Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

SEO BreadCrumb

Περιγραφή

This plugin adds the function to display breadcrumbs (topic path) navigation that supports HTML5 micorodata. You can use display styles, lots of parameters of styles and original plugin hooks of breadcrumbs navigation, and you can customize navigations flexibly.
Forked “Prime Strategy Bread Crumb

Examples

Default
Template Tag

<?php if (function_exists('bread_crumb')) bread_crumb(); ?>

Output Sample

<div id="breadcrumb" class="bread_crumb">
  <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
    <a href="http://www.example.com/" itemprop="url">
      <span itemprop="title">Home</span>
    </a> &gt; 
  </div>
  <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
    <a href="http://www.example.com/?cat=2" itemprop="url">
      <span itemprop="title">Seminar</span>
    </a> &gt; 
  </div>
  <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
    <a href="http://www.example.com/?cat=4" itemprop="url">
      <span itemprop="title">Tokyo</span>
    </a> &gt; 
  </div>
</div>

List types
Template Tag

<?php if (function_exists('bread_crumb')) bread_crumb('type=list'); ?>

Output sample

<div id="breadcrumb" class="bread_crumb">
  <ul>
    <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" class="level-1 top">
      <a href="http://www.example.com/" itemprop="url">
        <span itemprop="title">トップページ</span>
      </a> &gt; 
    </li>
    <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" class="level-2 sub">
      <a href="http://www.example.com/?cat=2" itemprop="url">
        <span itemprop="title">Seminar</span>
      </a> &gt; 
    </li>
    <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" class="level-3 sub">
      <a href="http://www.example.com/?cat=4" itemprop="url">
        <span itemprop="title">Tokyo</span>
      </a> &gt; 
    </li>
  </ul>
</div>

Special Thanks

Links

https://github.com/nobuhiko/seo-breadcrumb

Στιγμιότυπα

 • Output Sample of a breadcrumbs navigation

Εγκατάσταση

 1. Upload SEO Bread Cumb plugin folder you downloaded to the plugin directory.
 2. Go to the plugin menu of Admin, and activate “SEO Bread Crumb” plugin.
 3. Add a template tag “bread_crumb” of page navigation to the place where you would like to display breadcrumbs navigation in your theme. See below about parametes you can specify by template tags.

Parameters

type
If you specify “string”, output strings instead of list.
Default: list

home_label
Texts displayed on front page.
Default: home

search_label
Texts displayed on search results.
Default: Search Results of “%s” (%s : search strings)

404_label
Texts displayed on 404 page.
Default: 404 Not Found

category_label
Texts displayed on categories.
Default: %s (%s is a category label.)

tag_label
Texts displayed on tags.
Default: %s (%s is a tag label)

taxonomy_label
Texts displayed on taxonomies.
Default: %s (%s is a taxonomy label)

author_label
Texts displayed on authors’ page.
Default: %s (%s is author’s name)

attachment_label
Texts displayed on attachments.
Default: %s (%s is an attachment’s name)

year_label
Texts displayed on Yearly Archives.
Default: %s (%s is a year)

month_label
Texts displayed on Monthly Archives.
Default: %s (%s is monthly-display-type specified on date format)

day_label
Texts displayed on Daily Archives.
Default: %s (%s is a day)

post_type_label
Texts displayed on custom post type archives.
Default: %s (%s is custom post type label)

joint_string
If you specify “string” on type, strings between texts.
Default: ” &gt; ” ( > )

navi_element
Name of wrapper elements. You can select div or nav.
Default: div

elm_class
Name of wrapper class. If no wrapper element and type is “list”, name of “ul” class will be displayed.
Default: bread_crumb

elm_id
Name of wrapper id. iF no wrapper element and type is “list”, name of “ul” id will be displayed.
Default: breadcrumb

li_class
Name of class added to li if type is “list”.
Default: none (no class)

class_prefix
prefix added to each class.
Default: none (no prefix)

current_class
Name of class added to breadcrumbs navigation on current page where you see.
Default: current

indent
Number of tab indent. Default: 0

echo
Output or not. Default: true (output).
If you specify 0 or false, return values as PHP.

disp_current
current page Output or not. Default: false (not).
If you specify 0 or false, return values as PHP.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“SEO BreadCrumb” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.2

 • Update japan language
 • Update readme.txt

1.0.1

 • Update japan language

1.0.0

 • Opening to the public