Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Scheduled Unsticky

Περιγραφή

English:

This plugin allows to remove sticky flags after a adjustable period from posts

If they have more translations for this plugin, please send email to frank@staude.net, I will then install.

Entrys in the changelog with numbers means the ticket id on http://bugs.staude.net

Deutsch:

Dieses Plugin erlaubt automatisch nach n Tagen das Sticky-Flag (Beitrag oben halten) von Beiträgen zu entfernen.

Wenn sie weitere Übersetzungen für dieses Plugin haben, bitte per E-Mail an frank@staude.net schicken, ich werde sie dann einbauen.

Einträge im changelog mit Zahlen verweisen auf die Ticket ID auf http://bugs.staude.net

Στιγμιότυπα

  • Settings dialog – english

  • WP_CLI output from ‘wp help scheduled-unsticky’

Εγκατάσταση

  1. Install the plugin from within the Dashboard or upload the directory scheduled-unsticky and all its contents to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Edit settings under options/reading.

Συχνές Ερωτήσεις

English:

I have a new translation

Send them by e-mail to frank@staude.net, I will then install the next update with.

I found a bug

Please report it at http://bugs.staude.net

Select the project “WP Plugin: Scheduled Unsticky” and report it.

I have a feature request

Please report it at http://bugs.staude.net

Select the project “WP Plugin: Scheduled Unsticky” and report it.

Deutsch:

Ich habe eine neue Übersetzung fertiggestellt

Schick sie mir per e-mail an frank@staude.net, ich werde sie dann beim nächsten Update mit einbauen

Ich habe einen Fehler gefunden

Bitte geh auf die Seite http://bugs.staude.net und melde dich dort an.

Wähle das Projekt “WP Plugin: Scheduled Unsticky” und melde den Fehler.

Ich möchte eine neue Funktion vorschlage

Bitte geh auf die Seite http://bugs.staude.net und melde dich dort an.

Wähle das Projekt “WP Plugin: Scheduled Unsticky” und trag deinen Wunsch ein.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Scheduled Unsticky” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.4

Disable some php notices if WP Debug active

0.3

  • 0000047: Add WP_CLI support

0.2.2

  • changes screenshots

0.2.1

  • changes screenshots

0.2

  • fix readme, section screenshots
  • correct translations to edit it with codestyling-localization plugin

0.1

First version.