Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Skylark VKontakte Group Wall Publisher

Περιγραφή

Плагин больше не поддерживается. Вышла новая версия плагина под названием:
Vkontakte Cross-Post
VKontakte Group Wall Publisher – плагин для WordPress, позволяющий публиковать информацию о новых записях
вашего блога на стене группы ВКонтакте прямо со страницы публикации статьи. В основе лежит ВКонтакте API,
по средствам которого и производится авторизация и публикация записей на стене вашей группы.
Для обсуждения и получения дополнительной инфомации посетите наш сайт:
webstudy.com.ua

Εγκατάσταση

  1. Скачайте архив содержащий файлы плагина с сайта плагина.
  2. Загрузите файлы плагина в директорию /wp-content/plugins/.
  3. Активируйте плагин в панели администратора.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Skylark VKontakte Group Wall Publisher” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.1

Самая первая версия плагина. Базовая функциональность.

0.2

Добавлен чекбокс на страницу публикации страницы и записи позволяющий регулировать публикацию обновления на стену ВКонтакте

0.2.1

Переработаны опции на странице публикации поста. Добавлены дополнительные фичи:

  • Возможность принудительной публикации (даже при обычном обновлении поста)
  • Возможность менять содержание поста на стене (заголовок статьи, цитата статьи если она есть а также собственный текст)

0.2.2

Теперь публикации на стене будут производится от имени группы.
Также, ссылка на пост будет сформирована в виде вложения на стене.

0.2.3.2

Багфиксы

0.3.0.0

В связи с ограничением возможности автоматического поста прямо с сервера, плагин переделан для работычерез JavaScript OpenAPI

0.3.5.0

Добавлены настройки плагина позволяющие включить автоматическую публикацию на стену. Также добавлена возможность использовать цитату поста в качестве текста для публикации на стену.
В настройках можно сделать цитату опцией по умолчанию для публикации на стену группы Вконтакте.

0.4.0.0

Добавлена эксперементальная фича публикации поста с сервера.

0.4.1.0

Улучшен интерфейс в настройках плагина. Добавлено управление значений по умолчанию.

0.4.2.0

Добавлена поддержка официальных страниц

0.4.5.0

Пофикшен баг с кодировкой сообщения. Также большим нововведением является поддержка работы скрипта на серверах, расположенных в других странах нежели страна регистрации пользователя на Вконтакте.
Добвалено новое поле в настройках – 4 последних цифры номера мобильного телефона. С помощью этих цифр, будет пройдена дополнительная проверка при логине бота.

0.4.5.1

Замена URL на vk.com

0.4.5.2

Фикс работы кроспостинга на стену официальной страницы

0.4.6.0

Добавлена полноценная поддержка краткого содержания поста с возможностью выставить длину текста