BP Group Documents

Το BP Group Documents δημιουργεί μια σελίδα μέσα σε κάθε ομάδα BuddyPress για μεταφόρτωση οποιοδήποτε…


lenasterg 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.11 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

BuddyPress Default Data

Plugin will create lots of users, messages, friends connections, groups, topics, activity items, profile data…


slaFFik 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

BP Birthday Greetings

BP Birthday Greetings will send birthday greeting notification to the member from community.


Prashant Singh 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.3.10 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

BuddyPress Forum Editor

This plugin provides your members with an easy to use Rich text editor for BuddyPress…


Taehan Lee 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.2.30 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

BuddyPress Featured Members

BuddyPress Featured Members plugin allows site admins to mark users as featured and display their…


BuddyDev 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.18 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 μήνες

Lava Ajax Search

Lava Ajax Live Search Provides Ajax live search for posts, custom post type in your…


Lavacode 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 8 μήνες