Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

User Taxonomies

Περιγραφή

This plugin extends the default taxonomy functionality and extends it to users, while automating all the boilerplate code.

Once activated, you can register user taxonomies using the following code:

register_taxonomy('profession', 'user', array(
  'public'    =>true,
  'labels'    =>array(
    'name'           =>'Professions',
    'singular_name'       =>'Profession',
    'menu_name'         =>'Professions',
    'search_items'       =>'Search Professions',
    'popular_items'       =>'Popular Professions',
    'all_items'         =>'All Professions',
    'edit_item'         =>'Edit Profession',
    'update_item'        =>'Update Profession',
    'add_new_item'       =>'Add New Profession',
    'new_item_name'       =>'New Profession Name',
    'separate_items_with_commas'=>'Separate professions with commas',
    'add_or_remove_items'    =>'Add or remove professions',
    'choose_from_most_used'   =>'Choose from the most popular professions',
  ),
  'rewrite'    =>array(
    'with_front'        =>true,
    'slug'           =>'author/profession',
  ),
  'capabilities' => array(
    'manage_terms'       =>'edit_users',
    'edit_terms'        =>'edit_users',
    'delete_terms'       =>'edit_users',
    'assign_terms'       =>'read',
  ),
));

Read more about registering taxonomies in the codex
This is heavily inspired by previous work by Justin Tadlock

Εγκατάσταση

 1. Upload the user-taxonomies folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use register_taxonomy as shown in the description

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“User Taxonomies” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές