Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Step-By-Step Ordering System for WooCommerce

Περιγραφή

Offer Your Customers an Enhanced Shopping Experience

The Step-By-Step Ordering System For WooCommerce is a fully functional e-commerce plugin that works in conjunction with WooCommerce and takes your WordPress shopping system to a whole new level. Our system was built to focus on the shopping experience by offering online buyers a guided step-by-step visit through your online store.

Demos

We’ve made a few example sites to demonstrate the plugin. Try them out here:

How It Works

The Step-By-Step system works by offering step-by-step shopping. This style of shopping is great for those who have packaged products or those who sell products in “layers” or “add-ons.” It offers buyers an opportunity to purchase products in a packaged, grouped or cross-promoted fashion. Simply install the plugin and read the instructions provided. As you begin to work with the Step-By-Step e-commerce system, you will see how easily it integrates into the WooCommerce interface. Create your sales packages, list your products for sale, and you’re ready to roll!

Great Scalability

By guiding your customers Step-By-Step, you provide them with clearer choices and stronger buying power. Step-By-Step allows your customers to purchase items clearly and easily, which means increased sales for you.

The Step-By-Step Ordering System For WooCommerce helps keep your customers from getting “lost in space” while shopping. It’s perfect for nearly any industry that relies on cross-promoted products, packaged products or grouped products. Industries that thrive off of Step-By-Step include restaurants, caterers, wedding planners, florists, seminar and workshop leaders, marketers, promoters, trainers, consultants, life/business coaches, healers, health care professionals, wholesalers, retailers, and more!

Create tailored packages and Step-By-Step shopping categories. Working with the WooCommerce system in conjunction with Step-By-Step offers your customers a great shopping experience, while offering you the confidence you’re looking for in an e-commerce system. It’s easy to set up and there are endless possibilities and configurations you can create for your online shoppers!

Getting Started

Start by downloading the Step-By-Step (SBS) Ordering Light Version. It offers many useful tools to enhance your current WooCommerce site experience. If you want to extend the shopper even more perks, we offer a Premium version of the SBS system called SBS Pro. You can try the pro version for FREE by going to Step-By-Step Main

Features of Step-By-Step System for Woo Commerce

 • Ability to Choose “Package” Page, auto-configured for the SBS system
 • Ability to Choose “Ordering” Page, auto-configured for the SBS system
 • Ability to Create Packages Category
 • Widget Category Calculator
 • Calculator Widget Label
 • Featured Items / Featured Items Visibility
 • Featured & Required Sections Labels (with Premium)
 • Unlimited Package Set-up (with Premium) 1 Package Package Set-up (with Light Version)
 • Ability to Toggle Packages On/Off
 • Package Page Builder
 • Add-To-Cart Behavior
 • Package Selection Appearance
 • Merchandise Credit Capabilities – Label it Any Way You Want (i.e. rebate, discount, etc.)
 • Step-By Step-Builder – Unlimited Steps/Sub-categories (Premium Version) 3 steps with 2 sub-categories per step (Light Version)
 • Navbar Navigation – Control the Customer Experience with Easy-to-Strict Navigation Rules
 • Options and Fees Step Section (Premium Version) – Allows for different product types and add-ons to be sold
 • Options and Fees builder

Display Features

 • Color Schemes – A Variety of Color Schemes to Choose From. Or use your own Default Theme CSS
 • Navbar Step Numbers and Name Shapes – Create Your Step Navigation to appear in the shape of Squares, Circles, Stars, Hearts, etc.
 • Variety of Font Settings for various areas of SBS Display, or use Default CSS from Your Theme
 • Drop Shadow and Hover Effects
 • Integrates Seamlessly with WooCommerce
 • Compatible with Themes that Support WooCommerce
 • Compatible with Woo Themes Storefront Theme
 • Compatible with the Elegant Themes DIVI Theme
 • Compatible with WordPress 2015, 2016, 2017 themes

Note: We suggest using a theme that designates support for WooCommerce.

Built For Developers

Extend your customer’s WooCommerce capabilities. Give their stores the enhancement of a shopper guided experience.

Great For Store Owner’s Needs

Combined with the power of WooCommerce, the Step-By-Step E-Commerce Ordering System combines integrates our product with theirs. You can’t go wrong!

Step-By-Step Ordering System for WooCommerce – SBS Light Version

The light version of the Step-By-Step Ordering System is a fully-functional plugin, which you can download from WordPress.org and directly from our site. Examine all of the core features. If you like it as much as we think you will, consider upgrading to our Premium Version to unlock the awesome features we offer, which will enhance the step-by-step shopping experience.

Step-By-Step Ordering System for WooCommerce – SBS Premium

Go the the next level with the Step-By-Step Ordering Premium Version. Our Premium Version offers you countless enhanced tools tailored to drive your customer’s purchasing experience to the next level. People who shop on your site will be specifically guided to purchase your packages you offer for sale, along with add-on products you wish to cross-promote. Your buyers will be given the opportunity to buy products in an organized, grouped, cross-promoted fashion. The SBS system offers you the ability to help drive sales while offering the customer a great shopping experience in the process.

For more information on SBS Premium click here to visit our website.

Go Premium with SBS Pro and Receive

 • Unlimited Steps
 • Unlimited Packages
 • Unlimited Categories
 • Store Credit Function
 • Required Products
 • Either / Or Products
 • Auto-Added Products
 • Multiple Color Schemes
 • Multiple Navigation Steps
 • Custom Labels
 • Options & Fees Page
 • Shadow Effects
 • Premium Support
 • & Much More

Custom Set-up

Need some help setting up your Step-By-Step System For WooCommerce? Contact us for a custom quote. We provide custom setups and design for Premium customers. The SBS system is a very powerful tool. When set up correctly, SBS can help enhance online sales traffic, which translates to enhanced profitability. Visit our site for more info.

Στιγμιότυπα

 • Package Selection Page
 • Step 1 of the ordering process
 • Select a variable product from the catalog page without having to visit the product page.
 • Our Cart Totals widget lets customers keep track of the value of items in their cart.
 • The Options and Fees page is for products that serve as extra add-ons, tabulated in a compact format.
 • Customers can review their cart before checking out. The selected package is highlighted.
 • Customize your ordering process with an intuitive drag-and-drop interface.
 • Premium users can choose from our premade color schemes, navbar shapes, fonts, and labels.

Εγκατάσταση

 1. Install WooCommerce. WooCommerce is required for this plugin.
 2. Install the Step-By-Step plugin.
 3. Access the settings page found here to start configuring!

I. Packages

 1. When you installed the plugin, a Packages category was automatically created and is selected by default to display in the Choose Package Page. If you want a different category to do this, select the desired category under the Package Category field in Package Settings. Example
 2. Create some products. These will be your packages. Make sure the package
  category is selected. Example
 3. If you purchased the premium version of SBS, SBS Pro, you can assign store credit to your packages that will be applied when it’s added to the cart. You can set it in the product general settings. Example
 4. When you’re done creating packages, go back to the Package Settings page and drag packages from the Available Packages column to Your Active Packagescolumn to build the Choose Package page. You can rearrange packages in the Your Active Packages column to change the order they’re displayed Example

II. Widgets

To configure your sidebar in the ordering process:
1. Go to the Widgets section on your WordPress Dashboard
2. Add the WooCommerce Cart Totals widget to your sidebar.
3. It is also recommended that you add the WooCommerce Cart Widget under the
WooCommerce Cart Totals. Example

III. Step By Step

Reference
1. The Step-By-Step is located under the Step-By-Step tab in the Step-By-Step Ordering settings
2. Create product categories. Each page in the ordering process will display one parent category, which will include their child categories.
3. To create child categories, make a new category and select the parent category under the Parent field.
4. To display products, assign both a parent and child category to each product. This is needed for Step-By-Step to function correctly. Example
5. Go to the Step-By-Step settings page and drag categories into Your Ordering Process. You can rearrange the categories inside to change the order.

IV. Options and Fees (optional / SBS Pro)

Reference
1. This is an optional page you can create that displays products in a table rather than a catalog.
2. A product category named Options and Fees was automatically created on install. This category is the default for the Options and Fees page.
3. If you wish a different category to serve this role go the Options and Fees settings page and select the category you want and save.
4. Create child categories of the chosen Options and Fees category, and make products belonging to those categories. Assign both a parent and child category to each product. This is needed for Step-By-Step to function correctly. Example
5. Drag and drop child categories from Available Categories to Options and Fees Page Outline to build your Options and Fees page.

V. WordPress Themes

This plugin is configured to work with themes already compatible with WooCommerce. While the plugin is fully functional with these themes out of the box, it is recommended to take these steps if you are using one of the following themes:

** WordPress Twenty Sixteen **

It is recommended that a full-width template be used on the Choose Package page. Since Twenty Sixteen does not come with a full-width template, download a child theme from our website, install it, then activate it. Go to the package selection page in the Admin settings and choose the Full Width template on the right-hand sidebar.

Download the child theme here.

** WordPress Twenty Seventeen **

Twenty Seventeen does not come with a sidebar. Download a child theme from our website, install it, then activate it. Go to the Ordering page in WP-Admin and choose the Page with Sidebar template on the right-hand sidebar.

Download the child theme here.

** Divi by Elegant Themes **

The Choose Package and Checkout page works best on a full-width template. The Step-By-Step Ordering page should be used on a 2/3 and 1/3 width template for main content and sidebar, respectively.

It is strongly recommended that a child theme be used, as core template CSS needs to be modified to optimize the UI. You can download our custom Divi child theme here.

Download the child theme here.

** Storefront by WooCommerce **

The Choose Package page is best displayed on the Full width template, which you can select when you edit that page on the right-hand sidebar. The default template is recommended for the Ordering page.

Step-By-Step Premium Upgrade

If you like our plugin and would like to see more content from us please consider Going Premium by getting the Step-By-Step Ordering System For WooCommerce Pro version. You can purchase a license and download the pro version on our main site. Click Here. Premium users get additional features like unlimited steps, navigation options, required products, either-or products, package store credit, preset themes, and much more. You will also have access to our support team!

After purchasing a license, a key will be sent to your provided email. Enter this key into the input box in the Premium tab in the pro version of the Step-By-Step Ordering settings and then click Activate.

You can try SBS Pro for free. Click here for more information.

Uninstalling

If you wish to disable this plugin’s functionality you can deactivate it in the plugin settings. If you wish to completely remove this plugin, deactivate it, then click the Delete button.

By default, all settings, custom fields, and custom metas are not deleted on uninstall. If you wish to remove all Step-By-Step data, add this line to your wp-config.php file:

define( ‘SBS_REMOVE_ALL_DATA’, true );

This will delete any content created by the Step-By-Step plugin, includingthe Package and Step-By-Step Ordering pages, all settings, and post metas. Products and Categories will not be removed.

For more assistance with the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce, please visit our site at http://stepbystepsys.com.

Thank you for using our plugin!

Συχνές Ερωτήσεις

What is The Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

The Step-By-Step Ordering System is a fully functional plugin that works in conjunction with WooCommerce and takes your WordPress shopping system to a whole new level. Our system was built to focus on the shopping experience by offering online buyers a guided step-by-step visit through your online store. It’s a great tool for sellers offering packages and add-ons and cross-promoted products for sale.

Do I need to have WordPress installed to use The Step-By-Step System?

Yes. You need to have WordPress installed to use this (or any) plugin. WooCommerce is also required to be installed to use the SBS plugin. The Step-By-Step Ordering System was created to work in tandem specifically with WooCommerce.

Is The Step-By-Step Ordering System for WooCommerce free or paid?

The Step-By-Step Ordering System for WooCommerce Light is completely free to use. The SBS Light Version plugin is fully functional and allows you to enhance WooCommerce to improve your customer’s shopping experience. We offer a Premium Version of the plugin as well, which expands the features made available to you. For a complete list of the features and pricing, please visit our website at http://stepbystepsys.com.

Is the Light Version of The Step-By-Step Ordering System for WooCommerce fully functional?

Yes. It is a fully functional plugin and works in conjunction with WooCommerce, which must also be installed.

What additional items come with SBS Premium Version?

The Premium Features include:

 • Unlimited Steps
 • Unlimited Packages
 • Unlimited Categories
 • Store Credit Function
 • Required Products
 • Either / Or Products
 • Auto-Added Products
 • Multiple Color Schemes
 • Multiple Navigation Steps
 • Custom Labels
 • Options & Fees Page
 • Shadow Effects
 • Premium Support
 • & Much More

What themes are compatible with the Step-By-Step Ordering System for WocCommerce?

The Step-By-Step Ordering System For WooCommerce was design to work with themes that declare support for WooCommerce already. While we do our best to test a wide variety of themes, some CSS adjustments may be needed for optimal results. For the Choose Packages page, we recommend a full width page (without sidebar). For your Ordering Page (the Step-By-Step pages), we recommend a page with a sidebar. The sidebar will contain your SBS calculator widget and the WooCommerce cart widget (optional). If you use any of the following themes, here are some instructions for implementation:

** Twenty Sixteen **

It is recommended that a full-width template be used on the Choose Package
page. Since Twenty Sixteen does not come with a full-width template, download
a child theme from our website, install it, then activate it. Go to the Package
selection page in the Admin settings and choose the Full Width template on the
right-hand sidebar.

Download the child theme here.

** Twenty Seventeen **

Twenty Seventeen does not come with a sidebar. Download a child theme from our
website, install it, then activate it. Go to the Ordering page in WP Admin and
choose the Page with Sidebar template on the right-hand sidebar.

Download the child theme here.

** Divi by Elegant Themes **

The Choose Package and Checkout page works best on a full-width template.
The Step-By-Step Ordering page should be used on a 3/4 and 1/4 width template
for main content and sidebar, respectively.

It is strongly recommended that a child theme be used, as core template CSS
needs to be modified to optimize the UI. You can download our custom Divi
child theme here.

Download the child theme here.

** Storefront **

The Choose Package page is best displayed on the Full width template, which
you can select when you edit that page on the right-hand sidebar. The default
template is recommended for the Ordering page.

Can the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce work for all industries?

The Step-By-Step Ordering System For WooCommerce will work for nearly all industries and will help keep your customers from getting “lost in space” while shopping. It’s perfect for shopping that relies on cross-promoted products, packaged products or grouped products. Industries that thrive off of Step-By-Step include restaurants, caterers, wedding planners, florists, seminar and workshop leaders, marketers, promoters, trainers, consultants, life/business coaches, healers, health care professionals, wholesalers, retailers, and more. These are just some of the industries it can be used for!

Do I need to be a development expert to use the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

No. However, it is recommended that you have basic WordPress and WooCommerce knowledge when using the Step-By-Step Ordering System For WooCommerce. Basically, if you have an understanding of CSS, the structure of WordPress and WooCommerce, then the SBS plugin should be quite easy to work with. If you don’t feel confident in your development/design abilities, we offer customized system configuration services to assist you. Visit our site at http://stepbystepsys.com.

How many packages can I use with the Step-By-Step Ordering System for WocCommerce?

The SBS Light Version plugin allows for 1 package. SBS Premium Version offers unlimited packages.

Do I have to set up Packages with the Step-By-Step Ordering System for WocCommerce?

No. While packages are very useful for promotion, it’s not mandatory to use them. You can focus solely on the Step-By-Step system for add-on products and cross-promotion, if you choose to.

How many steps can I use with the Step-By-Step Ordering System for WocCommerce?

The Light Version of the SBS plugin allows for 3 steps. If you choose to, you can configure it to feature only two steps and two sets of categories each, plus a checkout page. The Premium Version allows for Unlimited Steps, Categories Per Step page, Options and Fees page, and Checkout page.

What kind of Product Types can be used with the Step-By-Step Ordering System for WocCommerce?

You can use any Product Type offered by WooCommerce. Simple, General, Variable, etc.

I see I can offer stylized Navigation Shapes within the SBS system. What kind of are available?

The Step-By-Step Ordering System For WooCommerce offers a wide variety of different shape types to choose, from including squares, circles, upward triangles, downward triangles, hearts, 12-pointed stars, kites, and badge ribbons for step number shapes. For the step name shape, you can have: rectangles, capsules, arrows, tv screens, and parallelograms. Within these shapes there are a wide array of shape-combos you can create! SBS Light offers limited shapes, but you can unlock all shapes offered in SBS Premium.

How many color schemes are offered with the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

Ten color schemes are offered with the SBS Premium plugin. SBS Light offers two color schemes to choose from. In addition you can use your default theme colors for your design. You can also use your own CSS techniques to master your desired look and feel.

Can the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce be customized to my needs?

Yes. Depending on your level of knowledge, the SBS System can be customized as you need. If you want help with customization, visit our website for more information. http://stepbystepsys.com

Do you offer customized services for the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

Yes. If you desire custom help from one of our specialists, please visit our site for more information. Select the contact form and select customized services (as the reason for contact). http://stepbystepsys.com

What is the additional Options and Fees section of the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

The Options and Fees page is mainly for miscellaneous items, services, and fees. They will be each displayed compactly in a table. Often times, these product types do not feature images, and are items that usually compliment the main items you are selling.

This is a premium feature of SBS Pro.

How does the Store Credit (Merchandise Credit) functionality work with the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

You can assign a merchandise credit to one or more of your packages. This merchandise credit will be applied any add-on items contained in your step-by-step pages. For example, you might have a merchandise credit of $50 with one of your packages. Someone who chooses this package will be able apply the $50 credit towards the products offered in your store via the Step-By-Step pages.

This is a premium feature of SBS Pro.

–Support Questions–

How do I get support for the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

Everyone gets access to customer support via the SBS website. For the SBS Light Version of the plugin, feel free to look through the support documentation listed on our website or post a question on the WordPress forums. SBS Premium Version users gain full customer support for the duration of their license period via our contact form as well as documentation and forum support. A staff member will respond to your request for assistance as quickly as possible.

Is full support offered with the premium version of the Step-By-Step system?

Yes. We offer full support for premium users of the SBS plugin. To initiate a support request, visit our website. Under “Reason For Contact”, select Premium Support. Simply provide your license key and our support team will respond to you ASAP.

How do I get started with the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce?

Download the Step-By-Step Ordering System for WooCommerce by clicking Download in the sidebar. Or, via your WordPress install, go to Plugins > Add New > and then Search for Step By Step Ordering System For WooCommerce

How do I set up the Step-By-Step Ordering System for WocCommerce?

** Installation **

 1. Install WooCommerce. WooCommerce is required for this plugin.
 2. Install the Step-By-Step plugin.
 3. Access the settings page found here to start configuring!

** I. Packages **

 1. When you installed the plugin, a Packages Category was automatically created and is selected by default to display in the Choose Package Page. If you want a different category to do this, create and select the desired category under the Package Category field in Package Settings. Example

 2. Next, create a product to help create a tailored package. Make sure the package category is selected. For example, a product package might be: Family Meal Plan: Plan comes with choice of Pizza, meat, salad and drinks. Example

 3. If you have purchased a Premium license of this plugin, you can assign a Store Credit, which will be applied when it’s added to the cart. You can set it up in the Product General Settings. Example

 4. When you’re done creating packages, go back to the Package Settings page and drag packages from the Available Packages column to Your Active Packages column, which will help you to build the Choose Package page. You can rearrange packages in the Your Active Packages column to change the order they’re displayed. Example

** II. Widgets **

To Configure your Sidebar in the Ordering Process:

 1. Go to the Widgets section on your WordPress Dashboard
 2. Add the WooCommerce Cart Totals Widget to your Sidebar.
 3. It’s also recommended that you Add the WooCommerce Cart Widget under the WooCommerce Cart Totals.

Example

** III. Step-By-Step **

Reference

 1. The Step-By-Step is located under the Step-By-Step tab in the Step-By-Step Ordering Settings

 2. Create Product Categories. Each page in the ordering process will display one Parent Category, which will include their Child Categories.

 3. To create Child Categories, make a New Category and select the Parent Category under the Parent Field.

 4. To display products, assign both a Parent and Child Category to each product. This is needed for Step-By-Step to function correctly. Example

 5. Go to the Step-By-Step Settings page and drag Categories into Your Ordering Process. You can rearrange the categories inside to change the order.

** IV. Options and Fees (optional / SBS Pro) **

Reference

 1. This is an optional page you can create that displays products in a table rather than a catalog.

 2. A Product Category named Options and Fees was automatically created on install. This category is the default for the Options and Fees page.

 3. If you wish a different category to serve this role go the Options and Fees settings page, set up and select the category you want and save it.

 4. Create Child categories of the chosen Options and Fees category, and make products belonging to those categories. Assign both a parent and child
  category to each product. This is needed for Step-By-Step to function correctly.
  Example

 5. Drag and drop Child Categories from Available Categories to Options and Fees Page Outline to build your Options and Fees page.

** V. WordPress Themes **

This plugin is configured to work with themes already compatible with WooCommerce. While the plugin is fully functional with these themes out of the box, it is recommended to take these steps if you are using one of the following themes:

** WordPress Twenty Sixteen **

It is recommended that a full-width template be used on the Choose Package page. Since Twenty Sixteen does not come with a full-width template, download a child theme from our website, install it, then activate it. Go to the package selection page in the Admin settings and choose the Full Width template on the right-hand sidebar.

Download the Child Theme here.

** WordPress Twenty Seventeen **

Twenty Seventeen does not come with a sidebar. Download a child theme from our website, install it, then activate it. Go to the Ordering page in WP Admin and choose the Page with Sidebar template on the right-hand sidebar.

Download the child theme here.

** Divi by Elegant Themes **

The Choose Package and Checkout page works best on a full-width template. The Step-By-Step Ordering page should be used on a 3/4 and 1/4 width template for main content and sidebar, respectively.

It is strongly recommended that a child theme be used, as core template CSS needs to be modified to optimize the UI. You can download our custom Divi Child Theme. Download the Child Theme here.

** Storefront by WooCommerce **

The Choose Package page is best displayed on the Full Width Template, which you can select when you edit that page on the right-hand sidebar. The default template is recommended for the Ordering page.

What is the suggested amount of packages to use?

With regard to SBS Premium Version, there is no correct amount of packages to use. You may choose to offer only one package for certain situations, but most people use between 3-6 packages. To keep it simple, we recommend using up to 3 packages to not overburden your customer with decisions.

What is the suggested amount of Step-By-Step pages to use?

Up to 6 total steps for SBS Premium customers. This means you can have 4 Category pages, 1 Options and Fees page and a Checkout page. Or you can configure it to have 5 category pages and 1 checkout pages. It’s flexible and its totally up to you! If you only need a couple category pages, then you can do that as well.

What is the Default Step-By-Step (Ordering) Page called?

The default ordering page for the Step-By-Step Navigations page is set to “Ordering” by default. You can change this to anything you would like in the General Settings tab.

Do I have to use Widgets?

It is recommended that you add two widgets to your sidebar. First, add the WooCommerce Car Totals: Step-By-Step ordering to add our SBS widget calculator. Next, right below it you can add the WooCommerce Cart widget.

–General Settings Tab–

What does Enable Catalog Pop-Ups Outside of Step-By-Step mean under General Settings?

This enables catalog pop-ups outside of the Step-By-Step system. Clicking Product Images in catalogs opens a pop-up window instead of opening a new page. If enabled, this will apply to all WooCommerce shop pages, not just Step-By-Step. Depending on how you want your store setup, you may want to have this enabled.

What does the Hide Product Placeholder Images mean under general setting?

This hides the Product Placeholder Images (standard WooCommerce image placeholder). If enabled, products without images assigned to them will not display a placeholder image. This allows for a cleaner look and feel to your store, in many cases.

What is the Featured Items Position (Premium) general setting?

If you decide to use Featured Items, this allows you to alter the position from the top or bottom of step-by-step pages. This is a Premium feature. The default setting is at the bottom of pages.

What is the Featured Items Visibility general setting?

Displays the Featured Items Visibility options. You can display your featured items under both their parent category and the featured section, or you can display featured products only in the featured section. Depending on how you want your products to show, this gives you options.

What is the Featured and Required Section Labels (Premium) general setting?

This premium feature allows you to change the labels of various items on the SBS System.

Required Items Section Title: Products with the Required attribute are displayed in their own sections. You can add text before and after the category name.

Before Category Name: Select – You can change to whatever you want.

After Category Name: (Required) – You can change to whatever you want.

Optional Items Section Title: Products that do not have the Required attribute are displayed separately from those that do. You can add text before and after the Category Name.

Before Category Name: (default none) – You can change to whatever you want.

After Category Name: (Add-ons) – You can change to whatever you want.

Featured Items Section Title: Featured Products are products with the Featured tag selected from the Products list. You can name your featured section title anything you would like.

Default title: Our Featured Items – You can change to whatever you want.

If you would like to employ these features, you can get the SBS pro version of the plugin at our main site. Click Here

–Packages Setting Tab–

What are the Package Setting in the SBS system for?

Packages serve as a lead-in to your online store. Selecting a package on the Packages page will take the customer to Step 1 of the ordering process.

You can create a Package Product with multiple features to accompany your Step-By-Step store.

Add additional features such as a Merchandise (store) Credit to your packages (Premium feature). If you accompany your package(s) with our product features such as Featured Products, Required Products (Premium), Either/Or Products (Premium), Already Added Products (Premium), etc. our step-by-step system provides endless ways to make your customer experience that much better!

If you don’t wish to use packages, select Deactivated from the drop down menu.

Under Package Settings, what is the Enable / Disable for?

Set to Activated by default, this allows you to offer packages on the SBS system. Select Deactivated if you only want to use the Step-By-Step pages only. In many cases, you will want to set up and use the Packages feature, but it all depends on what you want to do with your store.

What is the Package Page Setting under Package Setting?

This selects the page to determine where the Select Packages page is located. This must be selected in order for navigation to work properly.

Default Page: The default page is Choose Packages. You can change this page to another name if you wish.

What is the Package Category setting in packages?

This selects the WooCommerce product category your packages are assigned to. You must click Save Changes afterwards, in order to refresh the package list. By default, this is set to Packages.

What is the Package Page Builder setting for?

This allows you to select from Available Packages, and make them Active Packages. Simply drag packages (or click the control buttons on the right side of each item) from the Available Packages box to the Active Packages to build your Package Selection page. You can rearrange the packages to change the order in which they are displayed. Anything listed under Active Packages will show up on your main Select Packages page. If you are using the SBS Light Version, you will have access to your one allotted package. If you use the SBS Premium Version, you have access to all of your unlimited packages.

What is the Add-to-Cart Behavior setting?

When a package is selected or changed in the SBS system, this is the action taken when a package is added to the cart. The default behavior is to clear the cart so the user has a fresh experience. If you want items from the whole store to remain intact, simply select “Do not clear” from the dropdown menu.

What is the Package Selection Appearance setting?

This setting does three things:

First, it allows you to choose the number of packages to display per row. 3 is the default setting, but you can set it any way you would like.

Second, you can choose the “Add To Cart” button label (premium feature). The default is set to Select Package.

The third setting allows you to select the Package Image Custom Size. Set your image height and width parameters (in pixels). This allows you to make your package images look the way you want them too. If you have multiple packages to set up, it is recommended that you make your product package images the same size for uniformity.

What is the “Merchandise Credit” Calculator Widget Label (in SBS Premium)?

If you elect to use a store credit for your packages, this is the area where you can label the name of the actual store credit. By default, it’s set to Merchandise Credit. You can change this to anything you want.

–Step-By-Step Settings Tab–

What do the Step-By-Step Settings allow you to do?

This allows you to create your ordering process by dragging and dropping (or clicking the control buttons at the right side of each button) within your steps in the boxes below.

You can select from your Product Categories. Drag any desired categories from the Available Categories column, and move them to the Your Ordering Process column. You can also do this by clicking the + button.

To remove a step from your ordering process just drag it back under the Available Categories column. You can also do this by clicking the X button.

Note: Products must belong to both a parent and a child category in order for Step-By-Step to function correctly.

What is the Step-By-Step Builder Setting?

This determines the page order of the ordering process. You can craft your Step-By-Step pages any way you like. It is recommended to use two main categories per page with up to three sub-categories per main/parent category. It is best to spread out the products so you don’t overwhelm your customers. You’ll want to guide them through an easy, user-friendly experience.

What is the Navbar Navigation Setting?

This is your Navbar Navigation The step navbar contains navigable links in each step. You can disallow skipping of steps here. You are offered the following options:

• Only allow forward navigation one step a time, but let users backtrack to any step.
• Only allow navigation one step at a time in any direction
• Users may freely navigate, skipping any step they’d like.

–Options and Fees Settings Tab–

What are the Options and Fees settings?

The Options and Fees page is for miscellaneous items, services, and fees. They will be each displayed compactly in a table.

What is Enable / Disable in the options and fees settings?

If deactivated, the page is removed from the ordering process. If no subcategories are present in the Options and Fees Page Outline the page will not be included in the ordering process. It is set to activated by default

What is Category in the options and fees settings?

Select the WooCommerce product category your Options and Fees items are located.
Then click Save Changes to refresh the page. The default category setting is set to Options?

What is the Options and Fees Builder?

This allows you to select what categories are part of your Options and Fees page. Begin by creating subcategories of your selected parent category above. They will appear in the Available Categories box below.

Create your Options and Fees page by dragging and dropping (or touching the control buttons on the right side of each item) your items in the boxes below.
You can select from your subcategories of the parent category chosen to serve as Options. Drag any desired categories from the Available Categories column,
and move them to the Your Ordering Process column. You can also do this by clicking the + button.

You can change the order categories are displayed by rearranging the order of items in the column by drag-and-drop or arrow buttons.
To remove a category from the page just drag it back under the Available Categories column. You can also do this by clicking the X button.
Note: Products must belong to both a parent and a child category in order for Step-By-Step to function correctly.

–Display Settings Tab–

What is the display settings tab?

This allows you to customize the appearance of the ordering process with preset styles and themes. This helps you create the appearance you want your Step-By-Step system to have.

What is the Color Scheme setting?

This setting determines what the colors of your SBS system will look like. By default, the system uses your default theme’s colors, however you may wish to choose one of many Color Schemes provided. Select the color scheme you want from the drop down list provided. Light users have a choice of 2 additional color schemes while premium users can use up to 10 additional color schemes. You also have the option of using your own CSS to make the colors display as you would like

What is the Step Number Shape setting?

This allows you to change the shape of the step number in the navbar. You have the ability to select from 2 different shapes as an SBS Light Version user and 8 different shapes as a Premium user

What is the Step Name Shape setting?

This allows you to change the shape of the step names in the navbar. You have the ability to select from 2 different shapes as a Light user and 4 different shapes as a Premium user.

With the combination of Step Number Shapes and Step Name Shapes, you have many possibilities to choose from!

What is the SBS Calculator Widget setting?

The SBS Calculator Widget settings allow for the styling of the widget displaying price totals of items in the cart, listed by each step (Woo Cart Totals Widget).

The following settings can be changed:

 • Font Family (Premium feature)
 • Other Styles – Show a vertical border separating the category column and the price column
 • Store (Merchandise) Credit Display – Select the text alignment of package store credit in the calculator, if any.

How does the Fonts setting work?

This allows you to style the fonts of the SBS system. By default, this is set to your theme default. However, if you wish to do something different you can change the fonts with the ones provided in the drop down menus (Premium feature).

The areas you can change the fonts in include:

 • Subcategory Name – Select section name fonts for displayed on each page.
 • Subcategory Description – Select the font for the description under each section name.
 • Nav Buttons – Select the font for the Back/Foward buttons on each page.
 • Navbar – Select the font for the bar at the top of each page displaying the customer’s progress during ordering.

These can also be customized with your own CSS if desired.

What are the Miscellaneous Styles settings?

These are two additional settings that can be changed as desired.

 • Allow SBS links to turn different colors when moused over (varies by theme)
 • Add drop shadows to SBS pages (Premium)

These also can be customized with your own CSS if desired.

–Premium Settings Tab–

What is the Premium tab?

The premium tab contains information about using the Step-By-Step Ordering System For WooCommerce Pro version. You can try the SBS Pro for Free to experience all of the useful features it has. Click Here for more information.

–Help Settings Tab–

What is the Help Settings Tab for?

This provides useful help information on how to setup and operating the Step-By-Step Ordering System For WooCommerce. Make sure to read this thoroughly to get a good overview of the SBS system. For additional support you can visit http://stepbystepsys.com

–License FAQ–

How do I get SBS Premium?

Go to our website and select Purchase. Select the option that best suits you. Once you make your payment via PayPal, you will be emailed a license key and be prompted to download the Premium version of this plugin. Uninstall the Free version, then install the Premium version. Afterwards simply copy and paste your license into the Premium tab of the Step-By-Step plugin (in settings). Your valid license will activate the Premium version of the SBS plugin.

What kind of licensing do you offer?

We offer a 1-site, 3-site, 5-site and 10-site license. Discounts are provided for multiple site licenses.

Do you offer special pricing on multiple-site licenses?

Yes. Visit our website for more details.

Do you offer discounts on multiple-year licensing?

Yes. Visit our website for more details.

How does license renewal work?

License extensions for the Step-by-Step Ordering System For Woo Commerce are licensed for a period of one year at a time. After that, you may renew your license annually to continue updates and support.

How do I renew my license?

An email will be sent to the license holder of record 30 days prior to expiration. You will be given an opportunity to renew your license for an extended period of time.

Will my license renew itself automatically?

You will receive a notice 30 days prior to expiration, which will give you the chance to renew your license. Currently at this time, renewal is not automatic. We plan on offering that capability at a later date.

How will I know when the license subscription is renewed?

On the Premium Tab of the settings page, you will see the expiration date. You will also receive an email notifying you of the renewal.

Will the Step-By-Step Ordering System work with an inactive or expired license?

Yes, in a limited capacity. The plugin will revert back to the Light Version. meaning some of the premium features of the product will cease to work. The plugin is designed to continue functioning even if your license key expires, but it is highly recommended that you renew your license for optimal efficiency. Once you renew the license, the system will begin to function normally and you will not lose any of your data.

Can licenses be renewed early or late?

Yes. Renewing early will extend your license from its previous end, giving you the extra time you pay for on a prorated basis. Standard annual renewals begin from your point of renewal and end on that same date one year later.

Is there a discount for renewing?

Periodically we offer discount incentives or promotions for joining or renewing, so stay tuned! The standard rate for renewal for a 1-site license is $69.95. Please check our pricing page for more information.

Are there lifetime licensing options?

Not at this time, however this might become an option at a later date. We currently offer a multiple-year license.

If I have Live and Testing servers, do I need to activate my license on both sites?

The license only covers one site at a time. However, you are welcome to install the plugin on your test server first, to see how it works and operates. Once you complete your testing, you can remove it from the Test Server and set it up on the Live Server you plan to use it on.

Κριτικές

7 Αυγούστου 2020
The support and development teams at Step By Step are awesome. We have a unique set of requirements (don’t we all?) yet Andy and team listened to what we needed and turned around suggestions and changes really quickly. Literally solved *all* of our problems. Thanks team!
16 Ιουλίου 2019 1 απάντηση
I’m running this plugin on multiple websites! Great tool for upsell. Great support within 24h! thank you guys.
14 Αυγούστου 2018
This plugin is great and the support is fantastic. There are so many options in the premium version its crazy.
2 Ιουλίου 2018
We’ve been searching for a system that would allow us to fill a specific need in our small niche of an industry – basically an online pizza ordering system catered to different automobile dealer brands. The SBS System really provided us with the tool to fill a wide range of requirements for our clients. I highly recommend going pro. Use the Free Trial Period to test it out. Wait till the trial period time is over before finalizing the purchase. The customer service is top-notch – attentive, responsive, and offers additional custom coding services to meet any specific needs of the system (ask about pricing).
25 Μαρτίου 2018 7 απαντήσεις
http://prntscr.com/itpe2m this is not active plz find some solution first in your plugin fatal error show
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Step-By-Step Ordering System for WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Step-By-Step Ordering System for WooCommerce” έχει μεταφραστεί σε 4 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Step-By-Step Ordering System for WooCommerce” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

v1.3.3

 • Bump WC and WP compatibility versions

v1.3.1

Text in Step-By-Step is now available for translation with your favorite translation plugin! This will greatly enhance your capabilities to communicate in your language without having to do any special “hard coding” or altering system files. Your translations will be saved through every plugin update.

Using a plugin such as Loco Translate (https://wordpress.org/plugins/loco-translate/) or a variety of others available, you can translate the Step-By-Step text in your store to any language you want.

Here’s an example if you’re using Loco Translate:
* When you have Loco Translate installed, go to your Dashboard of your WordPress site and select Loco Translate > Languages.
* Navigate to your language and select your language.
* Once selected, go to the area called “Plugins” and select “Step-By-Step Ordering System For WooCommerce”
* Make the appropriate edits for your language and click on “Save”
* Your changed updates will appear in the Step-By-Step system.

Note: Some of the Step-By-Step text, such as the Package Selection button, is customizable in the Step-By-Step settings instead. If you can’t find the text you want to translate in your translation plugin look in the Step-By-Step settings first!

Translatable fields include:
* “(Required)”
* “Learn More”
* “Select Package”
* “GO BACK”
* “NEXT”
* “Checkout”
* “Step”
* “Options”
* “Change Package”
* “Packages”
* “Store Credit”
* “Merchandise Credit”
* “of”
* “Sales Tax”
* “SUBTOTAL”
* “TOTAL”
* “Step-By-Step Ordering”
* “Qty.”
* “In Cart”
* “Remove”
* “Change Selection”
* “Required”
* “Product must be in cart in order to check out.”
* “Auto Add To Cart”
* “Automatically add to cart when customer navigates to containing page.”
* “Review Your Order”
* “You must add required items to your cart before proceeding: %s”
* “You must add required products to the cart before you can checkout. Click here to pick required products.”

Text in Step-By-Step is now available for translation with your favorite translation plugin! This will greatly enhance your capabilities to communicate in your language without having to do any special “hard coding” or altering system files. Your translations will be saved through every plugin update.

Using a plugin such as Loco Translate (https://wordpress.org/plugins/loco-translate/) or a variety of others available, you can translate the Step-By-Step text in your store to any language you want.

Here’s an example if you’re using Loco Translate:
* When you have Loco Translate installed, go to your Dashboard of your WordPress site and select Loco Translate > Languages.
* Navigate to your language and select your language.
* Once selected, go to the area called “Plugins” and select “Step-By-Step Ordering System For WooCommerce”
* Make the appropriate edits for your language and click on “Save”
* Your changed updates will appear in the Step-By-Step system.

Note: Some of the Step-By-Step text, such as the Package Selection button, is customizable in the Step-By-Step settings instead. If you can’t find the text you want to translate in your translation plugin look in the Step-By-Step settings first!

Translatable fields include:
* “Learn More”
* “Select Package”
* “GO BACK”
* “NEXT”
* “Step”
* “Options”
* “Change Package”
* “Packages”
* “of”
* “Sales Tax”
* “SUBTOTAL”
* “TOTAL”
* “Step-By-Step Ordering”
* “Qty.”
* “In Cart”
* “Remove”
* “Change Selection”
* “Review Your Order”

v1.3.8

 • Added translation support
 • Fixed general settings tab not saving

v1.2.10

 • Bump WC to version 3.6.2, WP to 5.2

v1.2.5

 • Fix modal add-to-cart behavior.

v1.2.2

 • Fixed step names not appearing in WordPress 4.9

v1.2.1

 • Fixed the “columns” argument passed into the sbs_step_by_step_ordering shortcode not properly setting column width.
 • Removed the ability to right-click on product images in SBS pages.

v1.2.0

 • Official Public Release
 • Made a free version of plugin, full version moved to stepbystepsys.com website

v1.0.6

 • Public Pre-Release