Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Twittee Text Tweet

Περιγραφή

Twittee Text Tweet is now available in Spanish; our many thanks to the dedicated translator that made a Spanish l10n possible.

Twittee Text Tweet moves beyond the standard Twitter share button. It gives you complete control over the tweet content distributed throughout the Twitter communities. Your personal branding and keyword rich content can be distributed by your visitors in copy format. The plugin enables you to write compelling tweets that include hashtags (#), at sign (@) and Twitter abbreviation like HT (hat tip). Your visitors will love the ease of posting your tweets to their timeline. Visitors can add their own personal touch by editing your tweets personalizing your content to taste.

Here’s how it works. Twittee generates short code to insert into your post. The first textbox is your tweet. This is the message your visitors will be tweeting to their Twitter communities. Make this tweet about family, your vacation, humorous, about food, your business or product. Whatever the tweet, make it keyword rich and use the most appropriate attention grabbers available in the Twitter Glossary.

The second textbox is your keyword that will be hyperlinked to your Tweet Action window. This is the window that will contain your tweet and link to your post for visitor review. A press of the button and your tweet is on its way.

The third textbox is the compelling description of your tweet. Write a great description. Action-oriented language is best. Use a call to action; this is exactly what a good description is. Verbs like “Laugh”, “Share”, or “Discover” will motivate visitors to post your tweet to their timeline. Be sure to follow up with exactly how the community will benefit by tweeting your content. Write a short preview of the tweet telling the reader why they should share your content with their Twitter community. This is your chance to tell your visitors what you have to offer and why your content is informative and valuable.

NOTE: Tweets are only 140 characters long. The tweet textbox is limited to 140 characters. However, you must account for the URL of your post page. It will count towards the 140 character limit. I am working on a URL shortened option for Twittee Text Tweet. I just don’t know how it will be received by visitors. I know they like to use their own URL shortener for tracking their tweets. Your suggestions are welcome; please contact me with your thoughts.

Each Twittee shortcode should have an ID. For best practice it is best to have a Shortcode ID for each generation. It is not necessary for individual shortcode in a post, however, if you go back later to insert another shortcode, it will have to have an ID.

Lastly, choose the position and theme of the word balloon. This is the word balloon that will contain your compelling description. Generate your shortcode – cut and paste into your post. Enjoy and Thank You!

 • NOTE: All feedback and suggestions are welcome. I am constantly looking for ways to improve and upgrade Twittee Text Tweet. Please contact me with your ideas for a better plugin.

 • NOTE: Twittee Text Tweet is I18n ready. I am proud to make Twittee Text Tweet available to users throughout the world in their native language. If you are interested in translating Twittee Text Tweet in your language, please send me an email. Thank you.

Στιγμιότυπα

 • Twittee Shortcode Generator.
 • Twittee generated shortcode to copy and paste in post.
 • Example of shortcode in editor.
 • Example of post and visitor tweeting content.

Εγκατάσταση

You have chosen to install Twittee Text Tweet on WordPress. Installation is easy.

Click the ‘Add New’ link under ‘Plugins’ from the left side menu:

Next choose how you want to add Twittee Text Tweet. You can search the plugin directory for ‘Twittee Text Tweet’ if you don’t have it on your computer. You can also upload a plugin from your computer locally. You would normally do this if you have downloaded it from the WordPress Plugin Directory.

Once you’ve found Twittee Text Tweet; to install click ‘Install’, then make sure you click ‘Activate Plugin’ to activate the plugin.

That’s it. Enjoy and Thank You!

Συχνές Ερωτήσεις

How do I refresh the page after I create shortcode ?

Refreshing the page is not necessary. Just type in your new shortcode parameters and click the button to create your new Twittee shortcode. To clear and refresh the admin page, just click the Twittee icon on the sidebar.

Why do I get extra spaces around my hypertext in my content ?

Treat the shortcode as a word. The shortcode should only have one space after the preceding word and one space before the following word. And easy trick is to type the post up completely, then highlight, copy and paste the code replacing your target keywords or phrases.

I am having problems with similar phrases and target keywords in my post. Why are the tweets mixed among the hypertext ?

Multiple hypertext in the same post require a Shortcode ID. Please be sure to create an ID for each shortcode. As best practice, I would create a Shortcode ID for each shortcode as a rule.

I already have a twitter share button on my WordPress installation, why do I need Twittee Text Tweet ?

Share buttons usually only tweet the title of the article or video. Twittee Text Tweet is not just a share button. It allows you to craft keyword rich tweets about your blog or company; or tweets about your vacation or family. The tweet content you craft can have hashtags (#) for your keywords, the at sign (@) to call out user names and special abbreviations like HT for ‘hat tip.’ Twittee Text Tweet is a powerful tool to get your message into the Twitter communities.

Why don’t my tweets show up in the word balloon when I hover my curser over the hypertext ?

Your tweet will show up in the Tweet Action Window when you click on the hypertext. The roll of the word balloon is to display a compelling description of the tweet motivating your reader to post the tweet to their timeline on Twitter. The compelling description should use action-oriented language, demonstrate a solution or benefit and be less than 220 characters in length.

Why is Suzie on the Twittee Text Tweet header ?

Suzie is the official host of Twittee Text Tweet.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Twittee Text Tweet” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

01.00.001

 • Premier Twittee Text Tweet plugin version.

1.0.2

 • Reduced the character count in short description of readme file for better readability.

 • Changed versioning number format for better readability.

1.0.3

 • Corrected the readme file for WordPress Server.

1.0.4

 • Corrected path to image folder.