The name of the previous page link. Default is &laquo; Previous.
 35. next_paging_link – The name next page link. Default is Next &raquo;.
 36. prev_paging_title – The title attribute of the previous page link. Default is more items.
 37. next_paging_title – The title attribute of the next page link. Default is more items.
 38. use_simplepie – (bool) If true, use SimplePie to parse the feed. SimplePie is included in WordPress 2.8 and newer and can parse both RSS and ATOM feeds. Default is false if used with Shortcode, true if used with the PHP function.
 39. view – (bool) If true, calling the RSSImport() function will print the rendered HTML directly to the output. If false, the rendered HTML will be returned by the function as a string value and nothing will be output. Default when using PHP code is true. Default when using Shortcode is false.
 40. random_sort – (bool) If true, Items will be displayed in random order. Default when using Shortcode is false.
 41. order – (string) Order of the filds Date, Title, Creator, Description. Use a comma separated string for your order. Default is date,title,creator,description

The parameters before_desc, after_desc, start_item and end_item accepts the following variables which will be replaced:

 1. %title% for the title of the entry
 2. %href% for the entry’s URL
 3. %picture_url% for the URL of a thumbnail image for the entry if available. To use this variable, SimplePie is required to be enabled (use_simplepie="true")

If pagination is enabled, it adds a div with the class rsspaging to enable easier styling with CSS. You can also style the previous and next links, which have the classes: rsspaging_prev and rsspaging_next.

You can use any of the parameters in the php function RSSImport() in your templates or with the Shortcode [RSSImport] in posts and pages.

Examples

Using the PHP function with many parameters:

RSSImport(
  $display = 5, $feedurl = 'https://bueltge.de/feed/', 
  $before_desc = '', $displaydescriptions = false, $after_desc = '', $html = false, $truncatedescchar = 200, $truncatedescstring = ' ... ', 
  $truncatetitlechar = '', $truncatetitlestring = ' ... ', 
  $before_date = ' <small>', $date = false, $after_date = '</small>', 
  $before_creator = ' <small>', $creator = false, $after_creator = '</small>', 
  $start_items = '<ul>', $end_items = '</ul>', 
  $start_item = '<li>', $end_item = '</li>'
);

Please note that for the PHP function the parameters are expected in the order in which they are defined in the above list. Thus if you skip one parameter, you will also have to skip all of the subsequent parameters.

Using Shortcode with several parameters:

[RSSImport display="10" feedurl="https://your_feed_url/" 
displaydescriptions="true" html="true" 
start_items="<ol>" end_items="</ol>" paging="true" use_simplepie="true"]

Add a “more” link to the output:

RSSImport(
  $display = 5,
  $feedurl = 'https://bueltge.de/feed/', 
  $before_desc = '',
  $displaydescriptions = true,
  $after_desc = ' <a href="%href%" target="_blank">show more</a>'
);

or

[RSSImport feedurl="https://wordpress.org/news/feed/" after_desc=" <a href='%href%' target='_blank'>show more</a>" displaydescriptions="true" use_simplepie="true"]

Enable Thumbnail Pictures:

RSSImport(
  $display = 5,
  $feedurl = 'https://bueltge.de/feed/',
  $before_desc = '<img src="%picture_url%" alt="">',
  $displaydescriptions = true
);

or

[RSSImport feedurl="https://wordpress.org/news/feed/" displaydescriptions="true" before_desc="<div><img src='%picture_url%' width='50px' alt='' style='float:left;' />" after_desc="</div>" use_simplepie="true"]

Acknowledgements

Thanks to Dave Wolf for the idea, to Thomas Fischer and Gunnar Tillmann for better code and Ilya Shindyapin, http://skookum.com for the idea and solution of pagination.

Άδεια

Good news, this plugin is free for everyone! Since it’s released under the GPL, you can use it free of charge on your personal or commercial blog. But if you enjoy this plugin, you can thank me by leaving a small donation for the time I’ve spent writing and supporting this plugin. And I really don’t want to know how many hours of my life this plugin has already eaten 😉

Translations

The plugin comes with various translations, please refer to the WordPress Codex for more information about activating the translation. Please helpt to translate or improve the translations of this plugin.

Στιγμιότυπα

 • Widget support

Εγκατάσταση

 1. Unpack the download package.
 2. Upload all files to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Create a new site in WordPress or edit your template.
 5. Copy the code into the site content or add it to your templates.

Κριτικές

19 Μαΐου 2018
Does what I needed it to do without having to buy upgrades. You can how images and customize the CSS to make it appear exactly as needed. Love it!
22 Ιουνίου 2017
WP 4.8 broke this feature in Jetpack, at least for now. But this little plugin does the job nicely.
22 Νοεμβρίου 2016
A way to wrap the title in an HTML tag. A way to make the title NOT be a link. Alternate ways of reading the RSS, such as in reverse order or random order, or filtered by category.
18 Νοεμβρίου 2016
rss-import: It is intuitive and easily managed. i am overwhelmed by this great plugin: this RSS-Feed plugin is truely outstanding!!! i have to confess: this is truely one of the very best WordPress rss-feed plugins. Super easy to use and super-super powerful. You can do alot with this plugin. I have tried other solutions but this is as to close perfect as we have found, It offers everything we wanted so far so, and if we need more there are paid extensions at reasonable cost. I ve testet many ones; here some features that have convinced me - i am satisfied.. The installation of the rss-import: it is easy - the first steps were done in a few minutes: you do not have to worry about it nor trouble to do such repetitive tasks. Just pick categories which suit your site and it will work. The rss-import-plugin shows feeds on your WordPress posts and pages. it is ....: – Very easy to use and simplicity enables me to start using it almost immediately after installed it. – Very easy to search a specific feed and fetch it, And last but not least: Support is overwhelming: – the develoer rocks!!! Frank Bueltge the impsyde guys and took77 have provided a great documentation conclusio; rss-import - this plugin is for many many users – and for every one who wants to run an rss-aggregator. A trillion thanks to Frank Bueltge the impsyde guys and took77 for developing and release this plugin for free! I had a very positive experience working with the developers and their rss-import-plugin. They went above and beyond to steadily reach out and communicate with me, provide great documentation - and the best of all - they answer very very quick if you e-mail them. keep up this super-work!!! Thousands of wordpress-fans from all over the globe were happy with this plugin…
Ανάγνωση όλων των 16 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“RSSImport” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “RSSImport” έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “RSSImport” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

v4.6.1 (2019-12-25)

 • Fix simple bug on shortcode to output the content.

v4.6.0 (2019-12-23)

 • Add new parameter to set the order of date, title, creator and description.
 • Maintain simple topics inside the code.
 • Ready for usage in PHP 7.2*, replace create_function

v4.5.1 (2017-12-14)

 • Fix escaping in widget admin form

v4.5.0 (2017-12-01)

 • Added new parameter random_sort

v4.4.18 (2017-11-30)

 • Small code changes for more strict coding.
 • Fix formatting topics on readme.

v4.4.17 (2016-04-17)

 • Fix for usage under php 7*
 • Code Formatting, WP Codex
 • You should always use SimplePie library as Feed Parser – check your parameter.

v4.4.16 (09/24/2015)

 • Fix the widget PHP4 style

v4.4.15 (08/22/2014)

 • Added %picture_url% for before_desc, after_desc, start_item and end_item

v4.4.14 (07/08/2014)

 • Fix typo in readme
 • Fix a bug with %href% and %title% in after_desc
 • Shortened some over-long lines in the code

v4.4.13 (08/22/2013)

 • Set simplepie to default settings; is the default way of WP since lot of versions
 • Fix for Quicktag on Post/Page Editor; use now the core functions, there we have since WP 3.3

v4.4.12 (04/02/2012)

 • Bugfix: restored RSSImport QuickTag for WordPress 3.3 and later
 • Improvement: avoid PHP-notice when description is missing for an item
 • TODO: add parameter to allow prefix of url (see https://wordpress.org/support/topic/plugin-rssimport-fix-for-headline-links-without-full-paths)
 • TODO: check documentation of call to function (PHP), see https://wordpress.org/support/topic/plugin-rssimport-change-feed-display
 • Documentation: corrected ‘after_desc’ (thanks to elricky for reporting)

v4.4.11 (13/12/2011)

 • Bugfix: noitems string display is back
 • Improvement: html_entity_decode feedurl when using shortcodes
 • Maintenance: Add romanian language files

v4.4.10 (01/12/2011)

 • Bugfix: add param desc4title on shortcodes
 • Bugfix: Filter Feed-Url vor masked &; now works Yahoo Pipes feeds
 • Maintenance: Translate strings from options

v4.4.9 (09/16/2010)

 • Feature: add new param desc4title to add the description to title-attribut on title-links
 • Bugfix: target parameter in widget
 • Maintenance: rescan/rewrite de_DE language file
 • Maintenance: rescan .pot

v4.4.8 (06/04/2010)

 • small changes for better debugging
 • change metadata for WordPress
 • multilanguage plugin-description
 • change error-handling on feeds; use WP-Error

v4.4.7 (05/20/2010)

 • bugfix widget parameter for description
 • small changes on source

v4.4.6 (07/10/2009)

 • add function for WordPress lower version 2.8
 • add option for format the date

v4.4.5 (30/09/2009)

 • bugfix Widget-title
 • include class SimpliePie for alternative parse
 • new parameter $use_simplepie for active parse with class SimplePie
 • change for boolean type, possible to use true or false and 1 or 0

v4.4.4 (15/09/2009)

 • change updatenotice to standard WP

v4.4.3 (14/09/2009)

 • add strings %title% and %href% to replace in after-desc-option

v4.4.2 (07/09/2009)

 • Bugfix for utl-value on shortcode
 • change clean the title-attribut an links for multilanguage-support

v4.4.1 (14/07/2009)

 • add rel attribut for links
 • add widget support, WP 2.8 and higher

See on the official website for older entries on changelog.