Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

TypePad emoji for TinyMCE

Περιγραφή

This plug-in is done by will being able to use the pictograph of TypePad with TinyMCE.
The icon palette can be easily called from TinyMCE.

for Japanese users

このプラグインは、TinyMCE上でTypePad絵文字を使えるようにします。
TinyMCE上から絵文字パレットを簡単に呼び出すことが出来ます。

Στιγμιότυπα

 • It is an icon added to TinyMCE.
 • The icon palette of TypePad is displayed.

Εγκατάσταση

 1. Extract the files and transfer the ‘tpadpad-emoji-for-tinymce’ folder to your plugins folder.
 2. Log into your admin panel and click on ‘Activate’.
 3. Goto the ‘TypePad emoji’ option menu under ‘Options’ and set your preferances.

for Japanese users

1.WordPress プラグインフォルダに「tpadpad-emoji-for-tinymce」を転送します。

2.プラグイン管理画面からアクティブを選択。

3.メニューの「設定」項目に「TypePad絵文字」の項目が表示されていますので、そこで設定を行います。

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Extract the files and transfer the ‘tpadpad-emoji-for-tinymce’ folder to your plugins folder.
 2. Log into your admin panel and click on ‘Activate’.
 3. Goto the ‘TypePad emoji’ option menu under ‘Options’ and set your preferances.

for Japanese users

1.WordPress プラグインフォルダに「tpadpad-emoji-for-tinymce」を転送します。

2.プラグイン管理画面からアクティブを選択。

3.メニューの「設定」項目に「TypePad絵文字」の項目が表示されていますので、そこで設定を行います。

The license of TypePad icon

It is GPL license.
http://start.typepad.jp/typecast/
This icon is an original function of Japan TypePad.

アイコンのライセンス

当ソフトウェアと同様にGPLライセンスです。
詳しくは下記をご参照ください。
http://start.typepad.jp/typecast/

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“TypePad emoji for TinyMCE” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.5

 • Supports WordPress 3.9 (TinyMCE 4.x).

1.4

 • The problem out of which a scroll bar comes to the window of IE9 by WordPress3.3.2 is solved.
 • Window size adjustment.
 • Correction of HTML syntax.

1.3

 • The disagreement of the icon called from a palette is corrected.

1.2

 • It is corrected that it operates even if the directory composition is different.

1.1

 • 1.0 bug fix

1.0

 • The first release.

for Japanese users

1.5

 • WordPress 3.9 (TinyMCE 4.x)に対応

1.4

 • WordPress 3.3.2においてIE9でアイコンウィンドウ内にスクロールバーが出てしまう問題を解決
 • ウィンドウサイズの調整
 • HTML構文の修正

1.3

 • アイコンのファイル名に誤りを修正

1.2

 • WordPressのディレクトリ構成が標準と違うものでも動作するように修正

1.1

 • 1.0のバグフィックス

1.0

 • 最初のリリースです。