Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

SuperSlider-Menu

Περιγραφή

This is your Animated menu plugin that uses Mootools 1.4.5 javascript to form a multi-level collapsable menu widget in your sidebar for your categories and posts. Automatic opener upon page change. Highly configurable, theme based design, css based animations.

OPTIONS AND CONFIGURATIONS

Available under > settings > SuperSlider-menu

* theme files to use for menu.
* menu accordion to work with click or mouseover
* allow close all tabs
* opacity transition
* transition speed
* transition type
* tooltips on categories on or off
* Vertical mouse tracer on or off
* Mouse tracer reaction speed.
* to load or not Mootools.js
* css files storage loaction

* Advanced options
* disable built in menu structure
* user defined objects, holder, toggler, content, and toglink.

Available in the widget options pane:

* Show post counts in Category links
* Order of Categories
* Order of posts
* Show Rss link as text or image
* Limit number of posts to show
* Edit more posts link text
* Sort by category name or category id
* Sort in ascending or descending order<h3>Themes</h3>

Create your own graphic and animation theme based on one of these provided

* Available themes
  * default
  * blue
  * black
  * custom<h3>To Do</h3>
* fix known bugs:

  * auto open toggler fails in some usage situations.<h3>Report Bugs Request / Options / Functions</h3>

* Please use the forum system at https://wordpress.org/extend/plugins/superslider-menu/

Demo

This plugin is in use here at

* <http://superslider.daivmowbray.com>
* <http://portfolio.daivmowbray.com><h3>CAVEAT</h3>

Currently this plugin relies on Javascript to expand and collapse the links.
If a user’s browser doesn’t support javascript the list of cats and posts will display normally.

HISTORY

 • 2.3 (2012/10/10)

  • upgraded for mootools 1.4.5
  • upgraded for WordPress 3.4+
 • 2.1 (2010/06/02)

  • fixed link to settings page
  • added save options upon deactivation option
  • Fixed the exclude – include bug
  • Fixed the show – don’t show empty categories bug
 • 2.0 (2010/03/21)

  • Complete rebuild
 • 0.4 (2008/11/20)

  • Fixed bug – opacity on tooltips now works.
  • Moved option – Mouse tracer location, right or left of menu to css control.
 • 0.3 (2008/11/19)

  • Fixed bug – activeID is NULL when on non menu page.
 • 0.2 (2008/11/19)

  • Added mootools / css powered animated tooltips on categories
  • Added Option, tooltips on categories on / off
 • 0.1.6 (2008/11/11)

  • Added settings screen for plugin.
  • Added Options

   • theme files to use for menu.
   • menu accordion to work with click or mouseover
   • allow close all tabs
   • opacity transition
   • transition speed
   • transition type
   • Vertical mouse tracer on or off
   • Mouse tracer location, right or left of menu
   • Mouse tracer reaction speed.
   • to load or not Mootools.js
   • css files storage loaction

   *Advanced options

   • disable built in menu structure
   • user defined objects, holder, toggler, content, and toglink.
  • Added theme system for menu.

  • Rebuilt html rendering file superslider-menu-list.php
  • Moved superslider-menu-ui.php into folder admin.
  • Added Reload default options to settings screen
  • Added settings link to wordpress plugin page
  • Added Set your widget link to settings page
 • 0.1.2beta (2008/10/24)

  • Added mouse tracer – follower and option to deactivate it.
  • Added clicked link memory to identify and deactivate the active page link.
  • Added transition to css class for the accordion toggler.
  • Added toggler open memory (via cookie) for page changes.
  • Moved all java script into file superslider_menu.js
 • 0.1.0beta (2008/10/15)

  • Changed name from Collapsing categories to Superslider-menu
  • Changed author from Robert Felty to Daiv Mowbray
  • Switched javascript from jquery to Mootools 1.2
  • switched html from unordered list to data list
  • Changed fold down icon to css based rather than image.
  • remove options:
   – fold down icon type
   – to animate or not
   – expanding to show Cats and posts or just cats.
   – auto expand these categories
   – Category name as link to cat or not.

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

 • Unpackage contents to wp-content/plugins/ so that the files are in a superslider-menu directory.
  • Activate the plugin,
  • Configure plugin under > settings > SuperSlider-menu
  • Go to Appearance > Widgets , and drag over the superslider-menu Widget, configure widget.
  • (optional) move plugin sub folder plugin-data to your wp-content folder,
   under > settings > SuperSlider-menu > option group, File Storage – Loading Options
   select “Load css from plugin-data folder, see side note. (Recommended)”.

Συχνές Ερωτήσεις

The folding doesn’t work at all

You may have a javascript conflict with jquery or mootools, which may be added to
your theme header by your theme or another plugin. Try disabling mootools
in superslider-menu > options > file storage

How do I change the style of the collapsing categories lists?

I recommend that you move the folder plugin-data to your wp-content folder.
Remember to change the css location option in the settings page for this plugin.
Or edit directly:
wp-content/plugins/superslider-menu/plugin-data/superslider/ssMenu/custom.css.
Alternatively, you can copy those rules into your WordPress themes, style file.
Then remember to change the css location option in the settings page for this plugin.

The stylesheet doesn’t seem to be having any effect?

Check this url in your browser:
http://yourblogaddress/wp-content/plugins/superslider-menu/plugin-data/superslider/ssMenu/custom.css
If you don’t see a plaintext file with css style rules, there may be
something wrong with your .htaccess file (mod_rewrite). If you don’t know
how to fix this, you can copy the style rules there into your themes style
file.

How do I use different graphics and symbols for collapsing and expanding?

You can upload your own images to
http://yourblogaddress/wp-content/plugins/superslider-menu/plugin-data/superslider/ssMenu/custom

I can’t get including or excluding to work

Make sure you specify category names, or ids.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“SuperSlider-Menu” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές