Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Sravnitel

Περιγραφή

Sravnitel is a WordPress plugin by Elphel Inc. based on a jQuery plugin jquery.sravnitel.js.

Features

 • Compare 2+ images
 • Zoom and pan
 • Initial zoom and offset
 • Touch events: click, drag, pinch to zoom

Tips

 • Click on the view area to quickly switch between left and right image
 • Click on the zoom info in the top right to zoom-to-fit the view area
 • To place several instances of the plugin assign unique ids: [sravnitel id=’test1′ …], [sravnitel id=’test2′ …]

Working demo

Elphel’s Blog: Lapped MDCT-based image conditioning with optical aberrations correction, color conversion, edge emphasis and noise reduction

Quick examples

 • Fit image into the view window, w/o titles:
  [sravnitel images=”ID0,ID1,ID2″ width=640 height=480]
 • Fit image into the view window, with titles and toggle button:
  [sravnitel images=”ID0,ID1,ID2″ width=640 height=480 showtitles=true showtoggle=true]
 • Also fit image, with titles:
  [sravnitel images=”ID0,ID1,ID2″ width=640 height=480 showtitles=true zoom=0]
 • Zoom 30%, with titles, x=0 and y=0 in the center of the view window:
  [sravnitel images=’ID0,ID1,ID2′ width=640 height=480 showtitles=true zoom=0.3 center_x=0 center_y=0]

Shortcode Parameters

 • id – int – 0 – wrapper’s <div> element id
 • images – str – ” – (required) list of images ids (attachment_id), comma separated
 • width – int – 530 – view window width px
 • height – int – 300 – view window height px
 • showtitles – bool – false – show/hide titles
 • showtoggle – bool – false – show/hide button – switch between left and right image
 • index_l – int – 0 – init, left image – is the index of the images array, starting from 0
 • index_r – int – 1 – init, right image – is the index of the images array, starting from 0
 • zoom – float – 0 – init, zoom, 0 – fit to view window, 1.0 – 100%
 • center_x – int – 0 – init, x coordinate of the original image to be placed in the center of the view window
 • center_y – int – 0 – init, y coordinate of the original image to be placed in the center of the view window

Στιγμιότυπα

 • Working plugin
 • Shortcode
 • Description field in the attachment details

Εγκατάσταση

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/sravnitel directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Συχνές Ερωτήσεις

How is it implemented?

Same as Twenty20 plugin – stacks two selected images so they are displayed as if one is lying on top of another. As the slider moves the compared images are displayed on the opposite sides of the divider.

Image titles are taken from description or title (if description is empty) of the attached image.

How to find the ID of the attached image?

It’s an integer number. Insert an image into a post and look for “wp-image-NN”. Or find the permalink of the attachment. Type in NNs into the plugin’s shortcode.

Examples
 • Fit image into the view window, w/o titles:
  [sravnitel id=”test” images=”ID0,ID1,ID2″ width=640 height=480]
 • Fit image into the view window, with titles and toggle button:
  [sravnitel images=”ID0,ID1,ID2″ width=640 height=480 showtitles=true showtoggle=true]
 • Also fit image, with titles:
  [sravnitel images=”ID0,ID1,ID2″ width=640 height=480 showtitles=true zoom=0]
 • Zoom 30%, with titles, x=0 and y=0 in the center of the view window:
  [sravnitel images=’ID0,ID1,ID2′ width=640 height=480 showtitles=true zoom=0.3 center_x=0 center_y=0]
Shortcode Parameters
 • id – int – 0 – wrapper’s <div> element id
 • images – str – ” – (required) list of images ids (attachment_id), comma separated
 • width – int – 530 – view window width px
 • height – int – 300 – view window height px
 • showtitles – bool – false – show/hide titles
 • showtoggle – bool – false – show/hide button – switch between left and right image
 • index_l – int – 0 – init, left image – is the index of the images array, starting from 0
 • index_r – int – 1 – init, right image – is the index of the images array, starting from 0
 • zoom – float – 0 – init, zoom, 0 – fit to view window, 1.0 – 100%
 • center_x – int – 0 – init, x coordinate of the original image to be placed in the center of the view window
 • center_y – int – 0 – init, y coordinate of the original image to be placed in the center of the view window

Κριτικές

7 Μαρτίου 2017
This is (at this time) the ONLY WordPress plugin allowing your site visitors to compare two pictures ( befor / after comparison) from a given picture range, so from multiple pictures! You just enter the ids, give the size for the plugin, and this very cool plugin takes the pictures in its container, creates a list under the image-comparison made by description, or if empty from the image-title, and adds two checkbox columns in front of it. So your visitors can select the two pictures from the list to compare, and than slide over them to see the differences. The can also zoom in the pictures by mousewheel! And pan by dragging with left mouse button! It also works in responsive themes! And on mobile devices! Like you would expect: Just panning by moving with finger in the graphic, or spreading two fingers to zoom or sliding on the slider. Absolutly great Plugin! I love it! You can see an example at https://p3d-fsx.de/
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Sravnitel” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3

 • Allow more than one instance on the page
 • Set title table margin to 0px
 • Fixed [… showtitles=false …] showing titles
 • Added delayed images place updating due to drag event lagging.

1.2

 • Fixed view size when titles are disabled (showtitles=false)
 • Fixed divider containment area – offset() instead of position()

1.1

 • Fixed coordinates not rounding while dragging
 • Added single touch events by enabling ‘jquery-touch-punch’ in enqueue.php
 • Added multi touch – zoom by pinching (tested on Android)
 • Added a toggle button – to switch between images (hidden by default)
 • Changed handle look

1.0

 • Initial release.