Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

View All Post's Pages

Περιγραφή

Provides a “view all” (single page) option for posts, pages, and custom post types paged using WordPress’ <!--nextpage--> Quicktag (multipage posts).

Your theme must use wp_link_pages() to generate post page links, or you must use either the automatic or manual link capabilities provided in the plugin.

IMPORTANT: There are certain plugins that may interfere with this plugin’s functionality. See the FAQ for more information.

Εγκατάσταση

 1. Upload view-all-posts-pages.php to /wp-content/plugins/.
 2. Activate plugin through the WordPress Plugins menu.
 3. Navigate to Options > Permalinks and click Save Changes to update navigation.

Συχνές Ερωτήσεις

Links don’t work

First, navigate to Options > Permalinks in WP Admin, click Save Changes, and try again.

If clicking on a link takes you back to the post or page where the link appeared, see the Known Plugin Conflicts item below.

If, after reviewing the remaining FAQ, you are still experiencing problems, visit http://www.thinkoomph.com/plugins-modules/view-all-posts-pages/ and leave a comment detailing the problem.

How do I add a link to my template?

The function vapp_the_link will add a link to the full-content version of whatever page it appears on. This function accepts the following arguments:

 • $link_text: Set to text that should appear for the link. Defaults to View All.
 • $class: Specifies the CSS class for the link. Defaults to vapp.

Known Plugin Conflicts

This plugin is known to conflict with certain plugins, many pertaining to SEO and permalinks. Conflicting plugins include, but are not limited to, the following:

 • WordPress SEO by Yoast: This plugin’s Permalink options, particularly Redirect attachment URL’s to parent post URL and Redirect ugly URL’s to clean permalinks. (Not recommended in many cases!), interfere with View All Post’s Pages’ ability to display full content. Both must be disabled, and the site’s rewrite rules regenerated (by visiting Options > Permalinks and clicking Save Changes), for View All Post’s Pages to function.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“View All Post's Pages” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.9.4

 • Fix translation support.

0.9.3

 • Compatible with WordPress 5.2

0.9.2

 • Compatible with PHP 7.3
 • Introduce PHPCS tests
 • Update plugin based on PHPCS results

0.9.1

 • Security update: correct misuse of add_query_arg() as identified by Sucuri: https://blog.sucuri.net/2015/04/security-advisory-xss-vulnerability-affecting-multiple-wordpress-plugins.html.

0.9

 • Move conditional registration of some filters to init, both to ensure external code can interact with filters and to avoid PHP notices.

0.8.1

 • Correct translation implementation issue introduced in v0.8.

0.8

 • When WordPress determines a request is a 404, don’t activate the plugin’s functionality.
 • Convert the plugin to a singleton.
 • Audit entire plugin for translation readiness.
 • Correct phpdoc.

0.7

 • Further ensure that WordPress doesn’t think a post is paged when viewing the full post content unpaged. Ensures that code checking the $multipage variable will function properly. Props @batmoo.

0.6.1

 • Revert change in is_view_all() method made in version 0.6 as it breaks the method, rendering the plugin inoperable.

0.6

 • Add additional rewrite rules for situations where verbose page rules are required.
 • Disable canonical redirect when print template is requested.
 • Update is_print() method to use WordPress API.
 • Correct translation string implementation.

0.5

 • Change how post content is modified for View All display. Rather than using the the_content filter, global variables are overridden in the the_post action. Ensures that infinite loops don’t result from shortcode processing and other uses of the the_content filter. Props to the WordPress.com VIP Support team (batmoo) and stevenkword.
 • Introduces the vapp_display_link filter to allow plugins and themes to suppress the automatic View All link on specific posts. Return false to suppress the link. Filter also passes post ID, plugin options, and post object.

0.4.1

 • Eliminate use of plugins_loaded action since plugin has no dependencies on other plugins. All code previously located in the associated method has been moved to the class’s constructor. Props danielbachhuber.

0.4

 • Add filter to disable rewrite rules notice.
 • Apply esc_html() to link text during output.
 • Update code to conform to WordPress Coding Standards.

0.3

 • Simplify rewrite rule creation, resolving 404 errors in most cases.

0.2

 • Change how wp_link_pages arguments are filtered to better support as-needed filtering.

0.1

 • Αρχική έκδοση