Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Toolkit for ChatGPT Plugins

Περιγραφή

Toolkit for ChatGPT Plugins is a free plugin by DCS Digital that allows you to turn your WordPress and WooCommerce website into a ChatGPT Plugin. With this plugin, you can allow people to discover content and products from your shop from within the ChatGPT interface.

Features

 • Enables users to discover content from your WordPress site through the ChatGPT interface.
 • If WooCommerce is installed, enables users to discover products from your WooCommerce shop through ChatGPT interface.
 • Uses live product data from your WooCommerce website.
 • Easy to install and configure.
 • Free to use.

Installation on your Website

 1. Upload the toolkit-for-chatgpt-plugins folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. Go to Settings > ChatGPT Plugin and configure your ChatGPT Plugin.

Installation on ChatGPT

In order to add your plugin to the ChatGPT Plugin store, you will need an account which has been given Plugin access.

If you don’t have access, please contact us via https://www.dcsdigital.co.uk and we can help you get it submitted to the Plugin Store.

If you do have access, you will need to follow thiese steps:

 • Login to ChatGPT
 • From the Plugins dropdown, choose Plugin Store
 • Choose Develop your own plugin
 • Enter the url of your site, without the https, e.g. www.dcsdigital.co.uk
 • Click Find manifeset file
 • Answer any prompts and move forward
 • Your plugin will now be available in the store

Once you’re happy everything is working as it should, you will need to submit the plugin for approval to appear in the store for other users of ChatGPT.

Support

If you need help using Toolkit for ChatGPT Plugins, please visit the support forum on WordPress.org or contact us at support@dcsdigital.co.uk.

Συχνές Ερωτήσεις

What is ChatGPT?

ChatGPT is a conversational AI platform developed by OpenAI that can generate human-like responses to text input.

What is a ChatGPT plugin?

A ChatGPT plugin is a tool that allows ChatGPT to interact with other applications and services, extending its functionality beyond generating text responses.

How does this plugin work?

This plugin integrates your WordPress and WooCommerce website with ChatGPT, allowing customers to interact with your content and products through the ChatGPT interface. The plugin uses live product data from your website to provide up-to-date information to customers.

Do I need a ChatGPT account to use this plugin?

Yes, you will need a ChatGPT account to use this plugin. You can sign up for a ChatGPT account at https://chat.openai.com/chat.

Do I need WooCommerce to use this plugin?

No, if you don’t use WooCommerce, this plugin will only make your Posts available to ChatGPT.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Toolkit for ChatGPT Plugins” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

 • Initial release