Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Conversational AI applications via auditory or textual methods – TeeDee Chatbots

Περιγραφή

Our chatBots are conversational AI applications via auditory or textual methods designed for Messaging, Lead Generation, Feedback, Survey and Appointment for all platforms.

Lead Generation

1)Convert visitors into customers.
2)Generate new leads by collecting contact information.
3)Creating a strong first impression.
4)Contact information can be used to convey offers/discounts
5)Every conversation is an opportunity to convert into deals.

Our Chatbots are available for CMS like WordPress, Drupal, Woocomerce. We provide you integrations with Slack, Jira and Gmail. Chatbots: Feedback bot, Lead Generation bot, Support bot and more. We also provide you with statistics of the conversations of our bots.

How AI Chatbots can upgrade your business online

1)Chatbots help you ACQUIRE customers.
2)Chatbots help ENGAGE customers.
3)Chatbots help SUPPORT and RETAIN customers.

With TeeDee, there is no such thing as an irreversible decision. You can always come back and modify your chatbot according to your needs and witness all these changes improve your chatbot’s performance in real-time.

Chatbot Pricing

With Chat becoming the most convenient and loved way of communication among the millennial, digital marketing through chatbots has become the new way to go for all kinds of businesses.

Although chatbots help you save a lot of time and money, the kind of chatbots you choose and the platforms you select to build them on can cause a significant difference in the number of resources you spend on one chatbot.

Most Chatbot building platforms offer you pre-defined plans suitable for businesses of various sizes, providing different features and functions for each.

If you surf through the pricing plans of all the chatbot building platforms on the internet, you’ll find plans like these almost everywhere :

I. Free : 0$/month
In the free plans, you get 1 chatbot and around 100 interactions on an average. But, these chatbots are extremely basic with limited integrations and services.

II. Basic: 15$- 50$/month
Aimed at small businesses, these plans will give you 2 to 5 chatbots and around 1000 interaction. You get more features than the free plan, but they still are limited. You get a few integrations and basic reporting.

III. Professional: 150$- 500$/month
Aimed at large businesses, these plans will get you an unlimited number of chatbot projects, but the interactions will be limited to around 10,000-25,000. You get almost all the features the chatbot platform offers, along with certain conditions and limitations.

IV. Custom: No fixed price
These plans aim at huge enterprises with great marketing and support needs. Most chatbot agencies have this plan in their pricing models as a highly customizable plan which works according to the needs of the organizations offering an unlimited number of chatbots and all the pro features without any limitations. Goes without saying that this plan will cost the most out of all the plans.

After taking a look at these plans two things might hit your brain. One that these plans do sound a little costly, and secondly, what if you don’t require as many interactions as the plan provides? What if you need more interactions than the plan’s amount but not as many as to upgrade to the higher plan?

If you don’t use up the number of interactions you purchased through your plan, they ought to expire in a month, and your money goes down the drain.

If you need more interactions than your plan provides, most websites offer a certain extra amount of interactions for the extra cost. For example, you might get an additional 100 interactions at the price of 10$. The cost per interaction is always higher for further interactions than the interactions included in the initial plan.

In both cases, you end up spending more money for no good reason!

Then you might end up thinking that the free plan is the way to go. Although that sounds very attractive, it isn’t really what it looks like. Most free bots are too basic and lack the human element, which is vital in interactions. They tend to turn off visitors with odd turns of phrase and may come across as creepy or stilted. A bad interaction with the customer can cause more damage and confusion than you can imagine.

What is one supposed to do then?
“Pay per use” model is your savior!! Look at the chatbot agencies that can offer you schemes where you pay only for what you use with little to no limitations on all the other features.

TeeDee is one such platform that offers you the best quality chatbots along with a cost-efficient pay per use model.

With Teedee, You don’t get billed per month, yes you heard it right! NO fixed monthly charges!!

You get introduced to the credit-based system, which costs way less than any other chatbot platform on the internet!

In the credit-based system,

For a standard chatbot, 1 interaction = 1 credit

For and AI-based chatbot, 1 interaction = 2 credits

Create Chatbot:

With TeeDee, the process of creating a chatbot has become simplified and free from the hassle of Coding.

We’re going to walk through the simple steps that allow you to create a chatbot for your website in absolutely no time.

To get started, you have to select the type of chatbot you want to create.
You’ll get to choose out of 6 types.

Once you’ve chosen the type of chatbot you want to use we arrive at

Step 1
You can select how you want your chatbot to look.

And select the fields of user information you’d want your chatbot to collect.

Step 2
The next step would be, Selecting all the integrations you want and set a credit limit for those integrations.

Step 3
And finally, give your chatbot a name, assign a domain to it and set the credit limit on the chatbot.

And just like that, you’ve gotten yourself an active chatbot ready to serve your visitors 24×7!

Server Calls

The images and gifs in the plugin are called from teedee.io URL.
Separate links have been created for this wordpress plugin, hence the URLs will not change in future.
As adding image files increases the size of plugin folder hence the image URLs are being used.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Conversational AI applications via auditory or textual methods – TeeDee Chatbots” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

  • First version