Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

TK Timestamp to Human Readable Date

Περιγραφή

All Available Shortcode Arguments

'timestamp' => '', // or use the 'post_id' and 'field_timestamp' arguments
'format'   => 'c', // see https://www.php.net/manual/en/function.date.php
'time_zone' => '', // defaults to WP's General Settings time zone (if valid PHP time zone), else UTC. Only supports a PHP named time zone -- see https://www.php.net/manual/en/timezones.php
'field_name' => '', // the raw name (including the `wpcf-` prefix if a Types field) or a custom field that should have a UTC timestamp as its value
'post_id'  => '', // applicable if using the 'field_timestamp' argument - defaults to current post if empty

Shortcode Examples

1)
Shortcode: [tk_timestamp_human timestamp="1608299220"]

(Assuming your WordPress General Settings time zone is set to ‘Europe/Amsterdam’)
Expected Result: 2020-12-18T14:47:00+01:00

2)
Shortcode: [tk_timestamp_human timestamp="1608299220" time_zone="America/Chicago"]

Expected Result: 2020-12-18T07:47:00-06:00

3)
Shortcode: [tk_timestamp_human timestamp="1608299220" time_zone="UTC"]

Expected Result: 2020-12-18T13:47:00+00:00

4)
Shortcode: [tk_timestamp_human timestamp="1608299220" time_zone="America/Chicago" format="j F, Y"]

Expected Result: 18 December, 2020

Global Function

The tk_timestamp_to_human_wp_all_export() global function is available as a wrapper for the shortcode, using all its defaults except requiring the Timestamp argument and optionally passing the Format and Time Zone parameters.

This can be handy for using with WP All Export (http://www.wpallimport.com/tour/export-developer-friendly/), such as to export a custom field that’s a UTC timestamp value to a human-readable format, such as if the system you’re moving the data to requires a specific format.

Στιγμιότυπα

 • Basic usage
 • Example in UTC
 • Example in America/Chicago
 • Example in America/Chicago, with formatting

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“TK Timestamp to Human Readable Date” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.1

 • January 21, 2020
 • Remove link to settings because there aren’t any settings to see.
 • Remove loading of empty CSS/JS files on Admin and Frontend.
 • Fix for the shortcode’s default date format not coming through, making the shortcode not have a valid result.
 • Added $format as the 2nd parameter for tk_timestamp_to_human_wp_all_export().
 • Fallback time zone (if WP’s isn’t a valid PHP time zone) changed from ‘America/Edmonton’ to ‘UTC’.
 • Removed this plugin recommending installing WP All Export plugin and all code regarding required plugins or themes.
 • Tested working with WordPress 5.3+ even though this plugin’s code was not updated to use its new wp_time(); we just don’t need it for this plugin.
 • Language files and translatable strings setup for publishing to WordPress.org

1.0.0

 • September 24, 2019
 • Initial version.
 • FYI: Was not available on WordPress.org.