Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Sort Page List by Last Name

Περιγραφή

Aimed at archivists and other WordPress developers who use the names of individuals as page titles, this plugin sorts wp_list_pages-generated page lists by last name. More generally, the plugin can also be used to sort wp_list_pages-generated page lists by the last word of any page’s title.

Εγκατάσταση

After installing and activating, developers can order any wp_list_pages-generated page list by surname — or, more generally, last word — using the sortbylastname=1 parameter, e.g., <?php wp_list_pages('title_li=&sortbylastname=1'); ?>. Use a “0” to (temporarily) disable the plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Links
  • For feedback and help, visit: http://getsatisfaction.com/studio_hyperset/products/studio_hyperset_wordpress_plugins

  • To learn about other Studio Hyperset WordPress plugins, visit http://studiohyperset.com/#solutions

  • To help develop the Sort Page List by Last Name plugin, visit https://github.com/studiohyperset/sort-page-list-by-last-name

Developer Notes

PLEASE NOTE: Line 14 extracts each separate line of HTML from the original wp_list_pages output and puts it into an array called $lines. The \n parameter tells the explode command that each line ends with a carriage return. However, as of WordPress 3.2.1, the explode command assumes each line ends when it finds an n. As such, if developers edit the plugin using the WordPress code editor, they should add an extra backslash (\) in front of the n before saving the file (e.g, $lines = explode("\\n", $val);). The line will revert to $lines = explode("\n", $val); on save.

Interested in helping develop the Sort Page List by Last Name plugin? Visit the GitHub repository: https://github.com/studiohyperset/sort-page-list-by-last-name

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Sort Page List by Last Name” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

  • 12/3/11 – Initial release