Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

ThemeMove Core

Περιγραφή

A simple plugin for ThemeMove’s themes on WordPress.org and ThemeMove Club. You can check theme update, import/export demo data or customize the theme.

Features:

 • Validate and manage your license key
 • Check theme updates, get the patch by version
 • Generate child theme
 • Import / Export demo data
 • Get system information

Need help?

Please take a look at our articles first.

If you can’t find an answer there, please look through the support forums or start your own topic.

Στιγμιότυπα

 • License Form
 • Your license information
 • Install required plugins and Import demo data
 • Import demo data
 • Choose what to import
 • Import content popup
 • Import is successful!
 • Child theme generator
 • System information
 • Export data screen

Εγκατάσταση

 1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin, search for ThemeMove Core and click “Install now
 2. Alternatively, download the plugin and upload the contents of thememove-core.zip to your plugins directory, which usually is /wp-content/plugins/.
 3. Activate the plugin

Συχνές Ερωτήσεις

Does this plugin work with ThemeMove’s themes on ThemeForest?

No. It only works with the themes on WordPress.org and ThemeMove Club.

Where can I find my license keys to activate the theme?

You can find your license keys here

I don’t receive the theme update message

We use transient to save the theme information on your site. It will be automatically refreshed after 1 day.
You can try to clear those update caches by going to Dashboard > Updates. If you still don’t see the update message, please try to use this plugin to delete all update caches.

I can’t import demo data because of the system requirement

The importer requires minimum PHP configuration as follow:
– max_execution_time 300
– memory_limit 256MB
– post_max_size 100MB
– upload_max_filesize 100MB

You can verify your PHP configuration limits in the System Info tab in ThemeMove Core > Tools. You can do this on your own, or contact your web host and ask them to adjust those configurations.

I want to ignore all import issues. Is it possible?

Yes, it’s. Please add the code below to the functions.php file in your child theme

add_filter( 'tmc_ignore_import_issues', '__return_true' );

Note: We do not guarantee the demo data will be imported properly when you ignore the import issues

I see a message when import the demo data: ‘Could not download the media package. The URL is not defined’. What should I do?

Please contact our support staff in the support forums or start your own topic.
He will send you the media package and give you an instruction to install it on your server.

After importing the demo content, my Media Library image files weren’t showing up as proper thumbnails – it seemed as if the thumbnails were missing.

You should use this plugin.

ThemeMove Core is awesome! Can I contribute?

Yes you can! Join in on our GitHub repository

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“ThemeMove Core” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.0 – Dec 19, 2019

 • Support Import/Export Elfsight Instagram Feed widgets
 • Add 2 new CMB2 Field: Buttonset & Switch

1.2.2 – Dec 2, 2019

 • Fix wp-color-picker-alpha conflict with Kirki

1.2.1 – Nov 27, 2019

 • Compatible with WordPress 5.3
 • Fix bug when updating theme, new theme folder has a strange name

1.2.0 – Oct 16, 2019

 • Add download URL to patches box
 • Fix update count number in the admin menu

1.1.4 – Oct 09, 2019

 • Add new param $demo_slug to tmc_demo_steps filter
 • Remove PHP Notice when copying media package

1.1.3 – Oct 09, 2019

Support read import data files for other plugins

1.1.2 – Oct 08, 2019

Support export data to files for other plugins

1.1.1 – Sep 23, 2019

Fix PHP notice when enqueueing custom CSS for CMB2 fields

1.1.0 – Sep 23, 2019

Add custom fields for CMB2

1.0.0 – Sep 20, 2019

Initial release