Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Super Social Content Locker Lite

Περιγραφή

Super Social Content Locker is an WordPress Advertising Plugin used to increase your website worth by many ways. Social Media Content Locker increased you social fan following by liking, sharing and subscribing to your social media channels. This handy plugin comes with more amazing features which has worth to its customers such as

 • Build your own subscriber list and used them to promote your products.
 • Increased your website members by using become a member feature
 • Increased your video views by forcing them to watch video and then display their content
 • Engage your audience by voting to their pics best for quizzes like Pic of the week.
 • Many More…

Upgrade to the Super Social Content Locker Pro Version Now! »
View a Super Social Content Locker Pro Live Demo »
Compare Free Vs Pro »
Read Pro Reviews »

The Super Social Content Locker locks your most valuable site content behind a set of social buttons until the visitor likes, shares, +1s or tweets your page. It helps to improve social performance of your website, get more likes/shares, build quality followers and attract more traffic from social networks.

Do you still place social buttons on every page of your website? But visitors don’t like/share your content as often as you would like?

You should give people a reason why they need to click your social buttons. Even if people like your content,
site or fanpage, they don’t click the buttons because they don’t care about you, your benefits or your traffic.
It’s not their problem.

But ask people to “pay” with a Like/Tweet/Subscribe to get access to your content, to get a discount, to download, to read an ending of your article, to watch a video or to view a funny picture. And it will start to work as it should be!

With Social Locker, you can lock anything in your content and automatically unlock it after a visitor has shared your page. All you need to do is select the part of your content you want to lock, click a button and you’re done!

Trusted By Bloggers And Entrepreneurs Around The World

The Social Locker is the favorite plugin of bloggers, entrepreneurs and marketers around the world.

Key Features

The plugin is packaged with the following features:

 • 4 social buttons. Facebook Like, Facebook Share, Twitter Follow, Twitter Tweet. More social buttons are available in the premium version.

 • 1 Theme. Basic Slim Theme is included. 3 Themes (common grey, stylish grey and stylish dark) are available in the premium version.

 • Attention-Grabbing Styles & Effects. The plugin comes with a set of impressive, polished styles which create interest and attract attention. They are nicely animated and don’t look obtrusive.

 • SEO Friendly. Your locked content is still visible for search bots for better SEO by default. Of course you can turn off this feature.

 • 6 Types of Locks. Lock any content manually via shortcodes .

 • Optimized For Mobile. We have adapted the plugin for mobile devices. Mobile users can obtain access to your locked content as well as desktop users.

 • Fast Loading. The plugin is well optimized and doesn’t add extra loads on your website. Confirmed with tests from the P3 plugin and New Relic.

 • Developer Friendly. Use the plugin events (Unlock, Lock, Ready) and hooks for customization and creating your own extensions.

Go Premium – Gain More Likes & Social Shares!

It’s a free edition of the premium plugin Social Locker. Although the free version
is full-featured and you can use it without any limits, the premium version provides more features:

 • Facebook Follow
 • Facebook Share
 • Twitter Follow
 • Twitter Tweet
 • Youtube Subscribe
 • Linkedin Share
 • Form Submission
 • Video Ads
 • X Times Vote Gamifications
  < * Member Subscription
 • Rating Widget
 • Dedicated support and more!

Go Premium >>

Need Support, We Got You Covered

All of our plugins come with free support. We care about your plugin after purchase just as much as you do.
We want to make your life easier and make you happy about choosing our plugins. We guarantee to respond to every inquiry within 1 business day.
Please visit our help desk.

Additional Resources

Εγκατάσταση

Install and activate the plugin.
You will find ‘Super Social Content Locker’ menu in your WordPress admin panel.
Use the shortcode [sscl id=””] in post editor to lock content.

Συχνές Ερωτήσεις

What differences between the free, premium?

The free version allows:
– To lock you content and ask people “to Follow” for your content with a twitter follow, plus one, or a facebook like.

The premium version allows:
– To do the same things as the free version
– To use All Features of locking your content
1- Social Share / Follow
i- Facebook Follow
ii- Facebook Share
iii- Twitter Follow
iv- Twitter Tweet
v- Youtube Subscribe
vi- Linkedin Share
2- Form Submission
3- Video Ads
4- X Times Vote Gamifications
5- Member Subscription
6- Rating Widget
7-Dedicated support and more!

Lean more about the premium version

Κριτικές

23 Σεπτεμβρίου 2020
I was looking something for my quizzes site where i can engage my visitors by sharing my website to their social media and in reward they will get free stuff from me, after some research i found Super Social Content Locker which is doing best for me, as it is a lite version so i only need for facebook like so my facebook page likes boosted and it really works for me. I am very happy with the plugin. Recommended from me!
22 Φεβρουαρίου 2017
Looking for something like social and content locker, my search ends on super social content locker for its easy use. Highly Recomended!
5 Φεβρουαρίου 2017
After using few plugins i come to super social content locker lite version and after using i am satisfied with the lite version. it have good enough feature for lite version.
Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Super Social Content Locker Lite” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

v.1.00

 • Official Lite Version