Μικροεφαρμογή επικοινωνίας

Beautifully display social media and contact information on your website with these simple widgets.


GoDaddy 600.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Open Graph for Facebook, Google+ and Twitter Card Tags

Inserts Facebook Open Graph, Google+/Schema.org, Twitter and SEO Meta Tags into your WordPress Website for…


Webdados 90.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Storefront Product Sharing

Add attractive social sharing icons for Facebook, Twitter, Pinterest and Email to your product pages.


WooCommerce 50.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 εβδομάδες

Simple Like Page Plugin

Lets you easily embed and promote any public Facebook Page on your WordPress website. Your…


topdevs.net 40.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Meks Smart Social Widget

Easily display more than 100 social icons inside your WordPress widget.


Meks 40.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Εικόνες κοινωνικών δικτύων

Εικόνες κοινωνικών δικτύων provides you with an easy way to display various popular social icons…


ThemeGrill 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.10 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Simple Twitter Tweets

Simple Twitter Tweets – Display your Tweets on your WordPress site using the new Twitter…


Ashley Sheinwald 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.4.18 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Social Media Follow Buttons Bar

Easily and safely add a smart bar with social media follow buttons (not share, only…


Space X-Chimp 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Boxzilla

Flexible pop-ups or slide-ins, showing up at just the right time.


ibericode 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 εβδομάδες

Social Icons Widget

Displays a list of social media website icons and a link to your profile.


Nisbet Creative 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.5.17 Τελευταία ενημέρωση πριν από 8 μήνες

Simple Follow Me Social Buttons Widget

Add follow me social buttons. Uses font icons, ready for Retina Display.


Lucy Tomás 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη