Εισαγωγέας WordPress

Εισαγωγή άρθρων, σχολίων, ειδικών πεδίων, κατηγορίες, ετικέτες και πολλά άλλα από ένα αρχείο εξαγωγής περιεχομένου…


wordpressdotorg 4+ εκατομμύρια ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

Widget Importer & Exporter

Import and export your widgets.


churchthemes.com 300.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 μήνες

Μετατροπέας κατηγοριών σε ετικέττες

Μετατρέψτε κατηγορίες σε ετικέτες ή ετικέτες σε κατηγορίες επιλεκτικά


wordpressdotorg 80.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.24 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

WordPress Exporter

Export single or multiple posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more to an…


zourbuth 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα