Εισαγωγή Movable Type ή TypePad

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από ιστολόγιο Movable Type ή Typepad.


wordpressdotorg 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Movable Type Backup Importer

This plugin allows you to import Movable Type backups. It reads the backup XML and…


Roger Dudler 300+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 3.2.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 έτη