Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Tech Radar

Περιγραφή

This is a simple visual wordpress plugin to showcase technologies in a project or organisation.

The tech radar contains four quadrants.
These are the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right.
Colors for items are assigned based on their location.
Items have 3 values: A name, their x coordinate, and their y coordinate.
To avoid cutoffs, be careful with values close to the midway points between quadrants (values around 50).

Full credits to https://blueharvest.io/ for the original design.
[Explicit permission has been requested and granted by the original author to replicate and publish the design as an open source wordpress plugin]

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

Display the radar on a page by using a shortcode block with [techradar]. =
Settings can be found under Settings => Tech Radar.

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Tech Radar” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

V1.1.6
– Fix bug where an edit updated the wrong item
V1.1.5
– Correct alignment of the labels
V1.1.4
– Update on blur instead of on change to help prevent annoying reloading
V1.1.3
– Fix bug with empty array counting as false.
V1.1.2
– Improve data sanitation and escaping.
V1.1.1
– Improve naming of functions as per the wordpress.org guidelines.
V1.1.0
– Improve editing of the radar.
V1.0.0
– Initial version.