Διαχείριση αποστολής

Δημόσιες αναφορές συμβάντων για πυροσβεστικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες διάσωσης


Andreas Brain 1.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.4.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Einsatzberichte OOE

Verknüpfe deine Berichte/Beiträge mit Einsätzen vom LFK (Klicke auf Beitrag bearbeiten oder erstelle einen neuen).…


Matthias Schaffer 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.9.9 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

BSD Verwaltung

Darstellung, Verwaltung und Vergabe von (Brandsicherheits)Diensten der Feuerwehr an die Mannschaft. Auch für andere Hilfsorganisationen…


Max Reichardt 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.24 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη