Εισαγωγή Movable Type ή TypePad

Εισαγωγή άρθρων και σχολίων από ιστολόγιο Movable Type ή Typepad.


wordpressdotorg 70.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.22 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

ReadyMade WordPress Importer

Import posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more from a WordPress export file.


wordpressdotorg, snyderp@gmail.com 900+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.0.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

TypePad AntiSpam for WordPress

TypePad AntiSpam is a plugin that integrates WordPress blogs with Six Apart's spam blocking service.


Matt Mullenweg, Six Apart Ltd. 700+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 2.5 Τελευταία ενημέρωση πριν από 10 έτη

TP2WP Importer

The TP2WP importer uses XML files created by the TP2WP conversion service to import Typepad…


Peter Snyder, ReadyMadeWeb 100+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.1.22 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

TypePad to WordPress assets importer

TypePad to WordPress helps you finish the migration of your blog / website from TypePad…


Romain Biard 40+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.2.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη