Χορηγοί

Χορηγοί makes it easy to add your sponsors and partners to your WordPress website.


Simple Sponsorships 4.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Sponsors Carousel

This plugin displays thumbnail images or banners in a carousel using jQuery jCarousel.


Sergey Panasenko 900+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.0.16 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

Client Partner Showcase

Client logo showcase Countdown Plug in is useful for create our client section on your…


wpdiscover 200+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.9.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Simple Sponsorships

Accept Sponsorships for any type of site, event or product. Manage & Display Sponsors.


Igor Benic 100+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.9.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 μήνες

WP Brand Logo Slider

WP Brand Logo Slider is a wordpress plugin to display your brand logo or client…


Hasibul Islam Badsha 80+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.13 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Sympose

Sympose makes it easy for anyone to create a conference website. Install WordPress, install Sympose…


Conference7 60+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 μήνες

Partner Manager

Allows site administrators to manage the site's partners and display them in the form of…


Erik Saulnier 20+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη