Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Salut Patrick

Περιγραφή

Salut Patrick (https://salutpatrick.fr) est un site d’humour dédié aux contrepèteries. Vous pouvez y retrouver toute sortes de contrepèteries, classées par catégories. Vous pouvez les résoudre grâce aux indices proposés, ou découvrir la solution en direct.

L’extension Salut Patrick vous propose d’amener nos contrepèteries directement sur votre blog WordPress, grâce à un simple petit Widget ! Vous pourrez ainsi intégrer directement nos contrepèteries ou vous le souhaitez sur votre site.

L’extension vous propose d’afficher au choix :

  • La contrepèterie du jour, rafraîchie tous les matins.
  • Le TOP 5 des meilleures contrepèteries du site.
  • Ou 5 contrepèteries choisies au hasard.

Vous pourrez modifier aussi les paramètres suivant sur le Widget :

  • La largeur, en pourcentage.
  • La hauteur, en pixel.
  • La possibilité d’ajouter un titre.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site web, notamment la section consacrée à l’intégration de nos contrepèteries : https://salutpatrick.fr/integrer

Εγκατάσταση

Ci-dessous, vous trouverez les instructions pour installer l’extension Salut Patrick sur votre blog WordPress.

1. Téléchargez le plugin sur cette page, décompressez le et placez les fichiers sur votre site WordPress dans le dossier /wp-content/plugins/salut-patrick.

Ou bien utilisez l’utilitaire de WordPress dans Extensions > Ajout > Téléverser une extension et uploadez le .zip.

  1. Activer l’extension Salut Patrick dans Extensions > Extensions installées.

  2. Dans Apparence -> Widgets, ajoutez le Widget ou vous le souhaitez et modifier les paramètres à votre souhait. Puis validez.

Συχνές Ερωτήσεις

Comment installer Salut Patrick sur mon blog ?

Toutes les instructions d’installations sont disponibles dans l’onglet Installation

Comment désinstaller l’extension ?

Supprimez l’extension dans la liste des plugins de votre blog WordPress.

J’ai des questions ou besoin d’informations …

Contactez nous directement via le formulaire disposnible sur notre site Web : https://salutpatrick/contact

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Salut Patrick” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές