Σχόλια – wpDiscuz

AJAX powered realtime comments. Designed to extend WordPress native comments. Custom comment forms and fields.…


gVectors Team 80.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.5.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Advanced Comment Form

Advanced Comment Form lets you customize plenty of things on the default comment forms in…


Thomas Maier 7.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.5.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Eazy CF Captcha

Eazy C(omment)F(orm) Captcha adds a mathematic exercise to the comment form, contact form 7 &…


Tamás Kiss 500+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.5.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Custom Comment Form Title

Engage your visitors and initiate discussion with more meaningful comment form titles, created on a…


Derek Rippe 500+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.25 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

Disable Comment Url

Nice and simple plugin help you to remove URL from comment to avoid people to…


Syed Raza Ali 300+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.25 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 έτη

Comments

Customize and optimize comments in WordPress


Thomas Maier 200+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.24 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

Stop Comment Form Spam

New WordPress 3.6 or higher plugin which removes the website url field and comment form…


Brad Dalton - WP Sites 100+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.2.37 Τελευταία ενημέρωση πριν από 9 έτη

Advanced Comment Validation

This plugin adds wordpress comments validation to the Wordpress comment form. only need to activate…


Abhishek Shukla 100+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.6.28 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

Comment Form Access

This plugin gives two methods to limit access to comment form, that one can use…


Michel Boucey 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.2.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 13 έτη

CookingRush emoji inside comment

This plugin will provide a really Lighweight Emoji box to the Comment form below your…


Jafar Naghizadeh Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.4.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 μήνες

autometa's FORMA

It generates comment forms in posts simply via: [forma].


JorgeAmVF Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.25 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 έτη