Εισαγωγή Movable Type ή TypePad

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από ιστολόγιο Movable Type ή Typepad.


wordpressdotorg 70.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

ReadyMade WordPress Importer

Import posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more from a WordPress export file.


wordpressdotorg, snyderp@gmail.com 1.000+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 3.0.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

TypePad AntiSpam for WordPress

TypePad AntiSpam is a plugin that integrates WordPress blogs with Six Apart's spam blocking service.


Matt Mullenweg, Six Apart Ltd. 800+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 2.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 9 έτη

TP2WP Importer

The TP2WP importer uses XML files created by the TP2WP conversion service to import Typepad…


Peter Snyder, ReadyMadeWeb 100+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

TypePad to WordPress assets importer

TypePad to WordPress helps you finish the migration of your blog / website from TypePad…


Romain Biard 40+ active installations Δοκιμασμένο μέχρι 4.2.16 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη