Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Update Post with EXIF data

Περιγραφή

If the appropriate checkboxes are selected in the Post submit box when saving the Post, the plugin reads the EXIF data of the Post’s Featured Image and adds Post Tags and a custom meta value “location” containing the serialized GPS location data of the image.

 • If the Post has no Featured Image, or if the Featured Image’s EXIF data is incomplete, then nothing happens.
 • The EXIF data is read directly from the image file, not from a database entry.
 • If standard values “GPSLongitude” and “GPSLatitude” are not available in the Featured Image’s EXIF data, the post will not be updated with the custom meta field. (A pre-existing value will not be deleted, if this happens.)
 • When saving Post Tags, the standard taxonomy post_tag is set. If you need to modify this, for example in the case of a custom taxonomy, then you can use the filter hook update-post-with-exif-data/post_taxonomy to change it.
 • If you want to see the custom meta value containing serialized GPS location data in the WordPress backend, you’ll need to parse the data and add this field yourself. A good solution for this is the “Advanced Custom Fields” plugin by Elliot Condon, with field type “Google Map”.
 • Developers: see the code for a WordPress action hook update-post-with-exif-data/no-gps, which fires in the event that there is no valid GPS data available in the Featured Image.

Εγκατάσταση

 1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Update Post with EXIF data” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.3.1.1

 • Correct version number in README.

1.3.1

 • Additional safeguards in the event of missing GPS data in the EXIF array.
 • Add update-post-with-exif-data/no-gps action hook to function addImageLocationToPost.

1.3.0

 • Breaking change: filter hook post_exif_data_taxonomy is now renamed update-post-with-exif-data/post_taxonomy.
 • Bugfix: check to ensure that both GPSLongitude and GPSLatitude are set before updating location meta.
 • Add unique PHP namespace.
 • Comply with PSR-2 coding standards.
 • Add action to assist with debugging.
 • Extend plugin description for better clarification.

1.2.2

 • Confirmation of compatibility with WordPress 4.6.

1.2.1.1

 • Fix typo in README.

1.2.1

 • Confirmation of compatibility with WordPress 4.5.

1.2.0

 • Replace hard-coded list of customized taxonomy keys with standard taxonomy post_tag, and add filter to allow this
  to be customized by third parties.
 • Clean up code (whitespace, commenting).

1.1.1

 • Corrections to version numbering in README/SVN.
 • Confirmation of support in WordPress 4.4.2.
 • No functional changes.

1.1

 • Initial public version.