Χορηγοί

Χορηγοί makes it easy to add your sponsors and partners to your WordPress website.


Simple Sponsorships 3.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.9 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Client Partner Showcase

Client logo showcase Countdown Plug in is useful for create our client section on your…


wpdiscover 200+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.3.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Simple Sponsorships

Accept Sponsorships for any type of site, event or product. Manage & Display Sponsors.


Igor Benic 100+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.9.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Sympose

Sympose makes it easy for anyone to create a conference website. Install WordPress, install Sympose…


Conference7 90+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.7.9 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 ημέρες

WP Brand Logo Slider

WP Brand Logo Slider is a wordpress plugin to display your brand logo or client…


Hasibul Islam Badsha 70+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.16 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

Partner Manager

Allows site administrators to manage the site's partners and display them in the form of…


Erik Saulnier 20+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.8.22 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 έτη

Uqrate

Member-curated comments, paid subscriptions and referrals, and broadcasting. This plugin is designed to generate revenue…


Sempernow LLC Λιγότερες από 10 ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 6.0.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 μήνες