Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Web3 Coin Gate

Περιγραφή

Web3 Coin Gate is an innovative cryptocurrency authentication plugin for WordPress. Web3 Coin Gate allows website owners to restrict content to only users who verify they own a specific token in their cryptocurrency wallet. Web3 Coin Gate authenticates the user and checks ownership of their crypto wallet. Use this plugin to create exclusive gated content for your cryptocurrency token.

The Free version of Web3 Coin Gate works only with ERC 721 standard coins. Users must verify ownership using a MetaMask wallet.
For more blockchain and wallet integrations see Web3 Coin Gate Pro!

Web3 Coin Gate allows you to set two separate custom responses. Upon successful verification users will receive a message with the hidden content. If the users cannot verify ownership they will receive a second failed verification message.

Web3 Coin Gate

Use Cases

Crypto Gated Content: Restrict a message on your website based on the tokens in a users crypto wallet. Make it mandatory for users to buy specific cryptocurrency coins to access the restricted content.

Failed Verification: Link the users to any DEX or exchange like Uniswap, Binance, Coinbase and BitMart for purchasing your altcoins or give a custom message.

Supported Networks

Ethereum Mainnet (ERC Tokens)
Polygon (Matic) – Pro Only
Arbitrum – Pro Only
Optimism – Pro Only
Testnets – Pro Only

Privacy

Web3 Coin Gate plugin does not store any wallet addresses or user information for complete privacy.

WEB3 Coin Gate Pro

Pro Version of Web3 Coin Gate Plugin

More Content: Restrict specific content, pages, posts, and videos on your WordPress website.
Multiple Shortcodes: Multiple shortcodes for gated content with multiple cryptocurrency tokens.
Multiple Wallets: MetaMask, WalletConnect, Coinbase, TrustWallet + more.
Multiple Blockchains: Ethereum, Polygon (Matic), Optimism, Arbitrum, Rinkeby + more.

Εγκατάσταση

Upload the Web3 Coin Gate folder to your /wp-content/plugins/ directory or alternatively upload the web3-coin-gate.zip file via the plugin page of WordPress by clicking ‘Add New’ and selecting the zip from your computer.

  1. Install the Web3 Coin Gate WordPress plugin.
  2. Activate the Web3 Coin Gate WordPress plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Click the ‘Settings” link on the Web3 Coin Gate plugin on the ‘Plugins’ menu in WordPress to set up your altcoin address and response messages.
  4. Use the provided shortcodes to add the Web3 Coin Gate functionality to any WordPress page.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Web3 Coin Gate” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

For more information, visit W3P.

1.0.0 (6 Jan 2022)

  • New: Initial Release.