Εισαγωγέας WordPress

Εισαγωγή άρθρων, σχολίων, ειδικών πεδίων, κατηγορίες, ετικέτες και πολλά άλλα από ένα αρχείο εξαγωγής περιεχομένου…


wordpressdotorg 4+ εκατομμύρια ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Widget Importer & Exporter

Import and export your widgets.


ChurchThemes.com 300.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

ThemeGrill Demo Importer

Import ThemeGrill official themes demo content, widgets and theme settings with just one click.


ThemeGrill 100.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 εβδομάδες

Μετατροπέας κατηγοριών σε ετικέττες

Μετατρέψτε κατηγορίες σε ετικέτες ή ετικέτες σε κατηγορίες επιλεκτικά


wordpressdotorg 80.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.26 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 εβδομάδα

Blogger Importer Extended

Import posts, pages, tags, comments, images and links from your Blogger blog.


pipdig 9.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Zippy

Incredibly easy solution to archive pages and posts as zip file and unpack them back…


Gesundheit Bewegt GmbH 4.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 εβδομάδες

Video Importer

Save time and hassle by automatically importing videos from your favorite sources on YouTube and…


Refactored Co. 3.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.2.23 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

WPML to Polylang

Import multilingual data from WPML into Polylang.


Frédéric Demarle 2.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες