Τοποθεσίες

Add a Τοποθεσίες page to your website to help your customers find the store closest…


Gold Plugins 700+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.10 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Nearby Locations

Add the ability to add locations to a map, based on category, in relation to…


Aaron Frey 50+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.23 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 έτη

Custom Business Locations

Create and edit your business's locations, contact information, and hours of operation. Display them on…


Anchor Studios 20+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.5.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 10 έτη

Last Tap Events

Last Tap Events is a WordPress plugin that claims to be simple and objective so…


Márcio Zebedeu Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.13 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Find Us At

Quickly display a map of the locations that your product is in or were your…


kaser Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.24 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

K7 Church

K7 Church is a Wordpress plugin for churches that claims to be simple and objective…


Márcio Zebedeu Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη