Ορφανές

Supports the grammar rule for orphan words at the end of a line.


Marcin Pietrzak 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.4.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Zalomení

This plugin helps to keep some grammar rules in Czech language related to word wrapping,…


Honza Skypala 8.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.2.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

TinyMCE Spellcheck

TinyMCE Spellcheck adds the spellcheck button back to the editor in WordPress 3.6 and up.


Matthew Muro 4.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.0.38 Τελευταία ενημέρωση πριν από 10 έτη

WP Spell Check

Proofread & Audit your WordPress website with One Click! Find & fix the errors and…


WP Spell Check 3.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.4.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Text Beautify

Cleans up posts and comments for sentence case or title case, fixes punctuation, makes quotes…


Rommel Santor 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.5.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 έτη

WP Article Order

Move articles to the end of post titles, for improved title sorting


John James Jacoby 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.28 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

Gwirydd Sillafu Cymraeg

Gwirio sillafu a gramadeg gydag adnodd Cysill Prifysgol Bangor. Welsh-language spelling and grammar checker.


Golwg 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.6.13 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Readable Names

Asks commenters to write their names in the language that your blog uses.


Anatol Broder 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.1.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 13 έτη

ViraVirast

Viravirast is a word spellchecker / grammar correction plugin powered with AI


ViraVirast Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.4.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες