Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Super Simple Site Alert

Περιγραφή

Broadcast simple, important alerts across your multisite network. Also great for single sites.

Features of Site Alert:
* Display alert(s) in the Homepage with option to show in all pages of a site.
* Native WordPress WYSIWYG message creation box for simplicity with media support.
* Choice of hardcoded at the different parts of the page, or make it a pop-up modal.
* Indicate different priority levels (colors) and icons.
* Set a date range to publish/unpublish the alert.

Features as a Network Admin
* Show alert across all all sites in your multisite network.
* Exclude alert(s) from certain sites.
* Site Groups manager to provide easier bulk exclusions.

Στιγμιότυπα

  • Alerts management
  • Adding / Editing an alert
  • Custom alert colors
  • Frontend display
  • Network Admin Site Groups management

Εγκατάσταση

MINIMUM REQUIREMENTS
* WordPress 5.7 (untested in previous versions)
* PHP 7.3 (untested in previous versions)

INSTRUCTIONS
* Locate ‘Site Alert’ on the WP Dashboard menu.
* Create an alert or click on the title of the alert to edit it.
* Type your message in the WP text editor.
* In the ‘Behavior’ section, ‘Embed in page’ and/or ‘Pop-Up’ must be selected.

Κριτικές

28 Φεβρουαρίου 2023
I’ve been looking for an alert/notifications plugin for a long time that works specifically for multi-site installations. When dealing with things like weather emergencies at school districts, we needed an option for school admins to quickly put up a notice and not require them to repeat it for every single school. This module does this well but does still need some work.For instance if you don’t use subdomains for the network sites, it doesn’t label them properly in the site options in the group or the behavior areas. I also suspect this may be why I can’t seem to add more than 1 site to a group even though I am clicking/highlighting them it only says 1 site is assigned. I also just noticed that going in to edit an existing alert brings me out of the network admin and into the first network site and all the other sites are unchecked from the behavior. I haven’t tested if this impacts the performance of the alert but I can see it being an issue if someone made a mistake and needed to edit the alert. I guess for the time being they could delete the alert and start fresh. But overall really excited about this, we need more multisite plugin support.
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Super Simple Site Alert” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές