Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Simply Social Links

Περιγραφή

This plugin adds a new field (metadata) in the section editing links in order to add social networking links (like twitter, flickr, etc.) to any link.

PT-BR
Este plugin acrescenta um novo campo (metadados) na seção de edição de links para poder adicionars links de redes sociais (como twitter, flickr, etc) a um link qualquer.

Εγκατάσταση

  1. Upload the ‘Simply Social Links’ folder to the plugins directory in your WordPress installation
  2. Activate the plugin
  3. Go to Link management and try editing an existing ‘bookmark’
  4. Use wp_list_bookmaks_ssl($params) instead wp_list_bookmaks($params) in your theme files
  5. [SOON] Use “Links SSL” Widget instead “Links” do WordPress
  6. [SOON] In ‘Options’ tab configure the plugin

Em PT-BR:
1. Faça upload dos arquivos para a pasta /wp-content/plugins/ (mantenha a pasta original do plugin)
2. Ative o plugin na interface de ‘Plugins’ do WordPress
3. Acesse o gerenciamento de links e teste editando um link já existente
4. Use wp_list_bookmaks_ssl($params) ao invés de wp_list_bookmaks($params) nos seus arquivos do tema
5. [SOON] Use o Widget “Links SSL” ao invés do “Links” do WP
6. [SOON] Na Aba de opções configure o plugin

Συχνές Ερωτήσεις

What happen if I write a wrong url

A: It will be wrong. There is no validator (till now).

Any possibility of including other social networks?

R: According the need and/or suggestions.

~~ PT-BR ~~

E se eu preencher um link incorreto?

R: Vai ficar incorreto. Não existe ainda um validador.

Possibilidade de incluir outras redes sociais?

R: Conforme surgir necessidade/sugestões.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Simply Social Links” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.6.2

  • Adjustments to translation files. (New translations are welcome. Mail me! Contact me!)

0.6.1

  • updated to work with WordPress 3.2+ without bug in post editor screen to insert media.

0.6

  • use in yout theme the function wp_list_bookmarks_ssl() (instead of usual wp_list_bookmarks()) to get your bookmarks with ‘social links’ attached

0.5

  • First Public Release