Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP SVG Icons

Περιγραφή

Features

 • Over 490 icons included
 • Create and upload your own custom icons using the custom icon importer
 • Download and import your own custom icon build from IcoMoon
 • Insert Icons Directly Into Posts/Pages/Sidebars
 • No need to write a single line of code
 • Actively under development

New In v3.0 : Shortcode Support

Utilize the newly implemented shortcode to prevent icons from being stripped between the visual and html tabs of the editor!

(fully backwards compatible!)

Basic Plugin Demo

Consider Going Pro For Additional Features!

Pro Features

 • Icon customizer to adjust icon size, color, link and more on the fly without writing any code!
 • Unlimited number of custom icons allowed!
 • Add icons to menu items directly from within the menu edit screen
 • Animate your icons using smooth CSS3 Animations
 • Easily generate an icon container to use on your landing pages (with sweet hover effects)
 • Premium support for any troubles you may run into, or the times you’d like to achieve something more custom
 • Built in widget support for all icons
 • No need to write code or adjust shortcode parameters manually in the pro version
 • Continuously iterated on and under development

Get the premium version now!

Demo Page

Check Out The Plugin Demo Page

I originally created this plugin for my own personal use on client projects. After witnessing the power of this plugin first hand, I wanted to give a little something back to the community who have helped me through the years. The ‘WordPress SVG Icon Set’ is extremely easy for any one to use. Two clicks of the mouse and you have an icon ready to be placed on to your site. These icons are a set of web-fonts, and are extremely scale-able. Meaning they will not degrade in quality the larger they get. Another great feature of this plugin is the ability to use the same icons across all devices. No need to generate Retina specific images for mobile devices. By setting a max-width on the icon, it then becomes responsive. This plugin is also great for developers who use icons on multiple sites and want to avoid the hassle of re-installing
web fonts on to a new server every time. With this plugin its one click and you’re ready to begin working. You can use these any where in your themes.

Special Thanks Goes To:

 • IcoMoon for an amazing base set of free icon’s for use, many in this plugin.
 • Alessio Atzeni for the inclusion of a few ‘Metoicons’ icons in this plugin.
 • PJ Onori for the inclusion of a few ‘Iconic’ icons in this plugin.

and of course

 • Matt Mullenweg for everything he does for the WordPress community. Without him none of this would be possible.

Developing plugins is long and tedious work. If you benefit or enjoy this plugin please take the time to rate and review it, as this will only make future iterations of it better.

Usage Instructions

You have two possible avenues for using the plugin. Head over to the main ‘Default Icon Set’ page to generate a shortcode for your icon, or click the ‘Add Icon’ button from the post or page editor.

The icon shortcode will look like the following:

[wp-svg-icons icon="pencil-2" wrap="span"]

Custom icons utilize ‘custom_icon’ parameter instead of ‘icon’.

It is also extremely simple to change the size of the icon. You can either change the element that the icon is housed in (h1,h2,h3 etc.) or you can utilize the ‘size’ shortcode parameter.

Example:

[wp-svg-icons icon="menu-2" wrap="i" size="3em"]

The above shortcode will set the icon size to 3em. You may also specify ‘px’, ‘%’ or ‘rem’ as the font size.

Additionally you can easily change the icon color as well, using the ‘color’ parameter.

Example:

[wp-svg-icons icon="menu-2" wrap="i" color="#2ECC4B"]

You may also use hex, rgb or rgba values.

Example:
[wp-svg-icons icon=”menu-2″ wrap=”i” color=”rgba(45, 223, 78, 0.28)”]

The above two example shortcodes would set the color of the icon to a light green.

Additionally you can add custom classes to your icon through the use of the class shortcode parameter.

Example:
[wp-svg-icons icon=”menu-2″ wrap=”i” class=”custom-icon icon-class testing-custom-icon-class”]

The resulting HTML would look like :

Adding custom classes to your icon allows you to more easily target singular icons via CSS. This is helpful for adding hover fades, or simple CSS animations to an icon.

All Shortcode Parameters:

 • icon – the name of the icon you want this shortcode to generate
 • wrap – set the element your icon will be housed in (div, span, h1, h2 etc.)
 • class – assign additional classes to your icon. awesome for targeting your icons more easily.
 • size – alter the size of the icon regardless of the container (px, em, rem, %)
 • icon – assign a default icon
 • custom_icon – assign a custom icon
 • link – link the icon to a page or post
 • new_tab – open the link in a new tab
 • color – alter the color of the icon (hex, rgb, rgba)

Icomoon Icon Font Importer

Note: The number of custom icons allowed in the free version is limited to 10 icons. If you require more than 10 custom icons on your site, please upgrade to the pro version to allow for an un-restricted number of icons to be used on your site.

We’ve listened to your feature requests, and after many hours behind the keyboard developing, we’re pleased to announce our newest addition to WP SVG Icons.

Now, you’re no longer limited to the icons that come pre-packaged with the plugin. Create an unlimited number of custom icon combinations and start using them on your site in a matter of minutes.

Check out the demo page for icon examples, the icon playground and code samples before downloading.

Στιγμιότυπα

 • Default icon pack shortcode generator
 • Entire default icon pack collection. All available on initial install.
 • Custom icomoon font pack importer.
 • Brand new - generate your shortcode and enter icons into a post or page directly from the edit screen
 • Add icons to menu items without ever writing code - Pro Version Only -
 • Customize your icon before adding it to a page or post - Pro Version Only -

Εγκατάσταση

Installation

 1. Upload wordpress-svg-icons-plugin.zip to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Go to the ‘WP SVG Icon’ plugin page in the dashboard
 4. Click on which icon you would like to use
 5. A preview of the icon will then appear in the preview box at the top. You can either copy the generated shortcode, or click on ‘Insert Icon’ (if on the post or page edit screens)
 6. Keep in mind, you can also use the shortcode in widgets or anywhere else on your site. If the shortcode isn’t suitable for your needs, consider using the generated HTML instead.

Custom Pack Installation

 1. Visit IcoMoon and begin selecting icons you want to use.
 2. Import icomoon icons from the library
 3. select which icons you want to include in your pack
 4. Click ‘Font’ at the bottom of the browser window
 5. Click ‘Preferences’ and input a font-name and a customized prefix (must end in – for best results)
 6. Click ‘Download’
 7. Import the .zip right into the plugin and start using your fonts! No coding required!

Συχνές Ερωτήσεις

I need some help! What’s the best way to go about getting support?

Please consider purchasing the premium version of the plugin if you require support. The idea behind the free version was to give something back to the community. Constantly iterating and supporting a free plugin is time consuming and not sustainable.

With the premium version you’re guaranteed a level of support you wouldn’t otherwise get. You’ll receive top notch support from a full-time and professional software engineer with extensive WordPress expertise.

Free users are limited to support here on WordPress.org.

Will these icons loose quality as they scale up?

No. These icons are not .png or .jpg format. They are font icons and .svg (scalable vector graphics), which means you can scale them as large as you want with out any loss in quality. (really….as large as you want!)

Can you change the color of the icons?

Yes, by adding the ‘color’ parameter to the shortcode, and then specifying either a hex, rgb or rgba color code.
For example :
[wp-svg-icons icon=”menu-2″ wrap=”i” color=”#B4DA55″]

What’s different between the free and the pro version?

The pro version comes with a pretty sweet icon customizer. Not only does this allow you to adjust the size, color and link attribute but it allows you to easily customize your icon without ever needing to remember any of the shortcode parameters or write a single line of code!

The pro version also comes with custom nav walkers implemented, to easily add icons to any of your menu items. This is a neat little feature which allows you to select an icon from a dropdown to assign to your menu directly from within the menu edit screen.

If you buy the pro version you will also receive support and updates for one year, for those times you need to make something out of the ordinary happen.

Pro Features

 • Icon customizer to adjust icon size, color, link and more on the fly without writing any code!
 • Icon blocks, fully integrated with WordPress 5.0+.
 • Quickly and easily upload custom icon sets (both font icons and svg files)
 • Seamlessly integrated with the worlds best icon providers (Roundicons, Icons8, The Noun Project etc.)
 • Add icons to menu items directly from within the menu edit screen
 • Animate your icons using smooth CSS3 Animations
 • Easily generate an icon container to use on your landing pages (with sweet hover effects)
 • Premium support for any troubles you may run into, or the times you’d like to achieve something more custom
 • Built in widget support for all icons
 • No need to write code or adjust shortcode parameters manually in the pro version
 • Continuously iterated on and under development

Get the premium version now!

Κριτικές

28 Απριλίου 2021
Great look, great functionality, excellent feature with which to enhance a website's brand essence.
Ανάγνωση όλων των 216 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP SVG Icons” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WP SVG Icons” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WP SVG Icons” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.2.3 – July 27th, 2019

 • Remove core file includes throughout WP SVG Icons.
 • Remove hard coded paths to certain files.
 • Downgrade GPL to v2.

3.2.2 – July 20th, 2019

 • Strengthened custom icon set upload security checks.
 • Various updates to WPIcons demo links, readme file etc.
 • New demo site can be found at https://www.wpicons.com.

3.2.1 – August 1st, 2018

 • Refactored sections of the plugin. * Tweak: Removed deprecated and replace with wp_get_current_user().

3.2.0 – January 13th, 2017

 • Refactored sections of the plugin.
 • Refactored .js file.
 • Re-styles custom icons modal (to better match default icon styles)
 • Cleared a few warnings on custom pack upload page.
 • Prepping for re-write.

3.1.8.4 – March 10th, 2015

 • Fixed issue with icons not being selectable.
 • Adjusted the limit check for the custom icons.

3.1.8.3 – September 17th, 2015

 • Tweaks to latest update – removed ‘Nice Try…’ error message

3.1.8.2 – September 14th, 2015

 • Important Security Updates

3.1.8.1 – July 21st, 2015

 • Update link to the pro/upgrade site

3.1.8 – May 5th, 2015

 • Hide 10 icon notice for users not using 10 or more icons
 • Update tested to 4.2.1
 • Repair custom icon pack upload issue
 • Add multi-site error checking

3.1.7 – April 23rd, 2015

 • Ensure WordPress v4.2 compatibility

3.1.6 – April 9th, 2015

 • Free version is now limited to 10 custom icons. Pro version allows for unlimited number of icons. ( Any sites using more than 10 icons prior to this update will continue to work )

3.1.5 – March 26th, 2015

 • Fixed minor CSS issue. Some themes were overriding the font family attribute on our icons, so we’ve added an !important tag to our styles.

3.1.4 – March 21st, 2015

 • Fixed minor issue where dismiss was causing https errors for some users.
 • Updated Go Pro url to the new site
 • Updated Upgrade Section with new tabs , info and links

3.1.3 – March 13th, 2015

 • Fixed issue where custom icons did not render properly due to incorrect classes

3.1.2 – March 12th, 2015

 • Fixed incorrect calls to delete_option on plugin uninstall

3.1.1 – March 5th, 2015

 • Fixed bug where clicking custom icon didn’t load it into the preview container
 • Added new setting to delete custom icon pack on plugin uninstall
 • Re-wrote uninstall function to remove all plugin created options
 • Added 2 week upgrade/review notification
 • Minor style enhancements and bug fixes

3.1 – March 3rd, 2015

 • Fix link styles overriding WordPress defaults
 • Minified default icon styles, added appropriate element classes and enqueued across dashboard

3.0 – February 27th, 2015

 • Re-wrote the entire plugin from the ground up.
 • Built in shortcode support which ultimately prevents code from being stripped when toggling between html/visual tabs
 • Added all new shortcode parameters to make altering icons that much easier
 • Began to finalize the pro version with an icon customizer, icon selector from the menu screen and more.
 • Began to update example/demo page

2.3.3 – November 13th, 2014

 • Added some error checks for failed upload attempts

2.3.2

 • Resolved two PHP warnings

2.3.1

 • Resolved the ‘Warning: Cannot modify header information’ error thrown

2.3

 • Fixed some URL structures to allow plugin to be used on localhost
 • Updating some core functions
 • Added new styles to dashboard icons
 • Fixed hardcoded date in upload directory substring replacement, which caused issues when trying to upload or delete icon packs after January 2014 – released February 2nd, 2014

2.2.1

 • Remove the default icon size which was overriding the users icon size

2.2

 • Remove $hook parameter that was conditionally loading styles on admin end – prevented users from using icons in the dashboard

2.0

 • Added Icomoon icon pack importer
 • Fixed what dashboard pages styles/scripts get enqueued
 • Adjusted styles to maintain consistency – January 15th, 2014

1.3.2

 • Added pre-defined classes for easy icon styling – October 29th, 2013
 • Check the demo page for more information.

1.3.1

 • Fixed inconsistency with new rounded Linked in icon – October 23rd, 2013

1.3

 • Added a new expansion section
 • Added 1 new rounded Linked in icon – October 19th, 2013

1.2

 • Replaced icon container holder from a <div> to a <span> – fixes line breaks when inserting icons into content – September 20th, 2013

1.1

 • Made it easier to select icons by making the entire div selectable
 • Added icon highlighting after selection
 • Added smooth scroll back to top
 • Placed scripts in external file – August 2nd, 2013

1.0

 • Original Release – July 20th, 2013