Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Simple Stupid Shortcode

Περιγραφή

The usual way to include images in WordPress posts is to generate static anchor and <img> tags through the content editor interface. Similarly, links to other posts or pages of your blog are also generated as absolute <a> tags by the content editor.
These kind of fixed links make your WordPress site hard to migrate and make it especially hard to automatically change your output markup (for instance if you decide to change the image size or change a post’s title).

No longer.
With this plug-in, you can use the simple [image], [link], and [page] shortcodes in any of your posts.

Image shortcode

Images are referenced by their ID, for instance:

[image id="123"]

This shortcode will generate the following HTML structure:

<div class="picture wp-image-123 size-medium">
 <img src="path-to-123-medium.jpg" srcset="…" />
</div>

Images default to their medium size, if none is set.
You may easily add HTML classes or didascalies:

[image id="123" didascaly="Nice picture." class="aligncenter"]

This generates the following HTML block, which can be easily styled with some custom CSS:

<div class="picture wp-image-123 size-medium aligncenter">
 <img src="path-to-123-medium.jpg" srcset="…" />
 <div class="didascaly">Nice picture.</div>
</div>

The [image] shortcode supports the following parameters:

 • id: the WordPress ID of the attachment to include;
 • size: size of the image to include (can be any standard size such as thumbnail, medium, full, or any custom image size);
 • alt: alternate description to include in the <img> tag;
 • title: image title to use in (optional) link;
 • link: if set to true, 1, yes, or an equivalent value, a link to the full-resolution attachment will be generated, otherwise a fully specified target URL can be specified;
 • didascaly: text to add as a didascaly;
 • class: additional HTML/CSS classes to add to the root element.
 • atts: additional HTML attributes to add to the wrapping <div> tag.
 • imgatts: additional HTML attributes to add to the internal <img> tag of the image.

Page and link shortcodes

This couple of shortcodes automatically generate hypertext links to pages or posts of your WordPress installation. Target posts can be referenced by ID, by slug, or by path (a post’s URL, relative to the website’s root).

Thus, [link href="123"]…[/link], [link href="slug-of-post"]…[/link], and [link href="root-page/sub-page/slug-of-page"]…[/link] are all equivalent.

These shortcodes are “enclosing” (they wrap the content of the link, just like HTML tags) and they support the following parameters:

 • href: the ID, slug, or path of the target post or page;
 • title: the title to use in the link, if not set the target post’s title will be used;
 • class: additional HTML/CSS classes to add to the link;
 • type: type of the target post (defaults to “page” for [page] and “post” for [link]).

If no link content to be enclosed is provided, the posts’s title is automatically used as link text.

Στιγμιότυπα

 • Shortcode generation button with file picker.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Simple Stupid Shortcode” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.5.1

 • Add support for atts and imgatts attributes for [image] shortcodes.

1.5

 • Add support for URLs in link attributes for [image] shortcodes.

1.4

 • Add [page] and [link] shortcodes.

1.3

 • Added localization support.
 • Updated description and help.

1.2

 • Added “add media” button with file picker on content editor.

1.1

 • Added didascaly and class parameters.

1.0

 • Initial release.