Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Sewn In XML Sitemap

Περιγραφή

2.0.3 changed default post types used from only ‘post’ and ‘page’ to ALL public post types except “attachment”. This is a cleaner approach, but may require customization. There is more info on customization below.

This site doesn’t notify of new support threads, so send a contact through our form to notify of a new thread for a quicker response.

Simple way to automatically generate XML Sitemaps when a page or post is saved. Very simple, no cruft or extra features you won’t use. There are two main customizations available.

 • Choose which post types are added (posts and pages by default)
 • Adds a meta box to all included post types to remove single posts from being added to the sitemap

It also works well with our Sewn In Simple SEO plugin. When both are installed, they integrate together.

Control what post types are added

/**
 * Completely replace the post types in the XML sitemap
 *
 * This will replace the default completely. Returns: array('news','event')
 *
 * The result is to remove 'post' and 'page' post types and to add 'news' and 
 * 'event' post types
 *
 * @param  array  $post_types List of post types to be added to the XML Sitemap
 * @return array  $post_types Modified list of post types
 */
add_filter( 'sewn/seo/post_types', 'custom_seo_post_types' );
function custom_seo_post_types( $post_types )
{
  $post_types = array('news','event');
  return $post_types;
}

Remove a specific post from the sitemap

A checkbox is added to each post type that is included in the sitemap. Checking it will remove that specific item from the sitemap.

This checkbox also removes posts from wp_list_pages, you can turn that off using this filter:

add_filter( 'sewn/sitemap/wp_list_pages', '__return_false' );/**
 * This filter arrived in 2.0.3
 *
 * Remove specific posts programatically. This could go into functions.php or a plugin.
 *
 * This example removes all posts that have post meta field of "test" set.
 */
add_filter( 'sewn/sitemap/post', 'custom_remove_test_posts', 10, 2 );
function custom_remove_test_posts( $value, $post )
{
  $status = get_metadata( 'post', $post->ID, 'test', true );
  if ( $status ) {
    $value = false;
  }
  return $value;
}

Change frequency for a post type, could also be used an a single post basis by checking the the $post-ID or $post->post_name

/**
 * Change sitemap frequency in XML, default is "monthly"
 *
 * options: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never
 */
add_filter( 'sewn/sitemap/frequency', 'custom_sitemap_frequency', 10, 2 );
function custom_sitemap_frequency( $frequency, $post )
{
  if ( 'news' == get_post_type($post) ) {
    $frequency = 'daily';
  }
  return $frequency;
}

Συμβατότητα

Works with the Sewn In Simple SEO plugin. When installed, the XML sitemap checkbox integrates with the SEO fields and this plugin will use the SEO post types. The goal is to keep things very simple and integrated.

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

 • Copy the folder into your plugins folder, or use the “Add New” plugin feature.
 • Activate the plugin via the Plugins admin page

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 • Copy the folder into your plugins folder, or use the “Add New” plugin feature.
 • Activate the plugin via the Plugins admin page
No questions yet.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
It simply works. I use their SEO plugin as well. I sometimes wonder why plugins like this getting less exposure from wordpress.org searches than certain sponsored bloated software. Ohh yeah, active installs and downloads. Keep promoting the same things which never get updated, never improved but installed over and over again.. Ohh yeah, active installs and downloads. Keep feeding the same chicken with the same egg. Congratulations!
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Sewn In XML Sitemap” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.0.6 – 2017-09-02

 • Removed array short syntax, updated meta style.

2.0.5 – 2017-08-30

 • Updated meta boxes, images.

2.0.4 – 2016-01-29

 • Fixed bug in meta boxes. Updated readme.

2.0.3 – 2015-07-27

 • Updated the default post types to ALL public post types except ‘attachment’.
 • Add filter for posts on sitemap creation to granularly control which posts are added when needed.
 • Added filter for “frequency”.

2.0.2 – 2015-02-13

 • Fixed problem with post_types in new system.

2.0.1 – 2015-02-13

 • Bug with the get_field method and connecting to SEO plugin.

2.0.0 – 2015-02-12

 • Updated to remove ACF dependency and cleanup functionality.

1.0.3 – 2014-08-03

 • Added to the repo.