Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

rtBiz

Περιγραφή

 • Mission Statement: WordPress 4 Business
 • Centered Around Humans: All modules are built around contact. Contacts are people who may or may not be WordPress users.
 • Contacts Management – Easily manage all your clients, vendors and employee contacts.
 • Seamless Connections – Connect contacts with any existing entity within WordPress environment on the fly.
 • Robust ACL – Great control over who can access what data
 • MailBox Setup – Configure your mailbox to automate your processes such as support helpdesk using add-ons.
 • Attributes – Define dynamic taxonomies to categorize all post types.
 • Offerings – Easily sync your WooCommerce/EDD store’s products and services.
 • Great reporting tools
 • Easy import/export of information

Important Links

 • GitHub – Please mention your wordpress.org username when sending pull requests.

License

Same [GPL] (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt) that WordPress uses!

Coming soon:

 • Export Library
 • JSON API
 • UI Enhancements
 • New Enhancements

See room for improvement?

Great! There are several ways you can get involved to help make rtBiz better:

 1. Report Bugs: If you find a bug, error or other problem, please report it! You can do this by creating a new topic in the issue tracker.
 2. Suggest New Features: Have an awesome idea? Please share it! Simply create a new topic in the issure tracker to express your thoughts on why the feature should be included and get a discussion going around your idea.

Στιγμιότυπα

 • rtBiz Dashboard
 • Γενικές Ρυθμίσεις
 • Εισαγωγή/Εξαγωγή Ρυθμίσεων
 • rtBiz Access Control
 • Contacts
 • Companies
 • Departments

Εγκατάσταση

 • Install the plugin from the ‘Plugins’ section in your dashboard (Go to Plugins > Add New > Search and search for rtBiz).
 • Alternatively, you can download the plugin from the repository. Unzip it and upload it to the plugins folder of your WordPress installation (wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation).
 • Activate it through the ‘Plugins’ section.
 • rtBiz is closely coupled with Posts 2 Posts plugin. So once you activate rtBiz, it will ask you to install & activate Posts 2 Posts plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Please refer to the documentation.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“rtBiz” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.4.4

 • Fixed PHP Warnings
 • Compatible with WordPress 5.9

1.4.3

 • Removed deprecated function screen_icon.
 • Compatibility testing with 5.6
 • Change Text Domain

1.4.2

 • Fixed – JS issue with WordPress 4.5

1.4.1

 • Mail Lib updated
 • Bug fixes

1.4

 • Added support for term meta (WordPress 4.4 and above)
 • Gravity form importer update
 • Redux updated

1.3.9

 • Mail lib updated
 • Filters added for reply to header

1.3.8

 • error_log now only logs on wp_debug_log true

1.3.7

 • Mailbox library enhancements
 • Fix import contact button
 • Staff issue fixed
 • Php version check added on plugin active
 • Minor bug fixes

1.3.6

 • Mailbox library enhancements
 • Minor bug fixes

1.3.5

 • Bug fixed

1.3.4

 • rtBiz Library mailbox and importer updates
 • Bug fixed

1.3.3

 • Fix inline image issue with outlook while mail parsing
 • bug fixed

1.3.2

 • Entity Meta filter added

1.3.1

 • Hot bug fixed

1.3

 • Skeleton update
 • Slugs update
 • Posts2Posts Lib added ( plugin dependency removed )

1.2.20

 • Contact Hooks change
 • ACL metabox visible fix for admin
 • lib updated

1.2.19

 • Fixed : Acl role not changed
 • Add hook for Remove metabox
 • Add hook for manage columns
 • Contact backend update for add-on plugins

1.2.18

 • Fix wp user not connected with contact issue
 • lib updated
 • UX Changes
 • Bug fix

1.2.17

 • Filter/Action added
 • Mailbox Code updated
 • Bug fix

1.2.16

 • Mailbox Code improved
 • Bug fix

1.2.15

 • Mailbox Library updated
 • Offering Library updated

1.2.14

 • Offering Library updated
 • Docs move to docs.rtcamp.com

1.2.13

 • Acl code optimization
 • Bug Fix

1.2.12

 • Bug Edd ‘New Download Product’ Draft Fixed

1.2.11

 • Offering sync updated
 • Code optimization
 • Bug Fix

1.2.10

 • Bug Fixes

1.2.9

 • Filter added for addon setting
 • Redux version updated
 • Helper Function added for addon
 • Bug Fix

1.2.8

 • Remove Editor Support from contact and companies and added excerpt support
 • rt-Lib Mailbox Library updated
 • rtBiz helper function prefix updated
 • Filters added for contacts & companies label
 • Docs update
 • Bug Fixes

1.2.7

 • Lots of Bug fixes

1.2.6

 • WP User => rtBiz Contact Importer added.
 • Settings Refactoring
 • Redux Library updated
 • rt-Lib Library updated
 • Lots of developer documentation added.
 • Lots of Bug Fixes

1.2.5

 • Contacts Count on Department List View
 • Dismiss link on products admin notice
 • rtLib updated
 • Mailbox UI proper labels & messages updated
 • Bug Fixes

1.2.4

 • only root level Docs & Tests folders removed from svn.

1.2.3

 • Docs & Tests folders removed from svn.

1.2.2

 • Bug fixes.
 • Extra directories removed from svn.

1.2.1

 • New Redux Framework updated.
 • Input field validations added for Contacts & Companies additional information
 • New test cases added for plugin functionality.
 • New configuration page for Mailbox & Importer Setup
 • Improved rtBot Comments : Added support for taxonomy changes.
 • dev-lib updated
 • Bug fixes

1.2

 • Import Library
 • Recent Activity Widget on rtBiz Dashboard
 • New developer friendly filters in Mailbox Library
 • Bug Fixes related to rtBiz Comments, rtBiz Contacts

1.0.2

 • Banners updated
 • Screenshots added
 • Bug Fixes

1.0.1

 • Removed docs folder
 • Removed dev files

1.0

 • Admin Pointers for User Tour Guide
 • Mailbox Refactored
 • rtBiz ACL Refactored
 • UI Enhancements
 • Bug Fixes

0.5.8

 • svn script updated

0.5.7

 • svn script updated

0.5.6

 • Lots of PHP Code Sniffer Fixes
 • a few UX Changes ( Labels updated )
 • svn-push script fix

0.5.5

 • Offering Page Menu Fix
 • ACL Fix for CPT capability

0.5.4

 • assets bug fix

0.5.3

 • svn-push updated.
 • Bug fixes

0.5.2

 • Correcting Contributors usernames
 • Missing app folder

0.5.1

 • Correcting Contributors usernames
 • Mailbox UI Refactoring
 • Mailbox Bug Fixes

0.5

 • Beta Version Release on WordPress.org

0.1

 • Plugin Scaffolding
 • Basic Functionality
 • Travis Setup