Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Step-by-step Question Web39

Περιγραφή

Плагин W39SQ (Web39 Step-by-step Question) применяется как дополнительная воронка привлечения клиентов.
Во-первых, увеличивает поведенческий фактор за счет увеличения времени просмотра страницы.
Во-вторых, при правильно подобранных вопросах увеличивает конверсию.
В-третьих, Вы получаете обратную связь, от тех, кто хотел уточнить детали, но боялся позвонить.

Для более максимального эффекта, обязательно установите флажок “Предварительный расчет стоимости”.

Что можно изменять в административной панели:
* Заголовок (h2) для опросника имеет класс css w39sq-h2
* Описание к опроснику (w39sq-description)
* Адрес почты, куда будет высылаться результат опроса
* Настройки для каждого шаблона свои, обычно отвечают за цвет input, button и стили пагинации
* Текст на кнопках “Вперед” и “Назад”
* Включение возможности предварительного расчета стоимости с указанием символа валюты
* Для каждого этапа (вопроса) на выбор картинка или поле с описанием в блоке с права от вариантов ответа
* Настройка информационного слайда (последний шаг) – текст, варианты контактных данных и картинка/описательный-текст
* Сообщение об успешной отправке – Заголовок, Описание, и ссылка на телефон/email/без-контактов
* Переопределить все стили плагина.

Development Studio

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Step-by-step Question Web39” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.9.4

  • Исправлена при загрузке скриптов и стиле в административной панели, которая появлялась на некоторых сайтах.

0.9.3

  • Исправлена ошибка Function wp_enqueue_style was called incorrectly, которая возникала в разделе выбора установленных тем

0.9.2

  • Повышен уровень безопасности плагина – добавлена защита от инъекций

0.8

  • Первая предрелизная версия. Тестирование проходило на 2-х веб сайтах.