Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

TxtBear

Περιγραφή

English

Upload documents in PDF, DOC, DOCX, XLS and many other formats to your WordPress site. Then make them super-accessible to your visitors with our embedded Lightbox Viewer.

Deutsch

Lade Dokumente als PDF, DOC, DOCX, XLS und vielen anderen Formaten in deine WordPress-Site hoch. Dann können deine Besucher ganz einfach mittels unseres eingebetteten Lightbox-Betrachters auf sie zugreifen.

Στιγμιότυπα

 • Click the document embed button in your media bar. / Klicke auf die Schaltfläche Dokument einbetten in der Medienleiste.

Εγκατάσταση

English

 1. Download the plugin and upload its folder to /wp-content/plugins/.
 2. Activate the plugin from the admin interface.
 3. Open a new or existing post or page, and click the ebook embed button in the media bar.

More help is available on the TxtBear homepage.

Deutsch

 1. Lade das Plugin herunter und dessen Ordner nach /wp-content/plugins/ hoch.
 2. Aktiviere das Plugin in der Admin-Oberfläche.
 3. Öffne einen neuen oder bestehenden Beitrag oder eine Seite, und klicke auf die Schaltfläche Dokument einbetten in der Medienleiste.

Weitere Hilfe ist auf der Homepage von TxtBear verfügbar.

Συχνές Ερωτήσεις

English
What options can I set for the document embed tag?
 • viewer=12345. Required. Viewer ID at txtbear.com (view.txtbear.com/12345).
 • mode=preview|link. Preview displays a thumbnail, link inserts a text link.
 • align=none|left|center|right. Align the thumbnail/link.
 • title=”The Title”. Image alternate text or link text. Don’t forget the quote signs.
 • eload24=123. Ebook ID at eload24.com (www.eload24.com/product/show/123).
Deutsch
Welche Optionen kann ich beim Einbetten von Dokumenten angeben?
 • txtbear=12345. Erforderlich. Anzeige-ID bei txtbear.com. (view.txtbear.com/12345).
 • mode=preview|link. Preview zeigt eine Vorschau, link fügt einen Textlink ein.
 • align=none|left|center|right. Die Vorschau/den Link ausrichten.
 • title=”Der Titel”. Alternativtext der Vorschau oder Linktext. Die Anführungszeichen nicht vergessen.
 • eload24=123. Ebook-ID bei eload24.com. (www.eload24.com/product/show/123).

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“TxtBear” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.1.2223.2113

 • Updated: Version number.
 • Fixed: Plugin should work regardless of its folder name.
 • Updated: Indenting.
 • Fixed: Country detection for eload24 button.
 • Fixed: Live preview alignment.
 • Fixed: Doc uploader Embed options form row length (text was cut).

1.1.11

 • Fixed: “Browse” button not working sometimes.
  (Now embedding only certain scripts in iframe, causes problems with theme JS hooks otherwise.)
 • Fixed: Thumbnail not showing sometimes.
  (Database thumbnail cache field length was too short for SEO image URLs.)

1.1.10

 • Now depending on PHP curl, fixed oEmbed code.

1.1.9

 • Tested support for WordPress 3.
 • Minor appearance corrections.
 • Added internal parameters.

1.1.8

 • Minor changes.

1.1.7

 • Fixed: Readme.txt UTF-8 encoding.

1.1.6

 • Changed: Status API to realtime.
 • Fixed: Display of TxtBear URLs that contain document title.

1.1.5

 • Fixed: HTML validity. div in p changed to span in p

1.1.4

 • Fixed: Problem with square brackets in post text, changed delimiter for title parameter to “…”

1.1.3

 • Renamed: from Ebook Embed to TxtBear
 • Added: Embedding your own documents
 • Changed: Embed method

1.0.2

 • Changed: Embed method
 • Changed: Code clean-up

0.9.1

 • First public release