Εισαγωγέας WordPress

Εισάγωγή άρθρών, σχολίων, ειδικών πεδίων, κατηγορίες, ετικέτες και πολλά άλλα από ένα αρχείο εξαγωγής περιεχομένου…


wordpressdotorg 4+ εκατομμύρια active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.6.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Widget Importer & Exporter

Import and export your widgets.


WP Ultimate 300.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Εισαγωγέας Blogger

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 100.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.12 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Really Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Takuro Hishikawa 80.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.12 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Εισαγωγή Movable Type ή TypePad

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από ιστολόγιο Movable Type ή Typepad.


wordpressdotorg 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Μετατροπέας κατηγοριών σε ετικέττες

Μετατρέψτε κατηγορίες σε ετικέτες ή ετικέτες σε κατηγορίες επιλεκτικά


wordpressdotorg 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

ThemeGrill Demo Importer

Import your demo content, widgets and theme settings with one click for ThemeGrill official themes.


ThemeGrill 60.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 50.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Εισαγωγέας OPML

Εισαγωγή συνδέσμων από φορμάτ OPML


wordpressdotorg 20.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

WordPress Exporter

Export single or multiple posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more to an…


zourbuth 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Blogger Importer Extended

Import posts, pages, tags, comments, images and links from your Blogger blog.


Yuri Farina 10.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.6.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 12 μήνες