Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Twitter Digest

Περιγραφή

This plugin uses the pseudo-cron facility available in WordPress to publish a
daily or weekly post of tweets from the previous day.

Notes:

 • Versions >= 2.0 have contributions from Paul Wlodarczyk
  (http://thecontentguy.net/). Much thanks goes out to him.
 • This plugin has not been tested on anything other than WordPress 2.7 and
  above (If anyone wants to try an old version, let me know.)

Configuration

There are a number of configuration options for Twitter Digest. You can find these in Options > Twitter Digest.

Contact

If you have questions or comments, please visit http://whalespine.org.

Thanks
Tim Beck

Εγκατάσταση

 1. Download the plugin archive and expand it (you’ve likely already done this).
 2. Put the ‘twitter-digest.php’ file into your wp-content/plugins/ directory.
 3. Go to the Plugins page in your WordPress Administration area and click ‘Activate’ for Twitter Digest.
 4. Go to the Twitter Digest Options page (Options > Twitter Digest) to set your Twitter account information and preferences.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Twitter Digest” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

v2.9

 • Updated to use https for all twitter.com links
 • Fixed hashtag link bug
 • Fixed PHP bugs pointed out by Eric Celeste

v2.8

 • Updated to use Twitter OAuth and Twitter API v1.1. See
  http://www.webdevdoor.com/php/authenticating-twitter-feed-timeline-oauth/
  for how to create a Twitter App and the four tokens of the apocalypse.

v2.7

 • Updated to the latest version of the Twitter API
 • Added option to create the digest post in draft mode
 • Added option to include retweets in digest post
 • Fixed some bugs with publishing time

v2.6

 • Fixed bug with Twitter’s tweet ids

v2.5

 • Changed binary options to checkboxes
 • Separated tweet date and time display options

v2.4

 • Removed password requirement. Can no longer access private Twitter accounts
  via TD. This was less work than going to oAuth.

v2.3

 • Fixed some stupid errors.

v2.2

 • Fixed date visibility option

v2.1

 • Fixed bug in default date format

v2.0

 • Added support for weekly digest. This is a beta feature. Any
  feedback is welcome.
 • Post limit is now 200
 • Added ability to specify an excerpt for each post
 • Added ability to format the date in the post title/excerpt

v1.8.3

 • Fixed timezone issues
 • Added button to reset plugin database

v1.8.2

 • Fixed bug that caused HTML entities to be broken links
 • Fixed issue with publishing in timezone that is not the same as the server timezone

v1.8.1

 • Fixed bug that caused broken status link if @ message was not in reply to
  another message.

v1.8

 • Added check for username/password on installation
 • Added ability to ping the service from the options page.
 • Added ability to specify the time of day the tweet post will be published

v1.7.2

 • Added support for custom title

v1.7.1

 • Fixed possible race condition issue
 • Tweaked code layout
 • Made min tweets always be at least 1
 • Fixed bug with url in brackets not being made clickable.
 • Fixed bug with ‘in reply to’ links not working

v1.7

 • Fixed bug that caused badness if minimum tweets was set to 0
 • Added option to reverse the order of tweet display

v1.5

 • Fixed bug with min tweets restriction
 • Fixed bug with hashtag linkification

v1.4

 • Fixed bug showing options error

v1.3

 • Added options page
 • Added minimum tweets required to post
 • Fixed @twitter detection

v1.2

 • Added ability to ignore @replies

v1.1

 • Tweaked posting procedure so the post goes from the draft state to
  published state, in order to trigger any hooks that would get triggered on a
  ‘normal’ post.
 • Cleaned up post output

v1.0
– Basic tweet polling and posting.