Εισαγωγέας WordPress

Εισαγωγή άρθρων, σχολίων, ειδικών πεδίων, κατηγορίες, ετικέτες και πολλά άλλα από ένα αρχείο εξαγωγής περιεχομένου…


wordpressdotorg 4+ εκατομμύρια ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 εβδομάδες

Widget Importer & Exporter

Import and export your widgets.


churchthemes.com 300.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Εισαγωγέας Blogger

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 100.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 12 μήνες

ThemeGrill Demo Importer

Import your demo content, widgets and theme settings with one click for ThemeGrill official themes.


ThemeGrill 90.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Really Simple CSV Importer

Alternative CSV Importer plugin. Simple and powerful, best for geeks.


Takuro Hishikawa 70.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Μετατροπέας κατηγοριών σε ετικέττες

Μετατρέψτε κατηγορίες σε ετικέτες ή ετικέτες σε κατηγορίες επιλεκτικά


wordpressdotorg 70.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.22 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Εισαγωγή Movable Type ή TypePad

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από ιστολόγιο Movable Type ή Typepad.


wordpressdotorg 70.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.22 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 50.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.9 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Εισαγωγέας OPML

Εισαγωγή συνδέσμων από φορμάτ OPML


wordpressdotorg 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.22 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Pojo Importer

Import posts, pages, widgets, menus, customizer, front page and more to your theme which works…


Pojo Team 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.9 Τελευταία ενημέρωση πριν από 10 μήνες

WordPress Exporter

Export single or multiple posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more to an…


zourbuth 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 μήνες

FG Joomla to WordPress

A plugin to migrate categories, posts, tags, images and other medias from Joomla to WordPress


Frédéric GILLES 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 ημέρες

Εισαγωγέας LiveJournal

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από το LiveJournal.


wordpressdotorg 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.22 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη