Μικροεφαρμογή επικοινωνίας

Beautifully display social media and contact information on your website with these simple widgets.


GoDaddy 600.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

Storefront Product Sharing

Add attractive social sharing icons for Facebook, Twitter, Pinterest and Email to your product pages.


WooCommerce 50.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Simple Like Page Plugin

Lets you easily embed and promote any public Facebook Page on your WordPress website. Your…


topdevs.net 40.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

Meks Smart Social Widget

Easily display more than 100 social icons inside your WordPress widget.


Meks 40.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

Εικόνες κοινωνικών δικτύων

Εικόνες κοινωνικών δικτύων provides you with an easy way to display various popular social icons…


ThemeGrill 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Simple Twitter Tweets

Simple Twitter Tweets – Display your Tweets on your WordPress site using the new Twitter…


Ashley Sheinwald 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.4.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Social Media Follow Buttons Bar

Easily and safely add a smart bar with social media follow buttons (not share, only…


Space X-Chimp 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Boxzilla

Flexible pop-ups or slide-ins, showing up at just the right time.


ibericode 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Social Icons Widget

Displays a list of social media website icons and a link to your profile.


Nisbet Creative 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.5.18 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 μήνες

Simple Follow Me Social Buttons Widget

Add follow me social buttons. Uses font icons, ready for Retina Display.


Lucy Tomás 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.20 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη