Εισαγωγέας WordPress

Εισάγωγή άρθρών, σχολίων, ειδικών πεδίων, κατηγορίες, ετικέτες και πολλά άλλα από ένα αρχείο εξαγωγής περιεχομένου…


wordpressdotorg 4+ εκατομμύρια active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.6.9 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Widget Importer & Exporter

Import and export your widgets.


WP Ultimate 300.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Εισαγωγέας Blogger

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 100.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.14 Τελευταία ενημέρωση πριν από 9 μήνες

Really Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Takuro Hishikawa 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.14 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

ThemeGrill Demo Importer

Import your demo content, widgets and theme settings with one click for ThemeGrill official themes.


ThemeGrill 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 ημέρες

Μετατροπέας κατηγοριών σε ετικέττες

Μετατρέψτε κατηγορίες σε ετικέτες ή ετικέτες σε κατηγορίες επιλεκτικά


wordpressdotorg 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Εισαγωγή Movable Type ή TypePad

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από ιστολόγιο Movable Type ή Typepad.


wordpressdotorg 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 50.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.8 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 μήνες

Εισαγωγέας OPML

Εισαγωγή συνδέσμων από φορμάτ OPML


wordpressdotorg 20.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.8 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 μήνες

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 εβδομάδες

WordPress Exporter

Export single or multiple posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more to an…


zourbuth 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Εισαγωγέας LiveJournal

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από το LiveJournal.


wordpressdotorg 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη