Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

TC Custom Taxonomy Filter

Περιγραφή

Filter your posts (including custom post types) by your custom taxonomies, just like you can with WordPress’ native category filter.

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

  1. Place the tc-custom-taxonomy-filter directory inside your plugins directory.
  2. Navigate to the Plugins section of the Dashboard and click “Activate”.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 13 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“TC Custom Taxonomy Filter” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 2.0.0

  • Rewrote code to modern WordPress standards.

Version 1.3.1

  • One more minor code change to deal with another PHP notice. Props mrwweb.

Version 1.3

  • Bug fix to remove PHP notices. Props tatumcreative, mrwweb.

Version 1.2

  • Fixed a small bug where is_admin() wasn’t being called as a proper function.

Version 1.1

  • Turned off the “show_count” argument in wp_dropdown_categories. That option only counts the “publish” post status, not “private” or “drafts.” While this makes sense on the front end, in the administration interface it’s a bit confusing.
  • Removed the “Uncategorized” option because it wasn’t working properly. Will investigate restoring it at some point in the future.

Version 1.0

  • Initial release.