μcaptcha

Integrates μcaptcha with WordPress, including comment and login/registration forms.


Luis Leiva 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.10 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Anti-Spam Zapper for WordPress

Anti-Spam Zapper will automatically remove spam comments and block spambots without annoying CAPTCHAs. Protect your…


DesignSmoke Web Design 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.13 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

ClickChina

防止垃圾评论插件,点击正确的图形提交评论,仿"Clickcha"(Click on the Right picture to submit comments,to prevent spam comments,as clickcha)


liming 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.2.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 έτη

NF Captcha

NF Captcha adds Really Simple CAPTCHA element for human check.


Jens Brunnert 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.4.27 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

***** Ctanfor Anti-Spam *****

Ctanfor Anti-spam is a small and lightweight anti-spam plugin. It is free for personal and…


Ctanfor Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

FraudGrade

Protect Wordpress from hackers, bots and general bad users. Block connections from Proxies, VPN, Tor,…


FraudGrade Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.20 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

Free Net of Moderators

Maintaining a culture of online communication in the hands of the users themselves.


ModerateIt Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.3.12 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

SpamScout

Light and invisible method to block spam when spam is posted.


SpamScout Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.0.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 εβδομάδες

Katorymnd Contact Form

Katorymnd Contact Form is a simple but secure contact form Verified and ready to use.


Katorymnd Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.0.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Smart Captcha Yandex

Интеграция Yandex Smart Captcha для вашего WordPress сайта.


Webtemyk Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.0.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 ημέρες

Extended Antispambot

Obfuscation of email via the [antispambot]…[/antispambot] shortcode syntax using built-in Wordpress Codex functionality.


Amit Mittal Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Antivirus Solution

Adds more security for your website. Server-side scanning. Performs deep website scans of all the…


StopVirus Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.8.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος