Χορηγοί

Χορηγοί makes it easy to add your sponsors and partners to your WordPress website.


Simple Sponsorships 4.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.8 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Client Partner Showcase

Client logo showcase Countdown Plug in is useful for create our client section on your…


wpdiscover 200+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.9.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 8 μήνες

Simple Sponsorships

Accept Sponsorships for any type of site, event or product. Manage & Display Sponsors.


Igor Benic 100+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.9.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 μήνες

Sympose

Sympose makes it easy for anyone to create a conference website. Install WordPress, install Sympose…


Conference7 80+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.8 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

WP Brand Logo Slider

WP Brand Logo Slider is a wordpress plugin to display your brand logo or client…


Hasibul Islam Badsha 70+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

Partner Manager

Allows site administrators to manage the site's partners and display them in the form of…


Erik Saulnier 30+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

Uqrate

Member-curated comments, paid subscriptions and referrals, and broadcasting. This plugin is designed to generate revenue…


Sempernow LLC Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.0.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες