Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Simple Table Manager

Περιγραφή

Simple Table Manager enables editing table records and exporting them to CSV files through a minimal database interface from your dashboard.

 • Simply CRUD table contents on your wp-admin screen
 • Search and sort table records
 • No knowledge of MySQL or PHP required
 • Export table records to a CSV file
 • Does not allow users to change the structure of the table

Unlike ‘full featured’ database management plugins, it does not allow users to alter the structure of the table but requires no knowledge on MySQL or PHP.

Similar to CakePHP’s scaffold feature, Simple Table Manager is an auxiliary tool suited for the initial development phase of a website. It is also ideal when you want to ask someone else with no database expertise to keep track of table records on your website. This was the motivation for developing this plugin.

Στιγμιότυπα

 • List records
 • Edit record
 • Add record
 • Settings

Εγκατάσταση

 1. Via the Dashboard > Plugins > Add plugin menu page
 2. Or upload the entire ‘simple-table-manager’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 3. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 4. On the plugin’s ‘Settings’ page, select the table you want to manage

Filter call examples for developer use:

// change a value

add_filter( 'stm_list_field', 'custom_list_field_value', 10, 4 );
function custom_list_field_value( $field_value, $current_table, $column_name, $key_value ) {
 if( 'wppb_options' == $current_table ) {
  if( 'option_value' == $column_name ) {
   if( 7 == $key_value ) {
    if( $field_value ) {
     $field_value = "true";
    } else {
     $field_value = "false";
    }
   }
  }
 }
 return $field_value;  
}

// change the default text input for radios

add_filter( 'stm_add_field_html', 'custom_field_html', 10, 4 );
add_filter( 'stm_edit_field_html', 'custom_field_html', 10, 4 );
function custom_field_html( $field_html, $current_table, $column_name, $field_value, $key_value = true ) {
 if( 'wppb_options' == $current_table ) {
  if( 'option_value' == $column_name ) {
   $column_name = urlencode( $column_name );
   if( $field_value ) {
    $field_html = '<input type="radio" name="'.$column_name.'" value="1" checked> Yes<br>';
    $field_html .= '<input type="radio" name="'.$column_name.'" value="0"> No';
   } else {
    $field_html = '<input type="radio" name="'.$column_name.'" value="1"> Yes<br>';
    $field_html .= '<input type="radio" name="'.$column_name.'" value="0" checked> No';   
   } 
  }
 }
 return $field_html;
}

// change the default text input for a checkbox

add_filter( 'stm_add_field_html', 'custom_field_html', 10, 5 );
add_filter( 'stm_edit_field_html', 'custom_field_html', 10, 5 );
function custom_field_html( $field_html, $current_table, $column_name, $field_value, $key_value = true ) {
 if( 'wppb_options' == $current_table ) {
  if( 'option_value' == $column_name ) {
   if( 7 == $key_value ) {
    $checked = $field_value ? 'checked' : '';
    $field_html = '<input type="hidden" name="'.$column_name.'" value="0">'.PHP_EOL;
    $field_html .= '<input type="checkbox" name="'.$column_name.'" value="1" '.$checked.'>'.PHP_EOL;
   }
  }
 }
 return $field_html;
}

Συχνές Ερωτήσεις

How can I add a new table or field by using the plugin?

You can’t. Use ‘full featured’ plugins or phpMyAdmin if you need full access to the database.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
As advertised, this plugin is great for a non-techy admin to create and edit data, and I recommended the plugin for this purpose. I used phpMyAdmin to setup the table and then used the plugin to create the initial set of records. There are no display facilities with the plugin so I a used a bit of custom code. Only 2 lines are needed to fetch the data into a php function: global $wpdb; $results = $wpdb->get_results( 'SELECT * FROM wp_mytable', ARRAY_N ); The plugin will allow access to only one table at a time, but its easy to switch between tables. Thanks for sharing.
Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Simple Table Manager” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 1.5.5 (2022-01-20)

 • Function “stm_load_textdomain” renamed to remove conflict with course-editor plugin.

Version 1.5.4 (2021-10-24)

 • New feature: Option in the settings tab to restrict plugin access to administrators (Defaults to “Authors” and better capabilities)

Version 1.5.3 (2021-10-19)

 • Tested with WP 5.8
 • Translation file updated

Version 1.5.2 (2021-03-15)

 • Added a setting to pretty print any unserialized arrays on the Edit tab
 • Added a filter example ts show how to setup a checkbox input with the plugin
 • Tested with WP v5.7 & PHP v8.0.2

Version 1.5.1 (2021-03-04)

 • Version 1.5.0 upload was corrupted. Re-uploaded.

Version 1.5.0 (2021-03-04)

 • Changes by: lorro
 • New feature – User can select a sub-set of fields to show. Enables wide tables to fit the screen.
 • New feature – Filters for List table field display and for Edit and Add field html. See Installation section for use.
 • Redesigned interface
 • Tested with WordPress 5.6.2
 • Updated readme.txt

Version 1.4 (2020-09-07)

 • Changes by: lorro
 • Fixed errors if column names have spaces
 • Date fields have a date picker in the Edit and Add screens
 • Time fields have a time picker in the Edit and Add screens
 • Works if the primary column is not the first column
 • Edit and Add screens show data types
 • Minor styling improvements
 • Tested with WordPress 5.5.1
 • Updated readme.txt

Version 1.3 (2019-08-20)

 • Changes by: lorro
 • Fix error on activation if database prefix is not “wp_”
 • Fix CSV Export
 • Fix $order not found error
 • Make all strings translation-ready
 • Cosmetic changes

Version 1.2 (2016-01-15)

 • Author: Ryo Inoue
 • Enabled handling of non-integer primary keys

Version 1.1 (2015-05-02)

 • Author: Ryo Inoue
 • Added feature to auto-adjust input text fields according to data type
 • Enabled insert and retrieval of data containing special chars
 • Rearranged files for a loosely MVC structure
 • Fixed a few minor bugs.

Version 1.0 (2015-03-03)

 • Author: Ryo Inoue
 • First release