Διαχείριση αποστολής

Δημόσιες αναφορές συμβάντων για πυροσβεστικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες διάσωσης


Andreas Brain 1.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.9.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

First response

Provides a "911 calls" post type, allowing fire and ems companies to list calls they…


Jess Mann 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.28 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

FireEMS Stats

Plugin that allows your Fire or EMS Organizaiton to list its monthly and annual activity.


Michael Lessar Jr 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.9 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη