Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Text Zoom – WordPress Font Size Plugin by abilitools

Περιγραφή

Text Zoom provides users with the flexibility to modify the font size of a website’s text. Contrary to conventional browser zoom functions, this plugin modifies the text size without changing the paragraph’s width, hence offering the user a more natural and comfortable viewing experience. Settings are saved in the local storage. So when users revisit your page the font automatically resizes according to previous, individual adjustments.

To change the font size, this plugin provides the users with 2 easy options

 • An adjustable, non-obstructive ZOOM-Widget on the left-hand-side of the webpage. It can blend in and out, without disrupting the website’s viewing experience.
 • keyboard shortcuts:
  • Alt +, Alt –, Alt 0 for Windows
  • Option +, Option –, Option 0 for Mac
 • To understand how it works you can also watch our Youtube Video{:target=”_blank”}(approx. 30 sec)

Full Admin Control

In order to avoid any problems with the appearance of your site, the plugins offers 3 different options to control the font size changes of your users:

 • If you have any set of pages (e.g. /news) where you don´t want your users to change the font size you can add the word „news“ to the Blocklist
 • You can block specific URLs, too. Therefore you add the entire url to the Blocklist, e.g. your homepage.
 • With the Content Deselector you can block certain elements (e.g. you
  menu or Sidebar)

More Awesome Features

Customize the look of the Widget according to your site`s style with Text Zoom Premium!

 • Set your own colors to fully integrate the Widget into your site
 • Customize the widget’s position
 • Choose your own opacity for the Widget

Make the Plugin your feature!

 • Add your Logo to the Widget so that it looks like your own feature.

Why this Plugin is beneficial:

Many users face difficulties while reading due to font size issues. There are several reasons for it. For example, some users may be farsighted, or the display is too large, hence giving the impression that the text looks small and therefore putting unnecessary strain on the eyes.

Our research shows that approximately 20% of users perceive texts on websites being too small to read. By integrating our plugin into your website, the users would appreciate the accessibility options your website offers, hence giving the users more pleasant browsing experience. In return, this would decrease the bounce rate and increase the average dwell time on your website.

To experience how Text Zoom works on your website, feel free to download our Chrome Extension{:target=”_blank”}

Στιγμιότυπα

 • Widget Handle in Full Size. It is transparent when overlaying another element on a website.
 • Widget Handle in a Compact Size
 • Blended in Zoom-Widget
 • Via the option menu on the ZOOM-Widget users can choose between Full Size and Compact Size for their individual use
 • Hide-Button on the Widget Handle 6.Text Zoom menu

Εγκατάσταση

 1. Install the plugin directly with the Install function in the Plugins menu in WordPress
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. Under Settings =>Text Zoom you can choose the size of the Widget Handle on the left-hand side. With upcoming updates, we want to provide you with more setting options. If you have any suggestions, feel free to contact us. We will try to implement your ideas.

Συχνές Ερωτήσεις

Does Text Zoom use Cookies?

No, we do not use Cookies. We save the individual changes in the users local storage. This way there are no privacy issues whatsoever.

Can I have a demo on how Text Zoom looks like on my website?

Yes, you can simply download our Chrome Extension{:target=”_blank”} and use it on your website.

Who has got difficulties reading a text due to small font sizes?

 • Silver Surfer – elderly People who regularly use the internet. This is a continuously growing target group. Today 88% of people between 50 and 64 and 73% of people over 65 years old already use the internet{:target=”_blank”}. Many of them with naturally increasing amblyopia.
 • Technical interested people who usually work with one or even two big screens. They often are sitting further away from the monitor, which can make texts seem too small.
 • Farsighted People

So if you know that your website has users from those groups, why don’t you help them out by using the Text Zoom Plugin?

What options do I and my users have regarding the ZOOM-Widget?

 • As the website owner you can choose between Full Size (screenshot 1) and Compact Size (screenshot 2) of the Widget Handle.
 • Users can also choose which Widget Handle Size they want for their personal use through the option menu in the upper right hand corner on the ZOOM-Widget (screenshot 4). Users who do not need to zoom the text have the option to hide the Widget (screenshot 5). A hidden Widget will not appear again.

Κριτικές

30 Ιουνίου 2022
It's an excellent tool, everything worked fine. Unfortunately it is not updated anymore. Not compatible with current WP versions.
7 Φεβρουαρίου 2022
It never worked. I couldn't change the logo image. I put an image and it didn't displayed it. Later it put the original image by itself. Might be spyware. Not recommended to use. Best regards, Alexander
13 Φεβρουαρίου 2021
I just want to say how amazing and seemless this tool is. It just works immediately after activation. The process is simple yet effective. My only wish is that there was an easier option to exclude items. For example, I have yet to figure out how to exclude the menu from being zoomed in. All in all, an excellent plugin and I hope they update it soon so it continues to work with the latest versions of Wordpress. So far, it works.
7 Νοεμβρίου 2019 1 απάντηση
I have been looking high and low for something like this, tried several plugins, but this one beats them all, and works out of the box! How about making a setting to put the widget on the right side of the screen??
31 Οκτωβρίου 2019
Now i don't have to decide on a font size. My users simply read my texts in their individual size. Thank you guys!
31 Οκτωβρίου 2019
I have readers of different age. Zoom helps me perfectly to allow them individually to configure their font-sizes of my articles. Best, the setting is saved for the user when coming back.
Ανάγνωση όλων των 6 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Text Zoom – WordPress Font Size Plugin by abilitools” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Text Zoom – WordPress Font Size Plugin by abilitools” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Text Zoom – WordPress Font Size Plugin by abilitools” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

= 4.0.1 – 2020-09-25

 • Fix an issue with the blocklist

= 4.0.0 – 2020-09-03

 • Remove Freemius and make all freatures available for free

= 3.2.1 – 2020-07-10

 • Update widget code to version 7.8.3
 • Fix position settings styles

= 3.2.0 – 2020-07-09

 • Update widget code to version 7.8.1
 • Use user settings before global WP admin settings

= 3.1.0 – 2020-06-19

 • Update widget code to version 7.7.0
 • (widget) hide settings icon on small screens
 • Fix wrong behavior on revolution slider pages

= 3.0.0 – 2020-06-05

 • Introduce Premium Features with a Paywall using Freemius
 • Add Premium Feature: Customize widget colors
 • Add Premium Feature: Customize widget position
 • Add Premium Feature: Customize Logo Link in the widget
 • Add simple notify solution
 • Fix default options values

2.3.1 – 2020-02-06

 • Fix PHP warning of using array methods on a boolean

2.4.0 – 2020-02-06

 • Add video description to settings page

2.3.0 – 2020-02-06

 • Dependendy Update of Zoom Premium Javascript
 • Integrate more Settings (block list, strict block list, content deselector)

2.2.0 – 2019-10-25

 • Update plugin page texts
 • Add plugin page screenshots
 • Add preview screenshot to settings page

2.1.2 – 2019-10-24

 • Fix name of the banner for the store page

2.1.1 – 2019-10-23

 • Fix an asset path when it was reconfigured

2.1.0 – 2019-10-09

 • Rename Plugin internal functions to make their names unique

2.0.0 – 2019-10-02

 • Rename Plugin according to wordpress team suggestion
 • Add an uninstall.php file

1.0.0 (Initial Release) – 2019-09-29

 • Add Text ZOOM Premium widget javascript code
 • Add settings section in wordpress menu