BP Group Documents

Το BP Group Documents δημιουργεί μια σελίδα μέσα σε κάθε ομάδα BuddyPress για μεταφόρτωση οποιοδήποτε…


lenasterg 1.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.14 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

AP Gravatars

A simple plugin that adds the gravatar photo associated with the user's email to their…


Josh Maxwell (Ardent Pixels) 400+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.3.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 10 έτη

BuddyPress Russian Months

Plugin will transform wrong months' cases (in date) to proper ones (according Russian grammar rules).


slaFFik 300+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι BuddyPress 1.2.8 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 έτη

Switch Theme

Switch Theme allows WordPress Network Administrators to automatically switch all the themes on their WordPress…


Tom Lynch 70+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.29 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

WPMS Site Maintenance Mode

Provides an interface to make a WPMS network unavailable to everyone during maintenance, except the…


7 Media Web Solutions, LLC 50+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 10 έτη

Ada WPMS Sitewide Feed

Creates four rss 2.0 feeds showing recent posts, comments, pages, and one combined [posts and…


CAPitalZ 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Limit Blogs Per User

This plugin is for WordPress Multisite and/or WordPress Multisite+buddypress based social network.It limits the number…


Brajesh 10+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.2.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 έτη