Χορηγοί

Χορηγοί makes it easy to add your sponsors and partners to your WordPress website.


Simple Sponsorships 4.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Partners Dynamic Badge

This plugin enables Google partners to add the Google Partners dynamic badge to their site…


Aassaf Trafikant 70+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

Kenzap Brands

A beautiful and easy customizable set of Gutenberg blocks to create brands or partners section…


Kenzap 60+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Partner Manager

Allows site administrators to manage the site's partners and display them in the form of…


Erik Saulnier 20+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη